Brita Kristina Hansdotter/Eriksson

Född 1867-04-26, avled i tbc eller "tuberkler" som kyrkboken skrev 1916-06-05.

Anna o Brita K 1869 Brita som tonåring Brita 1890-tal Brita vid Kläppebröllopet 1897

Ett mycket tidigt foto från 1868 av Brita Kristina i knäet på sin syster Anna född 1855. Därefter några olika årgångar fram till hennes giftermål. Det sista är taget sommaren 1897 på ett bröllop i Kläppe.

Brita Kristina gifte sig, när hon var höggravid år 1898, med Lars O Eriksson (1873 - 1956) i Lungre och blev därmed närmsta granne med sin bror Jonas Hansson som nu var bonde på deras mors födelsegård.

Det tog dock tid innan Lars´ far Erik Jonsson släppte ifrån sig gården, vilket hade till följd att Lars och Brita enligt kyrkboken flyttade in till något boende i närheten av systern Anna och Per Ericsson, Odenslund året 1900 och först år 1908 kunde dom flytta tillbaka till Lungre och börja driva jordbruket själva.

Under perioden i stan (Odenslund gränsar mot nuvarande Stuguvägen mitt för A4:s kasernområde men var fram till 1910 Brunflo sockens yttersta utpost mot Östersund) arbetade Lars som snickare, men det finns också kassanoteringar som tyder på att paret tillsammans med Britas bror Hans under några år även drev en gemensam detaljhandelsverksamhet, "Eriksson och Hansson i Odenslund och Erikslund".

HansEricssonFoton/LarsErs

Här följer ett brev till brodern Ante Hansson från systern Brita Kristina på badresa till Malvik, Norge med ett antal barn i sällskapet. Det ger en liten inblick i familjeförhållandena och även i hennes skrivförmåga. Av dem som nämns i hennes sällskap är Hans (Petter)född 1888 och Brita född 1896 barn till Ante och Ingeborg, och tydligen i behov av sol och bad. Brevet var inte årsdaterat och frimärkena bortklippta (gäller för en stor del av alla brev som legat i AJH:s kontor).

Ett tidigare funnet vykort som föreställde Nidarosdomens interiör (sannolikt inköpt på plats) är tydligt poststämplat VI04, alltså juni 1904. Adresserat till näst äldsta barnet Anton Nikolaus Andersson, Backen Bringåsen, med samma handstil som i nedanstående brev. Texterna på fotosidan lyder: "Malvik den 21 Juni jag har varit till byn och sett Domkirken! jag mår bra. Hälsningar fra Emil Andersson" med spretig barnstil samt "Jag kom för sent på tåget i dag så jag kommer hem om onsd... Hans Petter." med vuxen säker stil.

Om den informationen tillfogas nedanstående brev, så är det i varje fall klart att syskonen Hans Petter, Emil och Brita från Backen var med på resan, som förmodligen varade ca tre veckor. Oklart med Lars Julius, 10 år, men han led hela livet av astma och förmodligen hösnuva så han kanske mådde bättre hemma den här tiden. Hemma levde AJH det här åren som änkling med stora svårigheter att få till något stadigvarande husföreståndarskap, och det yngsta barnet Anna, nu 4 år, var sedan spädbarnsåldern placerad hos sin mormor och moster Julia Backman nere i Bringåsbyn, där hon blev kvar tills hon gifte sig omkring 1930. Mamma Ingeborg dog i tbc i maj 1902 så vid brevtidpunkten var hon redan död.

Kristina som nämns kan vara systern Anna Ericssons dotter född 1885 och medföljande som hjälp med barntillsynen. Erika eller Ika född 1898 är Britas egen dotter, och om min tidsbestämning är riktig så måste hon även ha haft med sig sin nyfödda dotter Astrid som vid avresan bara kan ha varit ett par veckor gammal.


Malviksgärde, Malvik Söndagen den 5 Juli (inget årtal 1901-1902? )

Bästa bror! Ja nu har vi badat en hel vecka och det går utmärkt, vattnet är 18-20 gr. Och varm väder fastän litet regnigt. Brita blef ganska trött å svag de första dagarna hon ville mest ligga och då hon var ute svettades hon aldeles förskräckligt, så fick hon diare utaf den feta sötmjölk som man här får, men sist af allt började hon kräkas så fick hon ligga mycket en dag och ej bada, men nu har klimatfebern gått öfver så nu blir hon starkare för hvar dag och mår godt utaf mjölken. Hon vill ej hem säger hon, Hans var äfven mycket trött å svag de första dagarna, men kryade sig fortare och håller nu på att lära sig simma, han trifves äfven godt och tycker att det är Söndag alla dagar, han har redan börjat bli rundare i kinderna, han har äfven fiskat lite.

Vi hvar nu tillsammans 7 svenskar, men Kristina reser hem i morgon, allesamman ha haft klimatfeber så när som Erika och jag vi äro vanare luften å vattnet. Vi har varit till Trondhjem en gång men ämnar resa dit på Tisdag för att göra sällskap med Inga i Mårviken och hennes dotter, de ha i dag helsat på oss, de bo här på hotellet, Kapten Kilstedt med fru å barn bor här, samt Hjelm med familj, 2 andra svenska familjer bo här äfven men vi vet ej deras namn.

Här har slåttern börjat och mycket hö blir det i år åkrarna se äfven lovande ut.

I dag har här varit ”präka” (gudstjenst som vi kalla) här i Malvik här förrättades barndop, jordfästning, samt skriftgång hvilken hålles alla gångar här är präka, och allt försiggår mycket katolskt, Hans började dra på flin då den store Nordtömme (presten) framträdde för att framför altaret iklädas sin messhake. Kyrkan är ej målad inuti utan ungefär som en forlada.

Hur mår Ni derhemma kanske du och mor skall resa hit emot oss då vi far hem. Då du sänder hit pengar måste du äfven skrifva ett bref å underätta oss om när de komma. Som ni ser mår vi mycket godt, äter, sofver, badar å mår.

Brita helsar så mycket från pappa (säger hon)! Hans helsar till allihop. Ika helsar till farmor, och undertecknad helsar allihop.


Flickorna vid Odenslund omkr 1904 Fam Lars Eriksson omkr 1908

Första bilden tagen av kusinen Hans Eriksson troligen sommaren 1904 vid hemmet i Odenslund. Fr v mor Anna Eriksson, lilla kusin Brita Andersson från Backen, Bringåsen på besök med sin farmor Brita Jonsdotter som tillika är mor till systrarna Anna t v och Brita Kristina t h med sin sexåriga dotter Erika. De sistnämnda bodde vid den här tiden i grannskapet i Odenslund, där också dottern Astrid föddes 1904.

På nästa bild ser vi hela familjen några år senare medan dom fortfarande bodde i stan. Lars O Eriksson och Brita Kristina med barnen Erika född 1898 och Astrid född 1904. Foto omkr 1906.

Brita Kristina något eller några år före sin död 1916 Lars Ersa 1910-talet Lars Ersa omkr 1950

Bilderna visar Brita något av de sista åren före dödsåret 1916, bredvid hennes man Lars Ersa vid ungefär samma tid, samt ett foto från något av hans sista år omkring 1950.

Brita Kristina Eriksson blev den sista som dog i den tbcvåg som drabbade de ihopgifta familjerna från Bringåsen i början av 1900-talet. Den första var hennes svägerska Ingeborg från Backmansgården, gift med brodern A J Hansson. Bara ett år senare dog även Ingeborgs syster Sara, och ytterligare en syster Anna dog 1915. År 1912 avled Ingeborgs då 15-åriga dotter Brita också i tbc. Här följer ett utdrag ur Brita Erikssons bror Hans´ brev från Amerika där han kommenterar sorgebudet.


Stambaugh 31.7.1916.

Bror Anders!

Vi hört att syster Brita redan slutat sina dagar. Sorgebrefvet kom för några veckor sedan.

Väl viste vi förut att det ej stod särdeles väl till med hennes hälsa. Vi äro ju förgängliga men hvem betänker det som man skulle! ............... Bror Hans


Erika Eriksson och Karin 1926 Astrid Eriksson hemma 1925 Astrid Eriksson Winnerlid

Första bilden äldsta dottern Erika gift Eriksson i Storbränna med sin första dotter Karin. Foto från Lungre av grannen Paul Norling 1926. De två nästa bilderna är på den yngre dottern Astrid, dels från hemmet i Lungre omkr 1925, sedan som gift Winnerlid med första dottern Lisa omkr 1941.

Busvebacken: BritaKristina (senast redigerad 2016-09-25 16:12:06 av JanNilsson)