JärnvägsBroschyr

Nedanstående utredning gjordes och skrevs 1875 av riksdagsmannen Hans Andersson i Bringåsen. Han lät också trycka om den en gång då han var missnöjd med den första tryckningen. Han använde broschyren som en del av argumentationen för sina motioner inför beslut om sträckningen av norra stambanebygget. Hans förslag förlorade i konkurrens mot starkare intressen från Sundsvallsregionen och i viss mån Östersunds stad, men skriften innehåller en mycket klarsynt framtidsvision av samhällets behov av transporter och kommunikation. Här redovisas också en mycket detaljerad analys av den snabbt växande svenska skogsindustrins funktion och kommande behov. I praktiken var det nog så att flottningen som transportnäring redan 1875 byggt fast sig i en alltför stor och komplicerad struktur för att industriintressena skulle vara beredda att ifrågasätta dess existens, så Hans Anderssons visioner realiserades inte förrän närmare 75 år senare när kraftverksutbyggandet i flottningsälvarna gjorde det mer eller mindre omöjligt att fortsätta som förut. Träindustrierna fortsatte i huvudsak att ligga kvar vid kusten där dom en gång startat men hädanefter blev all råvarutransport till slut fördelad på Hans Anderssons gamla järnvägar och den långt senare tillkomna biltransportindustrin.

En god redogörelse för det politiska spelet kring järnvägsbyggandet i norra Sverige vid slutet av 1800-talet finns i HistoriskSkrift.

SkannadeOriginal2/sida_01.jpg SkannadeOriginal2/sida_02.jpg SkannadeOriginal2/sida_03.jpg SkannadeOriginal2/sida_04.jpg SkannadeOriginal2/sida_05.jpg SkannadeOriginal2/sida_06.jpg SkannadeOriginal2/sida_07.jpg SkannadeOriginal2/sida_08.jpg SkannadeOriginal2/sida_09.jpg SkannadeOriginal2/sida_10.jpg SkannadeOriginal2/sida_11.jpg SkannadeOriginal2/sida_12.jpg

Busvebacken: JärnvägsBroschyr (senast redigerad 2012-01-30 11:56:23 av JanNilsson)