Skillnader mellan versionerna 2 och 3
Version 2 vid datum 2014-08-18 23:24:28
Storlek: 260
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 3 vid datum 2014-08-18 23:25:11
Storlek: 260
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 4: Linje 4:
[[http://busvebacken.se/AustralienJordbruk?action=AttachFile&do=get&target=Reserapport+fr%C3%A5n+Studieresa+f%C3%B6r+b%C3%B6nder+januari+%C3%A5r+2000+till+Syd+2.doc|Chris Wursts resa med svenska bönder i Suoth Australia år 2000]] [[http://busvebacken.se/AustralienJordbruk?action=AttachFile&do=get&target=Reserapport+fr%C3%A5n+Studieresa+f%C3%B6r+b%C3%B6nder+januari+%C3%A5r+2000+till+Syd+2.doc|Chris Wursts resa med svenska bönder i South Australia år 2000]]

Busvebacken: AustralienJordbruk (senast redigerad 2014-09-01 22:29:18 av JanNilsson)