Skillnader mellan versionerna 8 och 9
Version 8 vid datum 2009-05-12 07:15:57
Storlek: 1134
Editor: localhost
Kommentar: converted to 1.6 markup
Version 9 vid datum 2016-09-26 14:40:29
Storlek: 1130
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 17: Linje 17:
[[TeleHistoria|{{http://busvebacken.ath.cx/TeleHistoria?action=AttachFile&do=get&target=AndersHansson_06.jpg||width=150}}]] [[TeleHistoria|{{http://busvebacken.se/TeleHistoria?action=AttachFile&do=get&target=AndersHansson_06.jpg||width=150}}]]

Som framgår av brevväxlingen använde sig Hans A flitigt av den tämligen nyutvecklade telegrafen som komplement till breven. Några år i början av riksdagsperioden var det så att brev och persontrafik mellan Östersund och Stockholm gick med hästskjuts samtidigt som HA bl a på riksdagshuset hade tillgång till telegraferade dagliga väderrapporter från hela landet och även från utlandet.

I ett brev hem från 1 mars 1874 föreslår HA även ett tidigt "chat på nätet" , när han ber Brita att ta med sig pojkarna in på telegrafstationen i Östersund en bestämd tid under Gregorieveckan, så skulle dom språkas vid en stund direkt via telegrammen. Eftersom den senaste ättlingen i rakt nedstigande led efter HA, som är född på och nuvarande ägare till den gamla gården Backen, ägnat sitt yrkesverksamma liv åt just Televerket kan det vara på sin plats att han - Anders Hansson - redogör för dess tidigare historia.

TeleHistoria

Telehistoria.pdf

Busvebacken: TeleHistoria (senast redigerad 2016-09-26 14:40:29 av JanNilsson)