Som framgår av brevväxlingen använde sig Hans A flitigt av den tämligen nyutvecklade telegrafen som komplement till breven. Några år i början av riksdagsperioden var det så att brev och persontrafik mellan Östersund och Stockholm gick med hästskjuts samtidigt som HA bl a på riksdagshuset hade tillgång till telegraferade dagliga väderrapporter från hela landet och även från utlandet.

I ett brev hem från 1 mars 1874 föreslår HA även ett tidigt "chat på nätet" , när han ber Brita att ta med sig pojkarna in på telegrafstationen i Östersund en bestämd tid under Gregorieveckan, så skulle dom språkas vid en stund direkt via telegrammen. Eftersom den senaste ättlingen i rakt nedstigande led efter HA, som är född på gården Backen, ägnat sitt yrkesverksamma liv åt just Televerket kan det vara på sin plats att han - Anders Hansson - redogör för dess tidigare historia.

ImageLink(http://busvebacken.ath.cx/TeleHistoria?action=AttachFile&do=get&target=AndersHansson_06.jpg,TeleHistoria,width=500)

attachment:Telehistoria.pdf