http://www.busvebacken.se/JämtländskaRiksdagsmän?action=AttachFile&do=get&target=HA+i+ÖP+790530+1.jpghttp://www.busvebacken.se/JämtländskaRiksdagsmän?action=AttachFile&do=get&target=HA+i+ÖP+790530+2.jpg

Här är en kortfattad tidigare ÖP-artikel om HA

http://www.busvebacken.se/JämtländskaRiksdagsmän?action=AttachFile&do=get&target=HA+i+ÖP+1969.jpg

I Stugusläktboken noterade A J Hansson en tidigare riksdagsman för bondeståndet, Anders Nilsson i Stugubyn.

Bonderiksdagsmannen Anders Nilsson

Min historielärare från gymnasiet i Östersund, Hans Jacobsson skrev även en uppsats om en tidigare riksdagsman som tillhörde min pappas stugusläkt, Anders Nilsson i Stugubyn.

Bonderiksdagsmannen Anders Nilsson

Busvebacken: JämtländskaRiksdagsmän (senast redigerad 2019-05-25 23:23:45 av JanNilsson)