Skillnader mellan versionerna 1 och 2
Version 1 vid datum 2006-04-09 06:38:01
Storlek: 936
Kommentar:
Version 2 vid datum 2006-04-09 06:42:32
Storlek: 986
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 16: Linje 16:

[[ImageLink()]]

attachment:Telehistoria.pdf

Som framgår av brevväxlingen använde sig Hans A flitigt av den tämligen nyutvecklade telegrafen som komplement till breven. Några år i början av riksdagsperioden var det så att brev och persontrafik mellan Östersund och Stockholm gick med hästskjuts samtidigt som HA bl a på riksdagshuset hade tillgång till telegraferade dagliga väderrapporter från hela landet och även från utlandet.

I ett brev hem från 1 mars 1874 föreslår HA även ett tidigt "chat på nätet" , när han ber Brita att ta med sig pojkarna in på telegrafstationen i Östersund en bestämd tid under Gregorieveckan, så skulle dom språkas vid en stund direkt via telegrammen. Eftersom den senaste ättlingen i rakt nedstigande led efter HA, som är född på gården Backen, ägnat sitt yrkesverksamma liv åt just Televerket kan det vara på sin plats att han - Anders Hansson - redogör för dess tidigare historia.

ImageLink()

attachment:Telehistoria.pdf

Busvebacken: TeleHistoria (senast redigerad 2016-09-26 14:40:29 av JanNilsson)