Ett litet urval illustrationer över jordbrukets och därav följande samhällets utveckling från mitt eget perspektiv.

Fotona och dokumenten skildrar situationer och verksamhet från mitt och mina närmaste förfäders arbetsliv med råvaruproduktion i samhällsnyttans tjänst, tillsammans med pensionärslivets sentida möjligheter till jämförelser och utblickar på kulturområden över hela världen.

Om man klickar på någon bild i galleriet kommer den i förstoring. Därifrån kan man bläddra framåt eller bakåt i nummerordning bland förstoringarna.

100 HÅLLBAR UTVECKLING - debet och kredit bör balansera i både smått och stort.jpg
101 Bringåsen No 2 - Busvebacken, gård med utvecklingshisto ria.jpg
102 Bringåsen byn med nyttjade arealer.jpg
111 7006 Jordbrukslandska p.jpg

119 Morfarsfars samhällstjänst, först´n på gården som byggdes från grunden m start 1855.jpg
120 1920-tal Morfar A J Hansson på väg till Vången, Alsen eller Jordbrukarbanken i Östersund.jpg
121 1964 Hingstuppfödning sanstalten Vången startade 1903, Morfar starkt engagerad i 30 första årens arbete för effektiva nordsvenska dragare, fåren sambetade.jpg
122 Vången, en av årskullarna unghingstar 1964 men verksamheten pågick fram till 1980talet.jpg

124 1920 Svenska Lantmännens Banks länskontor vid Stortorget Ösd, morfar som ordf i Lantm Jämtland trol nödsakad ta på sig vd-skapet fr start 1917 tills nedläggn 1924.jpeg
160 1901 Lungre, morfars bror Jonas till h (bonde och kreaturshandlare ) visar upp stamtjur och praktko för fotografen.jpg
161 1905 Jonas H med sitt arbetslag slår på kommungården-Byg degården, som han köpt till av sin syster och svåger.jpg
170 Backen 20-tal.jpg

180 Bringåsen 1942.jpg
200 Backen 1944.jpg
210 Fordson-27 år 1955.jpg
300 Jordbruk Z år 800.jpg

310 Bringåsen 1765 4.jpeg
320 Bringåsen 1779.jpg
330 Bringåsen 1855.jpg
340 Bringåsen 1963.jpg

342 Nyodling.jpg
343 Nyodling.jpg
344.jpg
345 Nyodlingen Bringåsen -89.jpg

359 7105.jpg
360 1969.jpg
361 1969 Hässjning bort - min första hötork, i bakgr betar lammen nya grödan foderraps.jpg
362 Bringåsen 1970 b.jpg

363 Bringåsen 1970 a.jpg
365 1970.jpg
366 1979.jpg
367 2005 slår jag samma fält och gröda som Jonas H (bild 161) men precis 100 år senare.jpg

368 Bringåsen -60.jpg
390 Spannmål.jpg
400 fårklippning 1920-tal Anna och pigan på Backmans.jpg
410 Karin och Alma m lamm.jpg

420 Columella 2.jpg
430 6505 Bringåsen.jpg
431 6608 303 Kapten 3 år.jpg