Bifogade filer

För att referera till bilagor på en sida, använd attachment:filename, som visas nedan i listan av filer. Använd INTE [get] länkens URL, eftersom den inte är permanent och kan ändras.
  • [hämta | visa] (2014-08-18 23:22:23, 52.5 KB) [[attachment:Reserapport från Studieresa för bönder januari år 2000 till Syd 2.doc]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

Du får inte bifoga en fil till den här sidan.