Jonas Hansson i Lungre Kyrkås

http://www.busvebacken.se/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Jonas+H+1901+2.jpg http://www.busvebacken.se/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=tmp.webnail.Jonas+H+1901+4.jpg Så här såg Jonas ut vid 42 års ålder i sin dagliga verksamhet i april år 1901.

Jonas Hansa, född 1859, var näst äldst av sönerna till Hans Andersson och Brita Jonsdotter. Samma år som man hade arvsskifte på Backen, 1887, då äldste sonen Ante H övertog hemgården Backen i Bringåsen och löste ut sina syskon, så fick Jonas köpa gården Lungre No 1 vid kyrkan

http://www.busvebacken.se/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=tmp.thumbnail.PerJonsson.jpg

http://www.busvebacken.se/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=tmp.thumbnail.Brita+Persdotter,+Jonte-Brita.jpg

http://www.busvebacken.se/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=tmp.thumbnail.Brita+Jonsdotter.jpg

Även Jonas Hansa blev ogift och barnlös, och skriver i den sista dagboken att han varit bonde i 52 år. Enligt anteckningarna verkar han ha varit fullt verksam ända till några få veckor före sin död. Bland de sista anteckningarna nämndes att han vid ett läkarbesök fått veta att han "hade en knöl i magen".

Jonas "stack nog ut" ur syskonskaran på så sätt att han var något av en frifräsare som alltid for omkring och gjorde affärer i grannskapet, köpte och sålde alla förekommande slakt- och livdjur, antikviteter, fastigheter och skogsavverkningar. Till skillnad från sina övriga syskon konsumerade han också en hel del starka drycker när tillfälle bjöds och han deltog i alla möjliga folksamlingar. Det var baler, gudstjänster, bönemöten, ungdomsmöten(även när han var gammal) folkbildande föredrag, skolexamina(?), gravöl, och så deltog han hela livet i en liten sångkör i Kyrkås.

Allt detta och mer till kan man läsa i en lång serie dagboksalmanackor som han fyllde i mellan 1899 och fram till några veckor före sin död vid 80 års ålder i augusti 1939, och några mindre anteckningsböcker från undomstiden på Backen, allt samlat och bevarat i ett gårdsmuseum som han upprättade på gården i Lungre.

Det här materialet verkar ha varit oläst sedan Jonas dog 1939. Hans formuleringar i många fall tyder på att han skrev ner sina noteringar och funderingar för att de skulle läsas av efterkommande. Han har ofta gjort förtydliganden och förklaringar till lokala uttryck som använts. Hans skrivkonst både i handstil och stavning är dock väldigt enkel, jämfört med vad hans syskon och far presterade. Han var mer praktiskt lagd och möjligen även dyslektiker. Ändå är det kanske anmärkningsvärt hur noga han är med att skilja på "skrivsvenska" och den jämtska dialekt som han säkert använde annars. Nedan följer lite olika utdrag och bearbetningar av Jonas Hansas noteringar.

Tillfogar på slutet ett avsnitt med "Karins memoarer", skrivet för Fornminnesarkivet i Uppsala av Jonas brorsdotter Karin, f. 1906, som växte upp på Backen i Bringåsen under den tid som Jonas dagboksanteckningar kom till.

Jonas Hanssons ungdomsanteckningar.

När Jonas var i 20årsåldern , omkring 1880, och fortfarande bodde hemma på Backen i Bringåsen förde han en del prydliga anteckningar i en liten sliten bok om lite av varje inklusive några reseberättelser som kan vara roliga att läsa om den nyfikne ynglingens upplevelser. Båda resorna beskrivs även i BrevSamling/Brev från Hemmet 1878. På den första resan var det förmodligen Ante och Jonas som körde var sitt lass om 380 kg hö per lass ner till Gråsjön mellan Bräcke och Hällesjö samt importspannmål pga nödåret tillbaka från järnvägen i Erikslund nedanför Ånge, då den nordligaste stationen på stambanan. Den andra resan gjordes av Jonas´ farbror Anders i Kläppe som körde två hölass, till Gråsjön med Jonas som kördräng.

Beskrifning öfver resan mellan Erikslund och Bringåsen i jan. 1878

Hemmifrån Söndagen den 13de Jan. kl. 12. till P Pålsson Oppetand, der vi fick hus kl. 4. derifrån Måndagen kl. 5. f.m. Hvila hos Bärtel, hus hos Pilten kl. 5 e.m. från Pilten tisdagen kl. 4. f.m. hvila hos rolf, hvila vid bräcke kyrka, och hvila på lillkrogen, derifrån till gråskön, hos A Persson der vi fick hus kl. 9 e.m. Odensdagen från A Persson kl. 10 f.m. till lillkrogen, till slammeråsen och vila, derifrån till Storkrogen der vi fick hus kl. 6 e.m. Thorsdagen, från Storkrogen kl. 4 f.m. vila i talge, derifrån till Stationen Erickslund der vi fick lass kl. 12. på dagen Hemresan, hvila i talge kl. 2 e.m. nattqvarter i slammeråsen kl ½6 e.m. Fredagen från slammeråsen kl ½2 fm. hvila i ett torp i sköändan, hvila i Stafre, nattqvarter i Refsunds prestgård der vi fick hus kl. 5 em. Lördagen från refsunds prestgård kl. 3 fm. vila hos bärtil, hvila hos P Pålsson Opetand, och kom hem Lördags aftonen kl. ½6 e.m. den 19 jan 1878. Intygar

I brev från hemmet till HA i Stockholm d 23:e jan skrevs följande (modern Brita Jonsdotter var avsändare men pennan fördes av sonen Ante Hansson):

På Lördags qvällen hemkom pojkarne ifrån Borgsjö; resan gick ganska bra, det svåraste var att få ordentligt stallrum åt våra hästar till nätterna, och de som ej passade på i god tid, måste köra hela nätterna; kölden var äfven ganska skarp, så att det ej gick för sig att sätta hästarne under bar himmel; då vi var i Storkrogen visade termometern 23 grader. Utefter hela vägen emellan Erikslunds jernvägsstation och Brunflo, var så fullproppadt med folk som på en marknad, från Rödön voro cirka 100 hästar, från Häggenås öfver 30 och från Kyrkås 32; dessutom voro en hel hop andra forbönder från Lockne, Brunflo och Ås ute på förtjenst. Kornet som vi fått från Erikslund är ganska bra, och rågmjölet är äfven försvarligt ehuru en del är något "grofmalet". För höet som vi skjutsade till Anders Persson fick vi 1:25 per Ltt; vi hade 45 Ltt på lasset

Resebeskrifning.

Från Kläppe, Lördagen den 2. Mars kl. ½8. f.m. hvila hos P Salberg Torvalla, ankom till Pilgrimstad kl. 6. em. Söndagen från Pilgrimstad kl. ½8, fm. hvila kl. 11, vid bräcke kyrka, hvila på lillkrogen ankom till Gråsjön kl, 7 em. Från A Persson till storsvedet 1½ fjärdingsväg med höet. Måndagen från gråsjön kl, ½2 på dagen hvi körde sjön söder om gimdalen till Nyhems socken Hofsjö och fick hus kl, 5, em. 2 mil från A Persson till hofsjö, från hofsjö kl. 7, fm. 2 mil genom holmsjö Östbyn och Bjösjö till Ismund. vila vid ismundsundet hvila i Kojan vid Olof jons myren, och kom hem Tisdagsaftonen kl. ½7, em. Intygar

I ett brev till HA fr 5:e mars skrevs följande:

Anders i Kläppe har nyss återkommit från Gråsjön, dit han skjutsat 2 lass hö, som han såldt till Anders Persson. Han har haft Jonas med sig som "körkarl" för ena lasset; det var med knapp nöd de kunde slippa fram till Gråsjön med sina lass, vägen var öfverallt emellan sjöarne, nästan alldeles bar och på sjöarne är isen mycket svag; hemvägen togs öfver Ismundsjön. På landsvägen emellan Torpshammar och Östersund begagnas nu kärra.

Jans kommentar och beräkningar

Om man summerar prestationerna från dessa resor på medföre, så avverkade man ca 24 mil på 7 dagar i kallt väder och ”trafikstockning” på den första, medan den andra utfördes i begynnande ”förfall” med 16 mil på 4 dagar och uppenbarligen utan returfrakt. Hästarna gick ungefär tio timmar per dygn och avverkade då 4-5 mil med lass (4 – 5 km/tim). Utan lass ökade farten till omkr 7 km/tim.

Lasset innehöll 380 kg hö, och returlasset från Erikslund var brödspannmål- förmodligen fyra säckar á ca 100 kg, sammanlagt 400 kg per lass, vilket jag har fraktsedlar med viktuppgifter från flera lass mellan Sundsvall och Östersund från 1867 som bevis för.

”Bränsleförbrukningen” vid så ansträngande arbete som detta enligt dåtidens fodringsrekommendationer motsvarade 12 kg hö/dygn och några kg havre för en normalstor häst som då var 400 kg tung. Värdet på detta foder det aktuella året kan beräknas till ca 2 – 2,50 kr/dygn och förarlönen ungefär samma summa, tillsammans en rörlig driftskostnad på 5 kr/dag eller omkr 1 kr/mil.

Den andra Gråsjöresan med ett godsvärde på 380 kg x 15 öre = 54 kr per lass, borde då kosta omkr 5kr x 4 dagar = 20 kr i frakt ( det framgår inte om man debiterat extra för frakten eller om den ingick i det erhållna höpriset). Hästen förbrukade ju faktiskt hö för motsvarande en åttondedel av nyttolasten under en sådan resa, så det var ett resurskrävande företag! Men nöden har väl ingen lag och några andra transportmöjligheter fanns inte vid den tiden.

Provmjölkning 1880-talet

I Jonas anteckningsbok finns även en provmjölkningsrapport med ett antal mjölkmätningar på sex kor från Backen, Hvad kreaturen mjölkar. 1882 och 1883. Korna hette Grefvinna, Pryd, Svanlin, Lyckros, Ganlin och Prinsessa Dom kalvade in från dec till mars och vid första provningen mjölkade en av de bättre 10 liter per dag. Hela laktationen summerades för ett av åren till mellan 800 och 1600 liter för de olika korna.

Hyllningsdikt vid 70-årsdagen

Följande hyllningsdikt till JH:s 70årsdag ger nog en ganska bra bild av hans liv och leverne. Han har själv beskrivit firandet den dagen i dagboken. Han var fortfarande i full verksamhet och fortsatte så nästan ända fram till sin död tio år senare.

Från Kyrkås fagra nejder i Februarikväll Då du till tiotalen sju nått på Ditt levnadspell Nu vännerna, på hännerna dig hissa vill mot sky Du är oss kär, båd här och där Du är som ständigt ny.

Du säkert drömt i stilla natt Då Du ensammen låg Att vid Din sida låg en skatt som Du i drömmen såg Du vaknade, men saknade Din drömbilds tavla skön Ditt ljuva famntag raknade Det var i ungdom grön.

/Eva "i Lånna" (Lund), hans ungdomskärlek/

Vid Mellansjön Du bygt ett slott som Fingal i sin dal och där på tjäderspel Du gått Förstått när Tuppen gal Straxt intill Dig, bredvid Din stig Där bodde ju en mö Men var visst mindre däjelig Hon var som storm på sjö.

/kalabaliken med Söderström-Lisa/

Ty när Du känslan blottade på vederbörligt sätt Hon mitt i syn Dig spottade så smeksamt regelrätt Till flickorna här omkring byss Du kanske fråga vill Är detta vad de kalla kyss Ej näsduk räcker till.

Du älgskogskrank en gång ock var O hemska smärtors kval Men ej åt hjärtat smärtan tar fastän det är på tal Till stjärnorna där ovan skyn Din näsa tänkte gå Hur Du såg ut då mitt i syn det kan envar förstå.

/Enligt P.O.Lithander kom vår vän så nära inpå en älg att muskedundret ryckte upp med kolven mitt för ansiktet och kanonens rekyl tilltygade skytten förskräckligt/

På jaktstig Du med Backman gått I arla morgonstund Och månget härligt hardrev fått När jösse gör sin rund Men när Du uti släden satt på pass med brutet ben och jössarna omkring Dig spratt då var jaktivern ren.

/En jämtländsk Janne Wängman/

Du getter gillat i Din borg och mitt ibland dem stått Med dem Du for till Göteborg och vitsord för dem fått. När Sankte Per´en Dig ber Välkommen stiga in Då svarar Du tack, tack som bju Fast getter hör till Hin.

Trots menskors larm och starka brus Du skriften hållit kär Att kyrkan är ett fårahus Det står ju tydligt där. Bokstavligt sett Du har ju rätt och Herden var ju god Men villoläror plöja brett Som Du nog ej förstod.

/Gamla kyrkan som låg på vår väns ägor, före restaureringen/

Du fädrens minne hållit kär /Gårdsmuseet./ Av deras tid så hård har vi blivit vad vi är om det Du vill slå vård Tänk när de skrev, på kalvskinn brev Hur varmt det då nog var att få ett sådant som beskrev vad de på hjärtat bar.

Från Bondeståndets stolta tid Du fäder har som satt sin glans på riksdans arbetsid att värna Sveriges skatt Du Lungrevän och yngling än Från vänners krets det går På högtidsdag vår hyllning tag vid fyllda sjuttio år.

/Hans Andersson, Bringåsen. Riksdagsman 1870-1890/

Anteckningar ur Jonas Hanssons dagböcker.

Jonas Hansson (1859-1939) var född på Backen, Bringåsen och var från 1887 bonde på sin mors hemgård, Lungre No 1 närmast intill nya kyrkan. Han köpte efterhand in flera andra fastigheter, och var enligt en uppgift även ägare till fastigheten på vilken gamla kyrkan är belägen. Ur dagböckerna framgår att han var intresserad av det mesta som hände i hans omgivningar, och han bedrev ständigt handel med det mesta, bl a skogsprodukter, slaktdjur, hästar, antikviteter. En av hans bröder noterade i något sammanhang att Jonas bedrev ”Firma Köper Allt”. Hans handelsresor bedrevs huvudsakligen inom en radie på ett par mil från Lungre med häst eller ofta till fots och mest köpte, sålde och bytte han slakt- och livdjur av nötkreatur, får, getter och hästar eller smågrisar av egen produktion. Senare även ”skånegrisar” som han hämtade på järnvägen i Östersund. Slaktdjuren hade han nog oftast med sig hem för att senare leverera dem till slaktare i Östersund eller en del i början av 1900-talet till Nils Anderssons hustru, Nils-Marta, en driftig bondkvinna som bedrev egenhändig slaktverksamhet i Bringåsen. Jonas organiserade vintertid också omfattande skogsavverkningar på egna fastigheter eller inköpta avverkningskontrakt och kunde då ha 15 – 20 man i arbete på olika ställen, som skulle besökas och underhållas med mat och avlöningar etc. Det handlade årligen om 5 – 10.000 stockar som tummades in för olika Sundsvallsbolags räkning på isar i Mosjön, Östersjön, Fjälån, Nästsjön, Mellansjön, Ismundsjön och Lillsjöhögen. Ända fram till de allra sista åren på 1920-talet skedde all transport med häst. Därefter kunde han ibland leja lastbilstransport för ved, timmer och slaktdjur. Dessutom körde han ofta själv med häst, timmer och bräder åt olika håll eller ved till Östersund när han inte hade något annat för sig. Han noterade i dagboken alla möjliga remarkabla händelser och bevistade alla tänkbara bönemöten, föredrag, teaterpjäser, barnfester och inte minst baler och danser som förekom i socknen, och var i farten mest alla tider på dygnet även vintertid. Han var även i alla år aktiv i en sångkör i bygden som hade sångövningar hemma hos varandra och sedan uppträdde vid ovanstående mötestillfällen, förutom i kyrkan vid jordfästningar mm. Redan 1920 lyckades han även komma med på en flygtur från Lugnvik över Ås, Frösön, Brunflo och tillbaka – ”en bra tur”. Jonas höll sig också säkert väl underrättad om utvecklingen i omvärlden, dels genom att ständigt prenumerera på fyra-fem olika tidningar och tidskrifter och genom att besöka så gott som alla förekommande stora veckolånga rikslantbruksutställningar som hölls vart tredje till femte år i t ex Stockholm, Göteborg, Norrköping, Malmö, Kristiania(Oslo) och Trondhjem. Vid några av dessa tillfällen kunde han även på järnväg ta med sig ett antal getter för att få dem premierade. På sin ålders höst beklagade han i en anmärkning, att han borde ha antecknat mycket mer, men hann inte ”ty jag har inga barn som jälper mig”. Han förblev nämligen ogift, uppenbarligen trots tappra försök att avhjälpa det. Dessutom hade han väl troligen en släng av dyslexi eftersom hans stavning var ganska osäker och ojämn. Här var det en rätt stor kontrast till hans far och tre bröder som verkade väldigt säkra och drivna i formulerings- och välstavningskonst. Vissa dagar var texten nästan oläslig, vilket sannolikt hängde ihop med att han också till skillnad från de övriga i familjen var begiven på starka drycker och gärna tog sig en omgång när tillfälle gavs. Enligt anteckningarna odlade han bekantskaper med flera hotellägare/krögare i Östersund, och han antecknade speciellt att han röstade nej vid den s k förbudsomröstningen år 1922 angående ett förbud mot försäljning av alkoholdrycker i Sverige. Han hade också bl a en samling gamla mynt som han gärna förevisade och försökte utöka när tillfälle gavs.

Anteckningar ur dagböckerna rörande Kyrkås gamla kyrka:

11/1 1901 varit i gamla kyrkan gräfvit efter pengar m.m.

24/2 1901 Ante Pettersson och J. E.o. varit hit jort ritning på förstu i gamla Kyrkan

17/4 1901 tjört timmer och bräder till gamla Kyrkan

18/4 1901 tjört bräder till gamla Kyrkan

18/7 1902 varit i gamla kyrkan och rappat

21/7 1902 varit till Lit efter kalk

24/7 1902 varit till gamla Kyrkan med plank och kalk

24/8 1903 varit i gamla Kyrkan och sätt upp innantak

20/7 1911 varit till Klösta fick spån till gamla Kyrkan

6/10 1913 varit vid gamla Kyrkan lagd tak på sakristian

5/9 1915 Gudstjänst i gamla Kyrkan af S N Sundelin Lit

13/9 1920 varit vid gamla Kyrkan stakat ut Kyrkplan

18/3 1924 varit till Rödön efter takspån till gamla Kyrkan

10/7 1925 varit vid gamla Kyrkan hyvlat takspån 3/8 1925 varit vid gamla Kyrkan börjat med att lägga spån på norra sidan

Kyrkås 1931 Gamla kyrkan 15 alnar lång och 9 alnar bred 9 bänkar på manssidan och 7 på kvinnosidan, tvänne läktare, kvinnoläktaren efter norra väggen 2 bänkar, fyra bänkar för män från väster med uppgång från trappa invid Predikstolen

Utdrag ur Jonas Hanssons dagboksalmanackor.

Sporadiska noteringar har han gjort i vanliga almanackor från 1887 då han tillträtt gården i Lungre.

1887

18/4 Den 18 tjöpte jag gården af min morbror i Lungre då var det tö och 7 gr varmt

2/5 Riksdagen börjar den 2 maj andra riksdagen för i år

16/5 malit 6 tunor

26/5 den 26 sådde vi ifrån oss och vi ha haft utmärkt väder, det som först såddes har börjat grönska

7/6 släpt hästarna

23/6 tinget

13/7 Den 13 började vi slå å skogen och den 22 började vi slå hö och slog ifrån oss den (?)

15/8 igentagit arhästarna den 15 egna hästar den 19 ds

1888

7/6 sådd ifrån mig

Betäckningar

9/2 signora 6/6 Rosina 9/6 Prinsessa 25/6 Tora 14/12 Grefvinna 4/6 2 1/2 pund smör, 7/6 3 p, 28/6 2 p, 24/11 5 p smör

1889

20/1 tjört 100 timer

28/2 900 timmer och 50 bjelkar ha vi på Mosjön den 28

30/4 Den 30 sista gången vi tjörde timmer ned på Mosjön för 1889, gott slädföre till sågen

8/7 den 8 började vi att slå

12/8 den 12 började vi skära korn

31/12 den 31 biter det i sten efter vägarna när man ska åka

1890

19/5 den 19 började vi så

21/6 Mörkbruna till hästen

12/7 11 pund smör

17/7 Den 17 började vi slå men så mycket vatten har jag aldrig sett på slag

11/8 hästpremiering i Husås Hildur tog pris

20/9 Korn är till största delen intjörd, alt korn och råg är tjörd till 4 okt

1891

20/1 suggan till galten

16/6 släpt fåren

17/6 släpt korna

18/6 släpt 3 hästar

20/7 börjat slå

26/7 åkrar börjar visna

4/8 Hästpremiering Hammerdal 7/8 Hästpremiering Faxälfven Alsen 10/8 hästpremiering bölåsen Oviken kl 10 12/8 häst prem Gällö kl 10

17/8 börjat skära

20/8 O J.s Landsom tagit igän 2 hästar

12/9 Lantbruksmöte i Alsen

21/9 hösttinget i Lit

Den äldsta dagboken är från 1896, då Jonas hade varit egen företagare i nio år. I en liten almanacka har han gjort kortfattade noteringar om större händelser, samt varje dags temperatur, eventuell nederbörd och blåst.

1896

Januari

den 28 började att köra timmer till mosjön

Följande två veckor noteras att fyra suggor släpps till galt. Därefter finns en uppräkning av 31 st smågrisar som levererats till olika köpare mellan Hökbäck – Storåsen – Frösön, 2 st behöll han för egen del.

Februari

(d. 8:e) Egorna är nästan öfveralt bar och i skogen är det till häften bar mark alla diken och bäckar är fulla af vatten, litet is efter vägarna i Östersund begagnas juldon Timmerkörning är nästan öfveralt slut

April

(början) Snön är styft 1 aln jup kärrföre till Östersund den 8 April timmerkörningen slut vatten börjar stiga till i alla bäckar barfläckar finnes på egorna

(d. 21:a) storsuggan till galt, sågen (Gilleråns sågbolag, som han var med och byggde 1879) börjat att gå sluttumning på Mosjön

den 27 sådd hafre

Maj

den 19 sådd ärter

den 23 sådd litet korn, åkrarna rysligt våta

sådd ifrån oss den 28de

den 29 maj kl. 9 fm. inställelse i Lits tingslag

Juni

(d. 13:de) rågaxen synes Åkrar och höslått är det bästa man kan tänka sig JJ.s i Fanbyn kommit med hästen jag släpt hästar den 13de

Juli

den 14de började vi slå

den 31 Juli kl. 7 fm artillerihästar

Augusti

(d. 5:e) slåttranden slutad

(d. 8:e) på vissa ställen var marken vit af rimfrost potatisbladen fröso somligstäds

(d. 22:a) skördeanden pågår som bäst ypperlig korn med lägg öfverallt

September

(d. 5:e) skördeanden slutad sirka 90 häsjor korn

den 12 Sept kl. 1 få igen artillerihästar

potatisbladen frös den 15de

den 16. allt korn råg och potatis under tak.

December

(d. 1.a) Dålig slädföre till Östersund

(d. 12:e) Storsjön bär i dag köra

1898

Nästa dagbok är av lite större format, 1898, men fortfarande få noteringar utöver dagligt väder, lite smålån och fodringar från olika personer och arbetsfolk som kommer eller slutar.

Februari

(d. 1:a) lånt 180 kr af skom. P. O.s.(bör vara P Olofsson/P O Lindberg från Bringåsen, som någon gång vid den här tiden etablerade affärer i Kläppe och Lungre.

(d. 6:e) första gången nya orgeln begagnades.

Mars

(d. 27:e) tjöpt 1 fargalt 1 sugga skyldig P. O. 1 månad

April

(d. 27:e) A J H.s Sugga till galten

(d. 30:e) Första gången kärra begagnas till Östersund för i år på landsvägen till Kläppe är ypperligt slädföre Skaren bär köra den 1. Maj.

Maj

(d. 16:e) Boskapspremiering i Kyrkås

den 24. började vi så

Juni

(d. 8:e) sätt potatis

(d. 9:e) Sådd ifrån oss.

Juli

den 13 Juli började vi slå

(d. 23:e) köpt slåttermaskin 220.

Augusti

(d. 19:e) allt hö inne

September

gamla potatis kostar 8 kr tunnan

(d. 1:a) Skörden börjat

(d. 7:e) köpt rödan och fålen

(d. 10:e) landsvägssyn tiondesmör köpt fjolfåle av Markus

mycken säd upptagit till grönfoder. Skördeanden slutad den 24 Sept. mycket havre men grön

(d. 27:e) Potatis opphackad

1899

Nu har Jonas skaffat en annotationsalmanacka med sex raders plats per dag för anteckningar och han börjar från och med februari skriva lite utförligare om vad han gjort mest varje dag. Detta år i juni valdes han till nämndeman för Lits tingslag, som hade sina möten i Husås.

Februari

5. varit till Böle bytad till mig fickuret som går i 8 dagar. Johan Jönsson ankom för att köra timmer 10 gr kalt häftig snöstorm på morgonen

11. denna dag fylde jag 40 år, på qvällen en liten bjudning. Jag till Östersund med ved. 8 gr. kalt 8. tum snö

12. Gick till kyrkan sedan till Lundkälen på bal lifvat bal kom hem kl. 5 på morgonen.

13. Till Östersund med ved sedan till böle. 13.gr.k.

14. kört ved från Jellsjömyran tumning af Mons på Mosjön lifvad på qvällen med Jonsson till kl. 1. 12. gr.k.

16. 20. gr kalt 1.t.snö varit till Östersund köpjort med Erick Mårtensson om hemmanet och skogskontraktet som Jakob hade för 11.800 skall ha en vit häst och en kalf

17. Till Östersund med ved skall skrifva köpafhandling med E Mårtensson men han var ongrig sedan till Mårten i Kläppe köpte gamla pengar, på qvällen till Per Olofsson på en liten bjudning kom hem kl.2

18. Till Lit med kronouppbörden för Lungre och Bringåsen. till prästen och fick protokollsutdrag af Genberg bråkik med kronouppbörden på qvällen till Bringåsen kom hem kl. 11.

25. 2 gr. v. Pasjonspredikan kl. 12. Jordning af Erick Anderssons hustru sedan for jag till Sundsjöåsen köpte en tjur af Svider för 50 k.

26. söndag kl. 6 fm. bytade bort Sviders tjur till en större do af J Es. Slottön fick ett gammalt skåp emellan sedan reste jag och PJs. till singåbacken, Lillsjöhögen der köpte jag Karl den 12 klocka för 100 kr. sedan åt Åsen Böle kom hem kl. 2 på natt

27. Denna dag var jag usel af det myckna vaken men körde ändå två vännor timmer från Jellsjön

28. Till Lundkälen efter en ko och en oxe, en hade jag med mig till Per Olof töväder så att vägen är lös 3 grader varmt och blåst lilla Gurina (Thorhuus?) här

Mars

1. till P. Solberg (slaktare i Östersund) med en oxe och en ko. Utmärkt före is på vissa ställen 5. grader kalt

11. 6. gr. kalt kört timmer till Mosjön sedan kört med unghästarna till skräddaren (K Ligner?) med lingonmos

20. 13. gr. kalt blåst till Östersund med ved till Jöns Aronsson köpt grus såld en qviga till K. Karlsson i mo Lit Alfred ankom på qvällen

21. 20. gr. k. Inpektsjon till skogen efter starr sedan kört hö till E M.s han var arg och ville göra upp gårdhandeln Johan Jönsson kom för att köra

26. söndag 7. gr. k. Till Per Olofsson sedan till Böle-Bye-Skjör bjöd 100 kr för en qviga hos Brita Nathanaelsson på bal till Nils Andersson på qvällen

27. 5. gr k. Till storåsen med moskaggar lemnat 8 kr till PO Lithander till Sundsjöåsen köpt en ko och en qviga för 135 kr körde sedan hem på qvällen

28. 3 gr k. Blåst kört en vänna timmer sedan till Brynje emot kon och qvigan köpt ett skrin och en silfverskål af (?) för 15 kr.

29. 0. gr k något rägn till Brynje efter kon till E Wall med fålen sedan till Sörefors qvarn (i Lit) kom hem kl. 4 på natten

April

2. Påskdag 2 gr k till Kyrkan 2½ t snö blåst så det yrde kring öronen bal på qvällen här hos mig till kl. 12 lifvat bal

3. anandag påsk 4 gr k. Till Per Olofsson såld en mär för 470 kr. erhållit 150. sedan till E.J.son på bal till kl. 12.

8. 3 gr. v. Kört hem hästfoder (= starr eller skogsfoder?) på qvällen till Bringåsen

14. 4. gr. k. litet snö kört timmer. Husföhör hos Erik Jonsson af J. Genberg mycken utanläsning till Hans (brodern som även var predikant i EFS) gjorde sluträkning

15. 0.gr. Kört sågtimmer Hindrik kört grus Alfred kört ved Pål Jonsson var hit på qvällen sågsammanträde kl. 5.

19. 3.gr. k. 3 t snö och blåst till Östersund med en Oxe och ett lass ved bestäld nya tänder tagit ur en framtand

22. 10 gr. k. 3 t. Snö Till Östersund efter Djurläkaren för att undersöka boskapen för tuberkulos med början klockan 7. på qvällen

23. Söndag. 6 gr k snödref steg opp kl 2.20 började metningen kl. 3. reste till Bringåsen ananvar timme mätte gånger på vart ställe slutade kl sjutsade Hermansson till Östersund sedan på vägsammanträde

26. 8.gr varmt första dagen det töar riktigt något regn kört timmer reste till Östersund kl: 2 kom hem kl: 7. utmärkt slädföre till staden

27. 6 gr k. Bortom Hans Jonsson (i Kyrkbyn) efter timmer och tjört ned till Mosjön sista lasset. Tumning af Örnberg för Mons bolag sedan till Lundkälen i sellskap med Paulus Ersson Östersund

28. 4 gr k. 2 tum snö till Singsjön kom hem kl. 2. sedan till Bringåsen

29.18 gr kalt Auktion hos A Andersson Kläppe till J Kempe med en kärra på qvellen bal hos A.A.s, kom hem kl: 5. Kl: 7. på morgonen reste jag tillbaka till Kläppe

30.Söndag 5. gr kalt Hästförsäkringssammanträde bal här till kl 2 på natten

Maj

2. 6.gr.k. Hästuppvisning kl: 10. vid kyrkan sedan till Bringåsen på qvällen till Erik Jonsson

3. 8 gr k. Till Per Nilsson Brynje efter kärrjulämnen sedan till Fjälqvarn och mala, köpt 2 tunnor potatis i Palleråsen sedan till Jöran E.s i Kläppe sedan till skräddar Per Olofsson

4. 6 gr k. Till Lars Larsson i Mo för att få jort ett par kärrjul. Sedan till Böle och Åsen kört timmer till Mosjön på aftonen

6. 8 gr. v. Till Kläppe efter en hackelsemaskin kört timmer till Mosjön tämd Oxen och tredjeårshästen utmärkt före till Kläppe och Skjör till Östersund begagnas både kärra och släde från Kläppe

15. började sågen gå

26. gr. v. rakat rågtoven räfsat i rågåkern som såddes föregående höst sådd gödningsämnen for till Östersund med ved och en Oxe kl: 2.

Juni

1. 6. gr. v. kall blåst ristat (plöjt) sedan kört grus. Timmerlossning i Mosjön har börjat Östersjön har ej varit riktigt fri för is förrän i dag

2. 8.gr.v. Litet blåst 3.gr.k. På natten. Till Östersund med ved sedan på examen (på Bringåsens skola, ett evenemang han bevistade de flesta åren framöver)

3. 9.gr.v. 2 gr kalt kl:5 på morgonen på morgonen till Böle i sällskap med Ångerman Östlund till P. Pålsson i Brynje köpte en tämmingshäst för 600. kr. sedan körde grus på qvällen till Böle i sällskap med H. N.s

4. Söndag 12.gr.v. Satt och skref sålde fålen efter graffa till Ante (brodern) sedan till Bringåsen på qvällen till E. Jonssons flickorna

8. 10.gr.v. Kall blåst denna dag började vi så söder om kyrkan

9. 11.gr.v. Harrvatt på åkern kört sten sådd i öfra och yttra legden

10. 9.gr.v sätt potatis sådd höfrö vältat kört sten ur kyrkogården m.m. denna dag är utmärkt tort i åkern såd ifrån oss på 3 dagar utom grönfoder

13. 10.gr.v blåst steg upp kl 4 tvättat kyrkan fått smågrisar 11 st. på qvällen till Kyrkbyn gick i säng kl 2. L.P.H.s (brodern Lars Petter) förlofvade sig

14. 16.gr.v stark solhetta ristat sedan till Lundkälen efter en gumse. Björken har i dag blifvit betäkt med löf stort som musöron gick i säng kl. 12.

15. 13.gr.v. Blåst kalt näst nord ristat och harfvat på qvällen till Hölje att se ruinerna af fähuset vangsboden sommarfähuset som brunnit för M. E.s

16.18.gr.v till Brynje efter en Oxe sådd gödningsämnen köpt ett lass hö af Olof Jonssons enka Skjör, sådd höfrö till kl: 1 på natten

17.15.gr.v ristat till middagen sedan till Östersund på sirkus Nederländska sirkus sedan till Sandviken i sällskap med Gurina M.E.s och Johansson kom hem kl: 5. på natten

19. 18.gr.v rägn halfva dagen till Böle med gätterna sedan till Palleråsen och Åsen på qvällen till Brynje bjöd 300 för en fjolfåle O.H.s

20.15.gr.v ristat i yttra legden denna dag har det varit riktigt växter väder släpt ut fåren

21.18.gr v sådd grönfoder, till Hans (brodern) och bytade om hästar Per Olof i Grefsåsen var hit och lät betäcka lill-blacka släpt korna

24. Midsommardag 14 gr. v. 5 gr på qvällen till Bringåsen på förlofningskalas för Hans och Karin och Emma Larsson och Lars(Petter) litet rägn på aftonen och kall blåst klädde kyrkan med löf ty Olaus Larsson skall stå brudgum i mårgon

25. blef jag vald nämdeman

26. 17.gr.v. Till Hans till E. J.s snöpt smågrisar kört sten och plank

27. 20.gr.v till Östersund på missjonsmötet på qvällen till Brynje kom hem kl. 1. på natten

Juli

1. 18.gr.v blåst litet rägn kört sten harfvat potatis till Hans på qvällen till Böle med 2 grisar till J Kämpe sedan till Branabodarna (efter getost?) kom hem kl: 9. söndags morgon

9. Söndag 12.gr.v. jag var i Östersund för att få igän beväringshästar fr. Artilleriet på qvällen till Sandviken der var mycket folk. Kom hem kl 3 på natten

10. 21.gr.v. Harfvat råglandet sedan till Östersund efter höräfsan Till Sörefors qvarn fått sluträkning af Mons Bolag

11. 23.gr.v. gödslat till rågsådden sedan bredd ut gödsel varit uppe hela natten

12. 26.gr.v. litet blåst kl:9. På qvällen är det 21.gr.v. i skuggan Ristat på morgonen sedan till Böle- Kläppe på qvällen ristat varit oppe hela natten

13. 26.gr.v lemnat O.J.s Böle 50. återstår 100. ristat och kört sten på qvällen till Brynje varit oppe hela natten

14. 27.gr.v litet blåst kört sten på natten om dagen divärse göromål

15. 26.gr.v litet blåst till Östersund på qvällen till jällsjömyran det börjar bli torka på vissa ställen det börjar se mulet ut

16. Söndag 26.gr.v litet blåst en rägnskura mitt på dagen Till Östersund fick följa E.J.s

17. 25.gr.v i Östersund på hästpremieringen sedan till Böle kom hem kl:6 på morgonen

18. 26.gr.v huggit hustimmer sedan till Östersund på natten till Böle och köpt timer kom hem kl: 5 på morgon

19. 23.gr.v. till Östersund med timmer gällat en galt Till Böle efter Paul och Brita

20. 19.gr.v. något rägn till Östersund med timmer

21. 13.gr.v. blåst till Sågen, harfvat ålat potatis (skavt bort ål=groddar från fjolårspotatis i källaren) sådd råg norr om kyrkan gick i säng kl. 2.

22. 9.gr.v. rägn kall blåst varit i smedjan, slaktat en gumse, gällat galten

23. Söndag Böndag Gudstjänst 17.gr.v. till kyrkan på grafbacken efter Per Wall på kvällen till Brynje på bal kom hem kl: 5. på morgonen

24. 20.gr.v. måkat (Kört ut skit) tagit upp hö på qvällen till Lundkälen kom hem k. 2. e.m.

25. 19.gr.v. slagit med maskin Söderström kom med Fyr. Paulus tagit opp något hö på qvällen till Brynjebodarna, betalte O. Hindriksson vad jag var skyldig på fålen

Augusti

2. 10.gr.v. stark kall blåst Till branabodarna efter bomat, sedan slagit rägnskurar

9. 10.gr.v. kall blåst slagit hö på afton till Östersund och sko ryttarmärren

10. 11.gr.v. litet rägn till Kläppe och Skjör tagit opp hö på aftonen till Bringåsen och lifdömma Per Olofssons häst (för sockenförsäkringsbolaget) A.J.H.s G.E.s K.O.s och jag på qvällen till H.J.s

19. 10.gr.v. till E. Jönsson sedan till Östersund med potatis starkt rägn något blåst

20. Söndag 11.gr.v. litet rägn på kommunalstämma och riksdagsmansval kl. 3 sedan till bodarna och O. E.s Åsen der jag fick natt logi

21. 12.gr.v. litet blåst från Åsen J. E.s i klösta var hit efter 2. grisar. På qvällen var jag till Brynje med en ko och tog äfven en höna.

22. 10.gr.v. blåst tagit opp hö till Bringåsen lånat 100 kr. af Hans

23. 11.gr.v.blåst till Bringåsen efter grus kört häsjor på qvällen till Östersund.

24. 11.gr.v. till frösöläger på Auktion sedan gick jag hemm

September

4. 8.gr.v. blåst några små rägnskurar litet hagel tagit opp korn på qvällen till A. H.s bodar efter en ko

5. 6.gr.v. rägn kalt på morgon till Sörefors qvarn bytat om kor. på aftonen till Bringåsen sålde en ko till Nils Andersson Marta

7. 9.gr.v. slagit korn 3 bat. Artillerister varit vid kyrkan och skjutit till Bringåsen med en ko, till Åsen efter en gris köpt fålen af P. Knut i Böle

11. 10.gr.v. Till Lit med tiondesmör och till qvarn, till P. P.s efter en lillgris kört hem råg betalt fålen till L. Eriksson 70 kr.

12. 10.gr.v. dimma och duggrägn ristat vid vägen söder om fähuset. på handeln köpt en yxa m.m.

13. 13.gr.v. till marknaden kl. 11. inte uträttat ett dugg ett fåtal kor på torget

14. 10.gr.v. präktigt väder varit på marknaden reste hem kl: 8. em.

15. 11.gr.v. litet rägn på morgon till Östersund i sällskap med P. J.s många kor på torget denna dag. dålig marknad

18. 6.gr.v. litet rägn på qvällen steg upp kl: 4. reste till J. E.s Klösta sedan till Husås på tinget började kl: 10. vilan mellan 2. - 5. fick stut kl: 8. em var till Husås på middag

19. 9.gr.v. steg upp kl: 6 varit på tinget lemnat bouppteckningar var bort att köpa en grå mär fick köpa 2 gamla silfslantar gick i säng kl: 11

20. 10.gr.v. präktigt väder litet kalt på morgonen mycket folk på tinget Blomm blef stukad vittnena motstridande sammanträdet slutade kl: 8.20 på bal till kl: ½1. mycket folk

21. 11.gr.v. kalt på natten klart väder steg upp kl ½6. mycket folk på tinget Bonn Anders var framme 2 gånger och jorde edgång på qvällen till A. L.s på bal gick i säng kl: 12

22. 9.gr.v. steg upp kl:6 började kl. ½10. slutade kl: 12. sedan bjuden A. J. Vinberg på kaffe på hans 63dje års dag, reste hem i sällskap med O J H.s kom hem kl: 6.

23. 7. gr. v. rägn på natten och dagen till Östersund med ved Köpte en kalf af P. Solberg för den skall han ha 7 famnar barrved. på qvällen till bokhandln m.m. i sällskap med Ida Molin

24. Söndag 10.gr.v. Gtj Genberg kyrkostämma på qvällen till Per O. Lithander Lundtjälen lånte hus där öfver natten

25. 9.gr.v. från P O Lithander till J. Ericksson Slottön sedan till P.Karlsson Sundsjöåsen gällat grisar gick hem på qvällen kom hemm kl: 12. på natten

26. 8 gr.v. till Östersund med 2 famnar granved 24.kr. tagit 6 fat fotogen hemm kom hem kl: 11

September månad har varit rägnig och kall, den 4. Sept började vi skära, kornet är grönt och frusit nästan öfverallt där det är lägg, det myckna rägnet har jort skada på halmen den har ej varit torr förrän den sista September. potatis blir mycke dålig, många får ej igän fröpotatisen den 1 Sept: kostade potatis 12. kr. tunnan Intet nyväll (vallåterväxt) finns vadan boskapen på många ställen måste födas inne under hela September halm foras är i liten mängd ty det har för det mästa varit tunt och kort, rotfrukter dåliga humlen ingen stor tillgång på boskap priserna fallit både på körhäst 500 kr. och kor 75. kr. barrved 12 kr. björk 16. kr. dagkarl 1,50. - 2,00. kr. 1 famn barrved huggen 2,50.öre 1 Ltt hö. 50. öre (8,5 kg) 1 säck mjöl korn eller råg 22. kr.

Oktober

1. Söndag 3.gr.k. stark is på morgonen Till Bringåsen och stämde A.P.s och J. Öst Kyrkbyn sjutsade Anna Litander till Brynje på qvällen till Erik Jonsson August ankom H. N.s ankom rägn på natten

2. 6.gr.v. rägn till Östersund med ved jelpte Emrik Halfvarsson flytta, köpte en sittsoffa av P. Jakobsson Hindrik ankom bref till Ida

3. 6.gr.v. litet rägn gräfva omkring stenarna till sågen till Bringåsen på qvällen Till Jöns Aronsson med 24 bräder 3. plank

4. 7.gr.v. något rägn blåst ristat och kört sten lagt ett täckdike

7. 2.gr.v. blåst 5.gr.k. på morgonen till Östersund på skogsauktion där var mycket folk och höga pris

8. 4. Böndagen 2.gr.v. Gtj kl. ½1 af Genberg sammanträde att bevilja 700 kr. för anskaffande af en ryttarhäst Att välja en som mäter (?) Kyrkostämma och Kommunalstämma för omläggning af torntaket i säng kl. 12.

9. 5.gr.v. kört sten O. J.s hit efter qvigan på qvällen till N.A.s Bringåsen kom hem kl. 10.

10. 3.ge.v. tjört sten på qvällen sjutsade hem August i Böle kom hem kl. 12 på qvällen

11. 4.gr.v. kört sten, divärse smått till Hans P. Olsson. Bref från Ida Molin Sörsjö af den 8. Okt

12. 6.gr.v. litet rägn marken har tinat upp. Till Östersund på Brunflotinget på qvällen till E.J.s. gick i säng kl. 11.

14. 5.gr.v. rägn kall blåst på aftonen H. H.s tagit igän tämmingsmären och hästfålen ristat Petter Knut bytat igän korn gaf en tunna potatis imelan bytade till mig en tunna potatis i en liten säck hvetemjäl

15. Söndag 2.gr.v. kall blåst marken starkt frusen till P. Olsson till E. J.s. Elias Hindrik legat här. Hindrik Eliasson var hit bytade af mig en ko i en Oxe - 2 får 2.t. potatis af O. J.s 1. t. potatis i hvetemjöl. kom hem kl. 1. Johan Jönsson akorderat om körning frampå skogen 30 öre för 7. - 8. tum 35 öre för vad som är större.

16. 6.gr.v. till P. O.s på morgonen kört sten och ristat på qvällen till A. Hansson

17. 4.gr.v på morgonen bär det nästan att gå reparerat timmervägen till Mosjön på qvällen till Böle efter 4 t. potatis och en tjur 4 får. kalt på qväll kom hem kl. 10.

18. 0.gr. drömde att A. J.d satt och strök håret ur ögonen på mig sedan hörde jag dett rankade af åkande. lagat timmervägen

20. 8.gr.v. blpst på aftonen till Östersund med ved till Nesens qvarn

21. 5.gr.v. blåst till Böle på stenkrossauktion på qvällen till Åsen köpte en ko 30.kr. köpt. 1. af M. I.s för 37. kr. fraktade hem 2 får 2 tunnor potatis kom hem kl. 5. på morgonen

22. Söndag 10.gr.v. till Lundkälen efter 3. får på qvällen till skolan på ungdomsmöte sedan till N. A.s och P. O.s.

23. 7.gr.v. starkt rägn på natt mot 24. slaktat 1. gris 6. får sjängt Pål P.s 2. får såld 1. Oxe 2. får till Nils marta på qvällen till Ågren N. N.s Åsen här med 1. ko på qvällen till E. J.s

24. 5. gr. k. 2. t. snö stark blåst till Nils Andersson med 1. Oxen. till A. H.s köpte en ko för 90. kr. sedan till Sjör med 5. får. köpt hö af Morbror för 70. kr.

25. 6.gr.k. till Östersund med ved och 1. bock 1. ko. J. J.s P. Knut följde från staden M. I.s var hit med en ko på qvällen sjutsade jag hem B. N.s Böle och stadnade hos P. K.

26. 10.gr.k. Kall blåst 3. t snö på aftonen. till Åsen på bön och misjonsauktion sedan till M. I.s Böle och sålde en ko för 75. kr. ½ tunna ärter.

27. 6.gr.k. dimma. till M. I.s Böle med en ko köpte en tunna ärter. köpte en ko af H. H.s Bringåsen Petter Knut sjutsade mig hemm

28. 4.gr.k. till skogen måkat ut fähuskasen. timrat upp ladan söder om gården,. denna vecka 4 man på dagsvärk 2. hagstängare 3. vedhuggare.

29. Söndag 3.gr.k. Gtj och skriftgång af Eriksson till Bringåsen på husförhör

30. 4.gr.v. huggit timmer till J. Kämpe köpt en pump af J. Jonsson ärter af M. I.s

November

1. 3.gr.k. blåst 2. t. snö på qvällen huggit och kört timmer på aftonen efter posten till Kläppe Paul Andersson Böle hit med 3. tunnor potatis Markus kom för att hugga ved

2. 3.gr.k. mätt upp hagen stämplat timmer kört ihop timmer

3. 8.gr.v. blåst något rägn på aftonen sjutit sten kört sten kört ihop timmer till Bringåsen med 2 får till Skom. P. Olofsson

4. 4.gr.v. blåst rägn på morgonen till Östersund med ved på qvällen till Böle i sällskap med Anna H.s. fraktade hämm 2 får

5. Söndag 8.gr.v. blåst rägn på morgonen Anders Hansson i Gocksjö och Lisa var hit till Bringåsen sedan på skolan på ungdomsmöte

6. 7.gr.v. litet blåst litet rägn på aftonen kört timmer till Östersund med 2 kor 1 lass ved såld 1 får till P. Olsson till Bringåsen på qvällen

7. 6.gr.v. tjört ihop timmer Karl Hansson och Andrias Persson i Svartbodarna kom hit på qvällen

8. 5.gr.v. litet frusit på morgonen Till Östersund många hästar till salu men få köpare körhästar äro dyra omk. 500 unghästar blir billiga. bref från J. G. Molander Fjäl

9. 6.gr.v. stäld i ordning vedvägen frän jälljöflon till Kläppe varit till Skräddaren A. P.s Lundkälen slutad att hugga timmer 65 gran 75 furu 18 kronor

10. 2.gr.v. tjört timmer på aftonen till Lits meieri till Böle köpte ett lamm

11. 4.gr.v. till Östersund med ved vägen är hårt frusen Erik August och jag till E.Jonsson på qvällen

12. Söndag 3.gr.k. drömde att A. H.d lutade sig till mitt kind. varit hemma hela dagen

13. 5.gr.k. litet blåst tjört timmer sedan till Grefsåsen på Auktion löste en stöfting en komod en sele gården löste Nils Landin för 2.700 kr. något hö följde med

14. 3.gr.k. till Östersund med ved sedan till E. Vall och Per Olofsson

15. 5.gr.k. till kronoparken för att se på stämplad skog sedan tjört ihop timmer på qvällen till Böle

16. 5.gr.varmt blåst följde Petter Knut i Böle och såg på skogen gick öfver mosjön och Flärken sedan högg ved ångpannan till stenkrossen kört till Kläppe till O. Salmonsson Bringåsen

17. 4.gr.v. tjört timmer snickat skaklar storm till P. O.s - E. J.s B. K.s lånte hus här

18. 1.gr.k. rysligt stark storm. till Östersund med ved sedan till P. Knut - M. I.s Böle för att köpa sjöbrännan denna dag har N. N.s i Böle stuga brunnit upp blidväder på qvällen

19. Söndag Gudstjänst 4.gr.v. stark blåst till kyrkan sedan till kyrko och komunalstämma på qvällen till folkskolan på ungdomsmöte diskuterade nyckterhetsfrågan

20. 7.gr.k. kall blåst till Östersund med ved varit till Kronofogden

21. 4.gr.k. häftig blåst 2. t. snö efter kl: 11. på dagen det var ett fasligt yrväder varit i smedjan

22. 7.gr.k. stark blåst så att snön yrar, till skogen sedan till Lit på extra ting om hotagensmördaren och dynamitatentatet i Häggenås kom hem kl: 4 på natten

23. 11.gr.k. divärse göromål. ef:m. till Kläppe för att lofva bort plank till stenkrossen J. J.s följde hem till P. O.s

24. 11.gr.k. till Kläppe med plank. till Östersund med ved träffade Norlen på Ismundbacken detta dygn snögade det 9 tum

25. 15.gr.k. blåst röda moln på aftonen till Östersund med ved sedan till Böle till Brynje på morgonen

26. Söndag. 3.gr.v. stark blåst så att snön yrar vitt till Lundkälen efter Anna sedan till Bringåsen på qvällen börja det rägna på natten var en ryslig storm

27. 4.gr.k. en utaf de starkaste stormar jag sett, några snöskurar, till Östersund med ved på qvällen till Nils Persson Bringåsen

28. 1 t. snö 4.gr.v. stark blåst häftig tö huggit upp linien mellan bran och millesjö eller Lungrelinien

29. 3.gr.k. ½ t. snö huggit upp linien mellan Brynje och millesjön gick hem på qvällen

30. 7.gr.k. tjört ved till stenkrossen i Kläppe m.m.

Den 27. stormade det så att skogen bröts ned så att många vägar blef ofarbara i flera dagar för mig blåste det med all säkerhet omkull omkring 2,000. träd och mycken småskog utom

December

1. 4.gr.k. snögat 6. t. på natten till Östersund med ved köpt 2 säck: hafre 1. rågmjöl

2. 6.gr.k. 2.t. snö tjört timmer har drömd att jag plockade sten mitt på L. A.s i Kläppe gård samt tjörde emot korna vid hagen

3. Söndag 4.gr.k. litet blåst så att snön yrar något. till H. H.s till O. Jons Anna och köpt 2. får 23 kr. på ungdomsmöte

4. 4.gr.k. tjört ved sedan skolrådssammanträde E. Jönsson var hit på qvällen

5. 8.gr.k. litet snö och blåst till Östersund med björkved farit åt grefsåsen hemm.

6. 9.gr.k. till Millesjöbodarna Söderströms Lisa jelpte till och högg några grantimmer och skulle lägga ihop bar af tullarna(topparna) medan vi fick kaffe hon frågade om hon äfven fick tullarna och göra vad hon ville af. detta lofvade jag, men sedan vi druckit kaffe sade ja till Magnus Petter att han skulle säga henne att hon ej (?) mäningen att hon skulle få alla tullar som fanns på detta skifte varit in hos Johanis i Lundkälen

7. 19.gr.k. trampat vedvägen till Kläppe huggit ved m. m. på qvällen till Nils Andersson till Skjör efter 2 får

8. 23.gr.k. tjört upp vägen från jällsjön till Kläppe såld 1 får och 1 kalf till Nils Marta tjört hemm ved köpt halfva Maxen af Hans Hansson för 230 kr 3 häst dagsvärken

9. 22.gr.k. till Östersund med ved till H. H.s betalte 130 kr. på Max till E. J.s sålde en stöfting(timmerdoning)och 1 säck hafre till Johan Jonsson J. J.s skall ha 25 öre stock vid Millesjön

11. 23.gr.k. till Kläppe med ved divärse göromål på qvällen köpt en Oxe af J. P. Norling för 55 kr. och skall hålla tjänstoxen för honom till den 1. Maj

12. 17.gr.k. till Lit på extra ting Gunnarsson dömd till 6. mån 4. dagar reste åt Fjäl på qvällen kom hem kl. 1. på natten

13. 6.gr.k. litet snö till Östersund med ved tagit tämmingen med sålde Maxen för 525 kr till Hög på qvällen följde P. Knut häm efter en oxe kom hem kl. 12 på natten

14. 9.gr.k. litet snö kört ihop timmer på kronoparken kört ved till Kläppe

15. 14.gr.k. kört timmer på kronoparken varit till Lundkälen varit till Bringåsen

16. 20.gr.k. till Östersund med ved tagit 2 käftar åt stenkrossen till Kläppe på qvällen till Böle och sjutsade Olof och Jonas varit till Jägmästaren

17. Söndag 24.gr.k. till Hög i Brevåg med Max reste åt Böle på ungdomsmöte kl. 5. hos P. O.s

18. 12.gr.k. steg upp kl. 3 på morgonen och gick till Mo följde O. J.s till husås och tillbaka kom hem kl. 3. på natten gick åt Böle

19. 5.gr.k. litet blåst till Östersund med 1 l ved och 2 oxar tagit 1 käft till Kläppe

20. 8.gr.k. till Östersund med ved fick rätt för Max. O. J.s följde mig hemm

21. 14.gr.k. till kronoparken kört ihop timmer sedan till Böle på qvällen till N. A.s Bringåsen

22. 23.gr.k. litet blåst till sågen tagit med ett får till N. A.s. kört ved till Kläppe efter halm till Skjör till Bringåsen på qvällen köpt en gammal klocka Juliana Nilsson för 15 kr. tjöpt 1 lass halm af G. E.s.

23. 14.gr.k. blåst till Östersund i sällskap med Per Jonsson sedan till P. O.s. (Kläppe?) efter posten

24. 14.gr.k. söndag ordnat något i stallet jelpt till att ringa in helgen klädd julgranen Lars Eriksson syster Brita Anna Litander Lundkälen Jenny Lybeck Anders Persson Grefsåsen och undertecknad Jonas Hansson lilla Erika God julqväll

25. juldag 10.gr.k. 1.tum snö till Lit på julotta Landberg följde hemm kom hem kl: 11. kl: 3. till E. J.s. sjöng på qvällen hemma gick i säng kl. 9.

26. 2 dag jul 15.gr.k. ½ t. snö Gudstj. predikan af Pastor Eriksson kom. stämma J. H.s. valdes till Landstingsmansväljande G. E.s. valdes till fjärdingsman för 3 år med 25 kr i årlig lön. Kl: 8. till E. Vall

27. 17.gr.k. litet snöflingor till Lundkälen sedan till Bringåsen E. M.s. bjöd 100 kr för en 12 månaders Oxe, in på posten för att taga tidningar när jag gick hem

28. 14.gr.k. litet blåst till G. E.s köpt 2 lass halm kört ved till Bringåsen till P. O.s. på auktion löst 2 famnar björkved 1famn granved

29. 7.gr.k. litet snö på aftonen reste hemifrån kl 5. till Lit på extrating om mördaren Vallbom fr. Hellsingland sjutsade O. J.s. i mo och E. O.s. i Fjäl reste åt Böle hem kom hem kl: 3 på natten i sällskap med N. M.J.s.

30. 5.gr.k. tjört ved till sockenstugan sedan till Hans och till P. O.s. på G.T. föredrag (god templar) 4. t. snö blåst yrväder

31. Söndag 8.gr.k. Till Lundkälen sjutsat hem Anna Litander kl: 10 e.m. till P. O.s. på nyårsotta föredrag sång diskution om 18. år kunda (?) Lits tids början och slut kl: 12. ringe P. P.s. H.J.s. och Jonas Hansson i kyrkklockan i 15 minuter

tillägg

den 31. Des. hölls nyårsvak hos handlanden Per Olofsson Bringåsen Olava Pålsson Marta Jönsson Kristin Nilsson sjöng och spelade Hans Hansson höll föredrag och var ordförande i diskutionen deltog Hemming Bengtsson A. Olofsson och jag J. H.s., frågan som diskuterades var hvilka framsteg har menskligheten jort på sista århundradet. liflig var årets sista afton 1899.

1900

Anteckningar

Januari (köpt från Per Ericssons gård i Bringåsen för 500 kr - 4 lass grönfoder, 1 lass råghalm, 4 lass hö, 1 lass sörpmat /höboss, agnar mm?/)

Januari

1. M. Nyårsdagen På natten kl: 1 den första timmen på 1900 Nu har jag varit till kyrkan och ringt in nya året P. P.s. H. J.s. och jag J. H.s. jorde detta.

2. T. 8.gr.k. tjört ved m.m. litet snö

3. O. 10.gr.k. till Östersund med v ed reste förbi Grefsåsen på hemvägen Anna Persson lofvade att komma hit den 15. Jan.

6. L. Trättondag jul 27.gr.k. dimma till P. O.s. kl: 5. på ungdomsmöte, på kommunalnämdssammanträde på qvällen kl: 7. till J. P.s. på bjudning kom hem kl: 11.

7. S. 24.gr.k. G.tj.af Genberg kyrkostämma val af skollärare Skollärar (?) blef vald votering om håfgång i kyrkan håfven skall begagnas(vilket sker fortfarande) Ana K. Edström 300. på qvällen till P. P.s. på gästabud.

11. T. 11.gr.k. tjört ved till staden och varit på marknaden, hästar och timmer äro dyra kalfskin 2,75 stannade på marknaden

12. F. 20 gr.k. varit på marknaden såld 1.500 timmer till Mons. följde E. J.s. hem

13. L. 24.gr.k. tjört ved till Kläppe tjört upp timmervägen från kronoparken till Mosjön på qvällen tjugondedagskalas här

14. S. 24.gr.k. Anna Litander reste hem Anna Persson ankom, till Böle köpt Sjöbrännan af Petter Knut för 1.000 kr. 2 kr. i årlig grundränta. på ungdomsmöte, på qvällen till E. M.s. på ungdomskalas.

17. O. 9.gr.k. litet snö och blåst så att snön yrar. till Östersund med ved tagit gröpe hem var in i kläppe på qvällen gick jag till Lundkälen.

18. T. 11.gr.k. P. O. Litander och jag till Millesjön och tjört timmer på qvällen gick jag till H. W.s. storåsen tjöpte 4. fjärdingar lingonmos sedan gick jag till Lundkälen och lånte hus

19. F. 14.gr.k. 1. t. snö O. Östlund, J. Eliasson, E. O. Jonsson varit till Mellansjön och tummat 576 timmer på qvällen gick jag hem

20. L. 10.gr.k. blåst så att snön yrar tjört upp timmervägen på qvällen till Petter Knut i Böle fick lagfartbevis.

21. S. 6.gr.k. litet blåst. till Bringåsen i sällskap med syster Brita

22. M. 3. gr. .k. blåst drifvit litet tjört timmer från kronoparken på qvällen till Pål Hansson Bringåsen E. J.s. köpt fålen af J. J.s.

23. T. 0.gr. 2.t.snö stark blåst så att snön yrar till Bringåsen och bytade grisar till Skjör meN.d 2 suggor kört ved till stenkrossen 24. O. 1.gr.k. vägen till Östersund är igändrifven. till Östersund med ved och en ko som A. N.s. fraktat till Solefteå, tagit med hem 5 valpar som Inspektor Jonsson äger, skrifvit bref till Lars 2 suggor betäkt

25. T. 6.gr.k. mulit sqvätt tjört ved till stenkrossen Oxen har äfven varit med tjört med tämmingen till Jöns Persson på qvällen till Nils Persson på kalas

26. F. 2. gr.k. till skjör efter 2. suggor tjört med tämmingen och Oxen, tjört timmer, till Sven Pålsson

27. L. 6.gr.k. 5. t. snö reste till Husås på extra ting om Vallbom kl: 6. f. m. kom till Husås kl: 9.35. började förhöret kl: 10.30. slutade kl, 1.15. reste åt Böle och bevittnade testamente mellan Petter Knutson och Kristina Jonsson i sällskap med Olof Johansson i Mo

28. S. 3.gr.k. ½ t. snö G.tj. af Hägglund kört snöplog varit på ungdomsmöte sedan på frällsningsmöte äfven varit till Kyrkan

29. M. 2.gr.k. mulit dimma till Bringåsen och köpt alt hö och halm af P. E.s. för 500 kr. tjört derifrån 3. lass grönfoder

30. T. 15.gr.k. tjört timmer från kronoparken, varit till Bringåsen efter grönfoder. varit till skolan på bön

31. O. 17.gr.k. tjört ved till Kläppe fick rätt för 18 famnar sedan till Bringåsen Erika är sjuk i dag Tumning på Mosjön

Februari

1. T. 11.gr.k. till Kläpe med ved sedan till Millesjön

2. F. 9.gr.k. Östlund tummat på Mellansjön jort sluträkning med A. J.s. M. P.s. har att fodra 35.kr. J.J.s. fodra 14.00.

3. L. 12.gr.k. till Bringåsen efter hö sedan till Böle

4. S. 17.gr.k. till Per Olofsson sedan varit hemma

5. M. 13.gr.k. ½. t. snö steg upp kl: 5. reste till Husås på tinget kom dit kl: 9. predikan kl. 10. tingets början kl 11. slut kl: 9.30. gick i säng kl. 12.

6. T. 17.gr.k. steg upp kl. 6. började tinget kl: 9.30. slutade kl. 8. e m till E. E.s. på middag gick i säng k. 12.

7. O. 18.gr.k. ½. t. snö litet blåst började tinget kl. 10. slutade kl: 6. till Ringsta på föredrag

8. T. 16.gr.k. började tinget kl 9.30. slutade kl: 11.15. e m mycket folk som skulle höra Bom Andersmålet men detta blef inom lykta dörrar.

9. F. 13.gr.k. 1½ t. snö fick sjuts af Sakris i Östersund reste fr: Husås kl: 11. f.m. reste åt Böle, Petter Knutsson sjutsade mig hem Nils Marta köpte en ko från Handog af N. A.s.

10. L. 14.gr.k. 1.t snö. till Bringåsen efter halm P. Knut 1. lass sedan till Östersund sjutsade Britas saker. var till Frösön sjutsade en kornsäck af Haparandakorn hem

11. S. 17.gr.k. låg och var dålig till kl: 3 varit på ungdomsmöte

12. M. 18.gr.k. tjört ved till stenkrossen sedan följde P. Solberg till Böle följde P. Jonsson till Handog, köpte en bock och en gammal slant af J. O.s. för 8. kr. lånte hus i Böle hos O. J.s.

13. T. 14.gr.k. O.J.s. J.J.s. och jag var i Bringåsen och tröskat korn sålde 4 lass halm till N.P.s. 1 lass till Petter Knut 1. till Per Hindriksson

14. O. 17.gr.k. Julia Nilsson ankom, till Östersund med ved köpt en kalf och 2 stolar för 33. kr. af P.Hindriksson Grefsåsen varit till Inspektor Jonsson fått 300 kr. Betalt M.Petter för huggning och märkning

15. T. 25.gr.k. tjört timmer på Mosjön till Bringåsen efter hö till J.P.Norling och köpt en ko. till A.H.s. betalt Haparanda korn. Johan Jönsson varit här och jort sluträkning på timmerkörning.

16. F. 19.gr.k. tjört timmer slagtat en bock sedan till Åsen lånte hus i Böle hos P.Knutsson

17. L. 17.gr.k. från Böle kl: 5.30. till Husås kl: 9.30. började tinget kl:10.15 slutade kl: 2. Kronouppbörd, i sällskap med Andos Magnusson från Husås på qvällen till Böle till J.E.s. P.J.s. låg hos P:Knutsson

18. S. 20.gr.k. G. tj. litet blåst reste från Böle varit hemma från kyrkan på qvällen till Lundkälen efter Anna Litander

19. M. 17.gr.k. ½ t. snö litet blåst till Östersund farit åt Grefsåsen betalt Brita. till Hans. A.P.s. kört ved till Kläppe sedan bifvit sjuk

20. T. 19.gr.k. 3 t. snö och blåst till Bringåsen såld hö halm ärtris jelpt till att kasta(rensa korn), på qvällen till Hans bytat åt mig fålen i en ko 1. lass hö 105 kr. till Jöns Persson och Erik Jönsson Brita följde mig hem

21. O. 12.gr.k.2½ t. snö på matten. tjört timmer. till Böle med tumningsorder. på qvällen till E.M.s. Bringåsen

22. T. 3.gr.k. tumning af Mons på Mosjön. Anders Ersson Handog kom med en kon sjutsat dom och J.Jonsson till Böle. 6. t. snö

23. F. 9.gr.k. tjört snöplog efter landsvägen till Skjör och vid gård

24. L. 11.gr.k. varit till Bringåsen sedan till skogen Anders Persson kom och bytade med Ivar

25. S. 12.gr.k. 4. t. snö blåst så att snön yrar legat och varit dålig i influensa hela dagen jag har ej varit på ungdomsmöte

26. M. 8.gr.k. litet snö Solbergs karlar varit hit efter ved legat och varit dålig, Pål Persson började arbeta här

27. T, 12.gr.k. tjört timmen Solberg drängarna varit hit efter ved, jag sjelf för det mesta legat i säng af snufva

28. O. 9.gr.k. stark blåst så att vägarna drifver igän och snön yrar vildt jag legat i säng och varit dålig i snufva.

Mars

1. T. 12.gr.k. blåst men drfvar ej men vägarna är igendrifvit sedan i går kört ved till Kross jag sjelf ligger och är dålig

2. F. 19.gr.k. till Östersund i sällskap med O Thorhus varit dålig

3. L. 3.gr.k. kört ved till Kläppe jag sjelf ligger och är dålig.

5. M. 6.gr.k. 1.t. snö L.E.s. Brita och Erika varit hit E. Erikssons i Kläppe barn komit hit för att vara på skolan O Thorhus kommit för att snicka

6. T. 6.gr.k. litet blåst A.P.s. kört timmer jag för det mesta ligger i snufva, på aftonen till Skjör

7. O. 17.gr.k. till P. Solberg med en ko tjört ved varit till Bringåsen

8. T. 4.gr.k. tjört snöplogen efter timmervägen från storhögen sedan tjört timmer och följd Ander Ersson i Handog till Bringåsen efter hö på kvällen till Hans

9. F. 4.gr.v. tjört timmer sedan till Böle skall få låna en 4.de års mär af P. J.s.

10. L. 3.gr.v. blåst reste från Böle till Husås började extratinget kl 10. f.m. slutade kl 2. reste till Böle var hos J.J.s. öfver natten köpte en mössa af E.H.s. för 25 kr.

11. S. fr Böle kl: 9. varit in hos P.P.s i Skjör köpte ett glåmskåp/Oktantin(?) sedan på ungdomsmöte

12. M. 3.gr.v. kört timmer varit till Skjör efter ett bord 2 t. snö

13. T. 4.gr.k. stark blåst så att snön yrar vilt kört ved till Kläppe norrsken

14. O. 9.gr.k. reste till marknaden varit på bolagstämma på folkbanken

15. T. 3.gr.v. litet snö varit på marknaden varit på hushållningssammanträde om hästafveln

16. F. 6.gr.k. varit på marknaden

17. L. 4.gr.k. 2 t snö varit på marknaden mycket folk

18. S. 4.gr.k. reste hem från marknaden

19. M. 2.gr.v. från morgonen var det blåst och ett häftigt yrväder. på aftonen blef snön sur. kört hö tjört ved till krossen

20. T. 1.gr.v. tjört timmer sedan till Östersund med ved

21. O. 6.gr.k. från Östersund målar Johansson följde mig hem till skolan på bön till E.J.s. kom hem kl. 11. e.m.

22. T. 4.gr.k. till E.J.s. följde P. Solberg till Fjäl och Böle kom hem kl: 11 e.m.

23. F. 2.gr.v. varit till Bringåsen och tjört grus i Kläppe rest till Lillsjöhögen med valpar

24. L. 1.gr.k. reste från Söderström Lisa till Lillsjöhögen sedan till Böle lånte hus hos Petter Knutsson var till M. Israelsson

25. S. 4.gr.k. 1. t. snö stark blåst så att vägarna drifvit igän från Böle på morgonen till Hans och på ungdomsmöte

26. M. 16.gr.k. till skogen efter ved sedan till P.O.s.

27. T. 15.gr.k. tjört timmer och hö till Bringåsen och Karin svägersk

28. O. 17.gr.k. litet blåst till Östersund med ved i Östersund var öfver 20 gr k.

29. T. 18.gr.k. kört timmer varit till Bringåsen efter hö, på qvällen till Kläppe

30. F. 6.gr.k. varit till skogen

31. L. 8.gr.k. blåst så att det drifver litet reste hemifrån kl: 6. förbi Mo och Hökbäck till Husås på extra ting, sjutsade O.J.s. och Erik Olofsson Fjäl, kom hem kl: 7. e.m.

April

1. S. 7.gr.k. G.tj. af Genberg passionspredikan efter, kommunalstämma till Nils Persson på qvällen till P. O.s. i Bringåsen på bal

2. M. 12.gr.k. tjört timmer. på aftonen till Bringåsen och stämd Per Jakobsson

3. T. 9.gr.k. ostlig vind litet snö tjört timmer och hö

4. O. 7.gr.k. 3. t. snö litet blåst varit till Östersund erhållit 100. kr. af P. Solberg för ved.

5. T. 6.gr.k. divärse göromål varit till Kläppe på qvällen till Bringåsen

6. F. 2.gr.k. tjört timmer. Turesson varit hit. varit till Bringåsen snön är litet sur mitt på dagen.

7. L. 2.gr.k. litet snö divärse göromål mät i korn åt P.H.s. och P. Knut varit till Böle på qvällen legat hos P. Knut

8. S. 3.gr.k. reste hem från Böle varit på ungdomsmöte.

9. M. 3.gr.k. tjört timmer med Oxen.

10. T. 0.gr. tjört timmer med borken och oxen varit till kyrkbyn

11. O. 1.gr.v. 1. t. snö och blåst varit till Östersund följd morbror. kalt på aftonen

12. T. 5.gr.v. snöslask till mitt på dagen kalt på qvällen varit till Östersund med timmer Anna Litander reste hem

13. F. Långfredag litet skare 3.gr.k. 3.gr.v. mitt på dagen något rägn, P. Soplberg, brodern Olof som är i Vingåker, Byggmästar Johansson, Offerdal, J.J.s. Böle varit oppe till kl: 1. e.m.

14. L. 3.gr.k. till storåsen på Auktion löst en ko en oxe m.m. varit på bal kom hem kl: 3.

15. S. Påskdag Matilda Ekman och Anna varit hit med en ko, oxe jag sjutsat dem till storåsen varit in i Brynje på bal kom hem kl: 5. på natten

16. M. Anandag Påsk. Pastor Eriksson pridikade ut sig. flyttade till Offerdal 4.gr.v. mycket folk, P. Knut varit här jag såld en oxe

17. T. 3.gr.v. till Böle köpte en kalf och ett gammalt skåp sedan till Bringåsen.

18. O. 3.gr.v. till Östersund sedan hem och till Mosjön på tumning af Jansson fr. Mon på qvällen till Bringåsen

19. T. 4.gr.v. stark blåst några snöskurar varit i Kläppe och stäld i ordning i stenkrossen varit till Mosjön. växeln på Max skall bet, af Hög Brevåg

20. F. 5.gr.v. blåst stark tö varit i Kläppe och krossat

21. L. 2.gr.v. stark blåst 2. t. snö reste hemifrån kl. 6. till Husås på extra ting kom hem kl 10. e.m. Vallbom 7 år och P. Karlander 4. månader dömda. något bart mitt på vägen eljest gott slädföre

22. S. 4.gr.v. blåst varit till Böle på grafvöl efter Jonas Olofsson till E.M.s. Åsen köpt ett skåp

23. M. 2.gr.v. kalt på natten tjört sågtimmer sedan till Åsen efter 2 skåp 17. kr. till Bringåsen

24. T. 2.gr.k. ½ t. snö blåst kört sågtimmer och tröskat till Hans Jonsson på qvällen till Bringåsen min Fader dog kl. 7.30. e.m. han dog lungdt

25. O. 5.gr.k. stark skare varit till Östersund och köpt en kista åt far, samt sorgkort varit till Bringåsen

26. T. 7.gr.k. till sundsjöåsen köpt en gris 1. oxe, grisen kom den 28. fick lof på en sommarpiga i Böle

27. F. 5.gr.k. tumning på Mosjön af Utvik sedan till Bringåsen på qvällen till Kläppe med sorgkort

28. L. 1.gr.k. skaren bär en häst att gå, till Östersund uppvisning af Hingstar till köp af Hushållningssällskapet bror Lars kom hem fr. Gelivara

29. S. 2.gr.k. Kommunal nämden sammanträd kl. ½3 Hermansson skar (kastrerade) hästar hos E.J.s.

30. M. 4.gr.v. kört timmer

Maj

1. T. 4.gr.v. Kyrkås hästförsäkringsuppvisning Kallt på natten så att skaren bär hästar att gå

2. O. 8.gr.v. till Östersund red på unghästen

3. T. 5.gr.v. följde P.O.s. till Lundkälen köpte en häst af Sjölund 2. getter af Larsson reste på qvällen till Bringåsen jag körde med kärra till Kläppe mycken och djup snö

4. F. 11.gr.v. till Fjäl och köpt (?) på qvällen till Östersund dåligt före till staden förbi Grefsåsen med släde

5. L. 10.gr.v. till Bringåsen på min faders utbärning kl: 12. på qvällen och sätt upp några granar i kyrkan. slädföre på sidorna i vägen till Bringåsen begagnas äfven kärra

6. S. 8.gr.v. G.tj. och skriftgång min faders begrafning middag i Bringåsen mycket folk var där till kl. 11. e.m. jag litet dålig

7. M. 7.gr.v. varit sängliggande nästan hela dagen på qvällen till Norling

8. T. 2.gr.k. kall blåst rifvit och kört bort kyrkstallet, kört den fram på skogen varit i Bringåsen på boupptäckning

9. O. 3.gr.k. kall blåst till Östersund på qvällen till Bringåsen målar Johansson reste hem han har målat gamla skåp

10. T. 4.gr.k. tröskat P.P.s. var här jag varit till N.A.s. (Marta i Bringåsen) med en kalf tagit något kött af tämmingshästen lemnat sågräkenskaper varit till Skjör med en Sugga A. Litander ankom

11. F. 0.gr. tröskat. på qvällen till sågen samt var med hos N.A.s. på sågsammanträde Sågen börjat att gå

12. L. 4.gr.k. sjutsat Hans m f. samt Lars som reste till Gelivara till Östersund. köpt en qviga af Solberg för 15 famnar ved

13. S. 3.gr.k. varit till P.O.s. P.O.s. vigdes med K.E.s. (senare kallas P.O. Lindberg som gifte sig med Lars O Erikssons syster Karin, Jonas´ närmaste grannar) skickat pengar till Sjölund O. Brådesson och för ryttarhästen Storsjön bär köra till Rödön

14. M. 4.gr.v. varit till Mosjön märkt timmer, sedan harfvat i myren och såd göningsämnen Mosjön bär gå storsjön likaså

15. T. 3.gr.v. till Kläppe grusat landsvägen sedan sådd hafre i myrodlingen men det är snö i dikena och på flera ställen kälen har börjat gå ur där

16. O. 3.gr.v. till Östersund med timmer, tagit gödning tillbaka på qvällen slagtat rödmären kall blåst

17. T. 4.gr.v. 1 t. snö på morgonen snö och rägn på dagen jag har i dag ryggplåga. lemnat födoråd till Morbror

18. F. 4.gr.v. litet kall blåst sådd göningsämnen sjelf ligger jag för min rygg Drömd att man länge hör vad folk talar sedan man är död af Far

19. L. 6.gr.v. blåst snöskurar sjelf har jag ond rygg. Anders Persson är till storåsen efter Karolina Olofsson, utbärning af A.O.s. hustru i Bringåsen

20. S. 6.gr.v. G.tj. kyrkostämma ungdomsmöte af Alström jag är dålig

21. M. 5.gr.v. kall blåst snöskurar jag ligger sjuk A.P.s. till Östersund vägsyn kl. 2. jag till Östersund och råka doktorn för min ryggplåga följde Hämingsson hemm

22. T. 6.gr.v. kall blåst snöskurar sådd gödningsämnen jag ond rygg

23. O. 12.gr.v. stark blåst så att Mosjön gått upp. ristat öster om kyrkan varit till Skjör på aftonen

24. T. 16.gr.v. Kristihimmelsfärdsdag Ante, Anna, Carolina, gamla Brita till Lits kyrka kl. 6 reste jag till staden att råka docktorn för P.P.s. Skjör

25. F. 16.gr.v. varit i smedjan A.P.s. ristat varit till Skjör och snöpt smågrisar, sedan till Bringåsen

26. L. 11.gr.v. sådd höfrö på aftonen gick jag till Millesjön i lossningen(flottning)

27. S. 10.gr.v. varit i Millesjön i lossningen mycket vatten 20 man bra nog med snö på vissa ställen i skogen A. Litander hemm

28. M. 12.gr.v. ristat i legden och tjört sten på aftonen gick jag till Millesjön i lossningen

29. T. 10.gr.v. varit oppe hela natten och flottat timmer öfver Millesjön sedan om dagen varit i Ismundbryggan på qvällen gick jag hemm kom hem kl: 3.e.m.

30. O. 14.gr.v. låg och sof halfva dagen sedan diverse göromål på qvällen till Hemmingsson

31. T. 14.gr.v. reste till Lits slutting kl: 5. satt i rätten fr. kl. 9. till 10. ef. m. han ej göra ifrån oss på en dag på qvällen var jag på trollteater.

Juni

1. F. 19.gr.v. sluttinget räckte till kl: 1. i dag sedan reste jag hem och sådde korn

2. L. 8.gr.v. varit till Östersund när jag kom hem till Brynje och betalt flottningsmanskapet

3. S. 10.gr.v. G.tj. af Genberg. reste till Undersåker kl: 8 f.m. besitt ristansfallet på qvällen

4. M. 12.gr.v. Anandag pingst litet regn på förmiddagen Hans Hansson och Karin Jakobsson vigdes i Undersåkers kyrka mycket folk middag i Hålland trefligt bröllop

5. T. 13.gr.v. reste ifrån Hålland i Undersåker kl. 4. kom hem kl: ½ 10. bref till Ida

6. O. 12.gr.v. litet ostlig vind. sådd korn norr om fähuset sådd höfrö i legden kört plog i - på aftonen började det rägna

7. T. 7.gr.v. rägn divärse göromål

8. F. 9.gr.v. till Kläppe och kört grus

9. L. 9.gr.v. ristat och tjört sten

10. S. 10.gr.v. varit till Böle på qvällen på ungdomsmöte

11. M. 18.gr.v. till sjörbron kl: 11. och höll vägsyn till Åsgränsen samt till Bye sedan gick jag till Mo P.P.s. varit till Mo med gätter

12. T. 23.gr.v. varit till Grefsåsen med 1. qviga och till rismyråsen med en. plockat sten, på qvällen till Grefsåsen med en qviga till

13. O. 19.gr.v. gick från Grefsåsen till Östersund. sedan gick jag hemm

14. T. 11.gr.v. till kronoparken sedan till Östersund fick ut pengar på Landsränteriet.

15. F. 14.gr.v. till kronoparken tjört ihop timmer sedan till Böle och Åsen

16. L. 9.gr.v. rägnskurar och litet hagel på aftonen varit på landsvägen

17. S. 13.gr.v. G.tj. af Holmer till Kyrkan sedan till Palleråsen på fäst farit åt Bye och köpt en ko.

18. M. 14.gr.v. kör sten släpt fjolfålen släpt korna varit till sågen på qvällen till Palleråsen efter kål

19. T. 19.gr.v. ristat Jöns Frid kom hit med kon erhöll 60 kr skall ha 100.

20. O. 18.gr.v. till Östersund med ved sedan till Millesjön med hästar en svart tredjåring N.P.s. röda

21. T. 19.gr.v. gått från millsjöbodarna åt Lundkälen Brynje ristat

22. F. 20.gr.v. litet blåst ristat kört sten såd korn vid fähuset släpt tämmingen och hingsten morbror släpt sin häst

23. L. gr. v. till Östersund med ved

24. S. Midsommarsdag

25. M. 18.gr.v. reste till Tronjem kl: 2. f.m. kom till Tronjem kl: 10 på dagen

26. T. 20.gr.v. varit i Tronjem folk kommer i stora hopar till marknaden

27. O. 17.gr.v. varit i Tronjem på marknaden köpt två hästar mycket folk

28. T. 18.gr.v. kom från Tronjem till Östersund kl: 3. på natten reste hem kl: 3 på dagen

29. F. 17.gr.v. till Östersund med ved sedan till Hans, Margreta Jakobsson varit hit

30. L. 17.gr.v. några rägnskurar varit till Östersund med ved farit åt Torvalla hem

Juli

1. S. 15.gr.v. rägn skurar varit till Bringåsen sedan till Skjör

2. M. 11.gr.v. starkt rägn på kvällentill Östersund med ved. sedan till Brynje med fölmären släpt hästfålen till Norling

3. T. 12.gr.v. till Bye, Böle sedan till Östersund med ved

4. O. 12.gr.v. blåst till Bringåsen tagit igän hingsten från Norling släpt honom till Skjörbodarna

5. T. 14.gr.v. kört jord sedan till Bringåsen på qvällen till jällsjömyran

6. F. 13.gr.v. kalt på natten så att mossen var frusen och marken var betäkt af rimfost, stakat krondiken och spjelat (taktäckt) en lada

7. L. 10.gr.v. blåst stakat krondiken på jälljömyran

8. S. 4.gr.v. starkt rägn kyrkostämma höstförsäkringssammanträde

9. M. 5.gr.v. kall blåst till Artilleriet med 2. hästar

10. T. 6.gr.v. kall blåst till sågen på aftonen till Häggenås tagit logi på gästgifvaregården. Inställelse i Häggenås kl: 12. synebiträde

11. O. 16.gr.v. till Prestgården kl: 6. sedan till skogen reste hemm kl: 4. 720 kr. mera i boken än förra åert, allt nära 2.000. kallt på natten

12. T. 12.gr.v. blåsgt till flärken för att se unghästarna sedan kört sten och sågspån,

13. F. 20.gr.v. satt på huf på hölador m.m. kört sten

14. L. 24.gr.v. litet blåst alat potatis börjat slå på klingermyren till Branabodarna

15. S. 20.gr.v. litet blåst Åska på afonen reste hem från Branabodarna på kvällen till Kyrkbyn och Bringåsen Karolina hemm.

16. M. 10.gr.v. kall blåst slagit vid kyrkan

17. T. 12.gr.v. starkt rägn efter kl. 10. varit i smedjan

18. O. 14.gr.v. litet blåst till Östersund med skrotjärn 400. kg. a 4 öre på qvällen till Brynje rägn på kvällen

19. T. 16.gr.v. något rägn slagit i Svedet.

20. F. 11.gr.v. stark kall blåst slagit småhö tagit upp hö på gården några små rägnskurar

21. L. 14.gr.v. blåst slagit småhö till Östersund emot Hans och Karin som kommo fr. Ytterån på qvällen till Bringåsen

22. S. 12.gr.v. kall blåst Gudstj. af Genberg kl 1. till Östersund på aftonen

23. M. 11.gr.v. litet rägn tagit igän hästarna på Artilleri sedan till Brynje hästpremieringen Arrenderat ställen i Grefsåsen af Lundholm för 125 kr.

24. T. 11.gr.v. rägnskurar Slagit hö i nya odlingen m.f. ställen på qvällen till N.A.s.

25. O. 12.gr.v. kall v. blåst något rägn slagit hö i Grefsåsen

26. T. 10.gr.v. kall blåst litet rägn slagit hö i Grefsåsen sedan till Böle sjutsat hem Brita Andersson

27. F. 11.gr.v. rägn skurar kall blåst slagit hö varit i smedjan

28. L. 11.gr.v. blåst litet rägn på förmiddagen en stark rägnskur kl: 3. tagit upp 32 hässjor sedan slagit

29. S. 13.gr.v. till Östersund att se extratåg af 300 Norrmän och hälsingar

30. M. 9.gr.v. starkt rägn efter kl: 11.30. sådd råg och hvete norr om stallet sedan slagit litet

31. T. 19.gr.v. blåst till Grefsåsen slagit med maskin

Augusti

1. O. 12.gr.v. till Östersund skurit en tämming låg där öfver natten

2. T. 10.gr.v. något rägn lemnat blacken till Artilleriet

3. F. 11.gr.v. starkt rägn lagt golf i en hölada

4. L. 12.gr.v. tagit upp 51. hässja hö på 3. man slagit 10. hässjor

5. S. 9.gr.v. starkt rägn på aftonen ej så häftigt till storåsen och Lundkälen Karolina ankom

6. M. 11.gr.v. skur rägn efter kl. 3. tagit upp hö

7. T. 10.gr.v. rägn på natten och efter midagen skur rägn slagit ifrån oss tagit upp något hö

8. O. 9.gr.v. tagit upp litet hö rest till Lundkälen slagtat en Oxe

9. T. 10.gr.v. starkt rägn hela dagen så att bäckar äro öfverfulla af vatten till Östersund såld kött.

10. F. 9.gr.v. rägn från morgonen lagt in golf i en hölada

11. L. 12.gr.v. rägn skur reste ifrån Östersund sedan varit till Brynje

12. S. 11.gr.v. rägn på qvällen Gudstjenst af Holmer varit till Kyrkan sedan till Brynje sjutsat pastorn, sjuttäfling, ungdomsmöte

13. M. 13.gr.v. repererat i östra köket samt kört hem ved

14. T. 11.gr.v. rägn skurar rifvit ned en hölada tagit upp något hö i grefsåsen

15. O. 12.gr.v. blåst tagit upp litet hö

16. T. 14.gr.v. till Östersund efter gödsel sedan kört in hö

17. F. 16.gr.v. kört in hö i grefsåsen sedan till Östersund efter gödsel

18. L. 11.gr.v. till Östersund kört in hö tagit igän fjolfålen hos J.P. Norling

19. S. 12.gr.v. till Ås på ungdomsmöte där var omkring 5.000 personer

20. M. 10.gr.v. till Östersund med en kalf.

21. T. 14.gr.v. rägn på morgonen till Kläppe med grus sedan varit frampå skogen sätt upp stugan

22. O. 12.gr.v. starkt åskrägn med litet hagel på aftonen till Bringåsen Bref till Margreta Myr

23. T. 13.gr.v. till Östersund med ved sedan till Per Olofsson och H. Hansson

24. F. 12.gr.v. till Östersund med ved, sedan fram på skogen började med taket på slottstugan åskrägn på aftonen

25. L. 12.gr.v. blåst till Östersund med ved sedan till Böle

26. S. 10.gr.v. blåst från Böle Djurläkaren var här och besiktade min boskap

27. M. 10.gr.v. undersökt boskap sedan till Östersund med Herrmansson på qvällen till Grefsåsen

28. T. 9.gr.v. Nordlig kall blåst harfvat ristor

29. O. 9.gr.v. blåst till Östersund börjat att taga upp korn

30. T. 11.gr.v. några rägndroppar till Östersund med ved

31. F. 14.gr.v. blåst harfvat ristor tagit upp grönfoder på aftonen til Östersund och Gelivara reste till Bräcke

September

1. L. 9.gr.v. från Bräcke kl 6. ankom till Jörn kl 9. e.m. logis i ett privat hotell

2. S. 6.gr.v. kall blåst från Jörn kl 6. ankom till Gelivara kl: 4. från Gelivara kl: 7. ankom till Malmberget kl 7.30.

3. M. 6.gr.v. is ½ tum tjock på morgonen varit i flera grufvor och ned i nya hissen

4. T. 8.gr.v. kall blåst från Malmberget kl 12 ankom till Luleå kl. 5. legat öfver natten på ett hotell

5. O. 9.gr.v. varit till Svartön villastaden gick på båten Gestrikland kl: 9 på qvällen

6. T. från Luleå kl: 4 f.m. till Härnösand

7. F. 10.gr.v. kom på båt till Sundsvall kl. 5 e.m. gick på tåg till Ånge kl 6. e.m. ankom till Ånge kl 10. logis i ett privathotell.

8. L. 9.gr.v. kalt på natten reste från Ånge till Östersund sedan gick hem och skar korn skurit ifrån oss.

9. S. 11.gr.v. till Branabodarna efter 2. hästar natten före och natten efter denna dag var det 4 gr.k. potatisgräset frusit

10. M. 10.gr.v. varit i Bringåsen på arfskifte efter min fader

11. T. 11.gr.v. till Östersund med ved

12. O. 9.gr.v. varit till Östersund

13. T. 11.gr.v. till Östersund på marknaden på qvällen till Böle något rägn på natten

14. F. 10 gr.v. till Millesjö att se på kronträd något rägn

15. L. 12.gr.v. till Östersund lemnat in anbud på kronskog

16. S. 11.gr.v. såld smågrisar sedan till Husås på höstetinget

17. M. 18.gr.v. Höstetingets början i Lit. började kl. ½10. vila kl. 2.30 - 5. slut kl. 8. litet folk. 10 stämningsmän A E O.s. Andersgård vald till Egadetingsrätten gamla vägen Lit kaseras den nya ingtages Näståbron Mångbron bron säljes på auktion af Karl Karlsson i Mo

18. T. 11.gr.v. dimma på morgonen började tinget kl. 10. slutade kl. 8. sedan på bal till kl. 1.

19. O. 10.gr.v. dimma på morgonen började tinget kl. 10 slut kl. 4. sedan på bal bref till Malmberget

20. T. 9.gr.v. började tinget kl. 10. slutade kl. 9. e.m.

21. F. 11.gr.v. blåst reste ifrån Husås kl. 12. till gamla litsbron sedan gick jag hem, var med på en hästhandel mellan G.J.s. och J.J.s. i Hallviken 950 i skog 2,000 för 2 hästar 1000 som återstod på köpet 1700 alt 13,100

22. L. 8.gr.v. blåst regn efter kl. 12. hackat potatis till P.O.s. bref till Emma

23. S. 8.gr.v. G.tj. af Genberg till Kyrkan på aftonen till Böle

24. M. 7.gr.v. kall blåst litet rägn tjört sten varit till sågen på aftonen till Palleråsen efter en gigg

25. T. 6.gr.v. blåst litet rägn varit frampå skogen lagt på tak på stugan på qvällen till Bringåsen

26. O. 7.gr.v. blåst litet snöslask rimt på morgonen snickat till Brynje på aftonen till Skjör med en sugga

27. T. 9.gr.v. kall blåst kl: 1. började det snöga och snögade 3 tim 2.gr.k. på aftonen varit till Kläppe efter grönfoder

28. F. 3.gr.k. 1. t. snö varit till Östersund snön har på det närmaste smält bort i Östersund men i Kyrkås är slädföre

29. L. 4.gr.k. till Föllinge köpte ost smör en oxe bytade bort vagn i en ko red sedan hem snön är till hälften borta på egorna Alfred ankom

30. S. 3.gr.v. något rägn på aftonen till E. Jonsson Paul Andersson sjutsat hem Karolina Hagstängar ankom E. Vall förlofvad

I September sjickat 200 kg ost till Malmberget (där brodern Lars Petter befann sig och arbetade)

Oktober

1. M. 4.gr.v. varit till Östersund köpt en trilla af P. E.s. (svåger Per Ericsson)

2. T. 2.gr.k. på morgonen till P. Olofsson, Jöns Persson Östersund sedan mätt upp hagen, på qvällen till Bringåsen och Hans Hansson

3. O. 3.gr.v. varit till Bringåsen på aftonen till Palleråsen sedan till Husås för att resa till Föllinge

4. T. 5.gr.v. något rägn på morgonen ankom till Föllinge kl: 9. f.m. litet folk och boskap

5. F. 4.gr.v. rägn samt litet snö på qvällen varit i Föllinge på marknaden köpt ost 85 öre kg. smör 1.70 kg

6. L. 6.gr.v. kall blåst bytat hästar köpt 2 kor 5 oxar reste hem kl. 4. e.m. legde skjuts till Lit sedan gick hem

7. S. 4.gr.v. G.tj. af Genberg hemkom från Föling kl. 5. f.m. på aftonen till Bringåsen

8. M. 5.gr.v. varit till Kläppe efter 3 tjurar 2 kor på aftonen till Bringåsen

9. T. 6.gr.v. till Östersund på aftonen till Böle kom hem kl. 2.

10. O. 7.gr.v. varit fram på skogen satt in en kokspis

11. T. 3.gr.v. såld 3 oxar 3 kor sedan reste till Östersund köpte en häst för 75. kr

12. F. 4.gr.v. varit i Hornsberg på mobliseringen med 2 hästar sedan följde Becklin hemm.

13. L. 4.gr.v. till Östersund med en ko till Frösön och köpt en ko

14. S. 3.gr.v. starkt rägn och snö. sjutsat posten till Lundkälen köpt hö af Becklin för 120 kr är skyldig honom 90. kr på hö skrifvit testamente åt Kerstin Johansson Lundkälen, Hans Erson följde mig hem

15. M. 5.gr.v. snöblandning på aftonen till Bringåsen med 3 Oxar Olof Jonsson och J. J.s. ankom att hugga timmer

16. T. 0.gr. rägn och snö 2 t. snö tröskat och smidd

17. O. 1.gr.v. till Östersund bytat hästar med J. Aronsson tagit hafre hemm

18. T. 2.gr.k. huggit upp en timmerväg sedan till Kläppe kört grus. bytat hästar med Jöns Persson Kläppe

19. F. 3.gr.v. till Millesjön och sprängd sten, en Drömm Natten emot den 20 Oktober drömde jag att antingen min broder Hans eller Lars som skulle gifta sig då satt min fader bredvid brudfolket i mörka smutsiga vardagskläder. han hade kläder böcker snusdosa glasögon i ett skåp eller bord vilka jag sett förut som han brukade ha som Lars Petter fick. Ante m. fl. satt mitt emot honom och språkade högt. på golfvet var två pojkar jag lekte med. den ene var kulögd den andre var vacker när jag såg upp fick jag se min fader han såg på mig som han hade varit ond då började jag gråta och bad honom att han ej skulle vara ond på mig då vaknade jag och värkligen gret detta var alldeles som jag varit vaken.

20. L. 0.gr. något snö och rägn snön är 1 tum jup ingen käle i jorden gick hem på aftonen på qvällen till Lundkälen stannade till Söndagen

21. S. 0.gr. snö och rägn från morgonen så att snön är 2 tum jup till Brynje på qvällen hem sedan till Böle med Paul Andersson stannade där till andra dagen

22. M. 1.gr.v. töväder men ej så stark att snön gick bort, räknat upp ved åt Kling, varit till skogen köpt 6 får för 58.kr. af Anna Sofia snöpt smågrisar i Skjör

23. T. 4.gr.k. huggit upp en timmerväg, sedan till Millesjöbodarna is på Mosjön

24. O. 2.gr.k. gått till storåsen köpt en häst 2 kor 1 qviga 6. får 2 getter en sele för 352. kr. sedan följde Becklin till Lungre och fick skjuts bytat klockor skor och handskar

25. T. 2.gr.k. varit till skogen och kört timmer snön är 2 t. jup

26. F. 0.gr. rägn och snö från morgonen varit i smedjan på qvällen till Pål Hansson och Erik Mårtensson

27. L. 2.gr. varmt något rägn till Östersund på qvällen sjutsat hem Olof och Jonas till Böle

28. S. 2.gr.v. G.tj. af Holmer kom hem från Böle dimma bar mark

29. M. 3.gr.v. starkt rägn till kl.1. e.m. ristat i Bringåsen på aftonen till Millesjön dimma

30. T. 2.gr.v. rägn till middag huggit upp timmervägen på kronoparken vid Ösjön på qvällen gick hem var in hos E. August i Brynje

31. 1.gr.v. dimma på kronoparken kör ihop timmer, till grefsåsen på qvällen till Böle med 1 får, till L.H.s. köpt 2. säckar kål

November

1. T. 0.gr. varit fram på skogen huggit upp en timmerväg på qvällen till Erik Jonsson.

2. F. 2.gr.k. ½.t. snö mulit smidd kört ihop timmer Hjalmar slutat, Becklin kom på qvällen

Drömd att Ante och jag var på en backe som var ett dike igenom vi skottade snö min fader och Hans var oppå backen och såg på och diket dref igän med snö,

3. L. 0.gr. blåst tjört ihop timmer, på qvällen med post till Lundkälen

4. 2.gr.k. litet blåst från Lundkälen till Storåsen efter en märr kom hem kl.5. på qvällen till Handog

5. M. 1.gr.k. reste hem från Handog, akorderade om timmerkörning med J.J.s 55 öre stock bjöd Hed 75.kr. för en qviga på qvällen till Bringåsen på qvällen började det snöga

6. T. 2.gr.k. snöar tjört ihop timmer på qvällen till Sven Pålsson med en black märr

7. 2.gr.k. klart varit till Mosjön, sedan tjört ved på qvällen flyttat fölen in i fähuset

8. T. 1.gr.v. varit till Östersund sedan till Bringåsen skrifvit till Malmberget Paul tjört jödsell ur som.fähuset

9. F. 3.gr.v. rägn på qvällen bar mark varit till skjörbron

Brita och Lars flyttat till Östersund, Anna Sofia varit hit med 3. kor varit till P. Olofsson

10. L. 1.gr.v. gick till Ismundbacken varit med och fiskat i Millesjöströmmen gick sedan till Söderströms Anna Litander ankom

11. S. 2.gr.k. gick från Millesjön betalt Paul Persson Brynje, Burit Kirsti till grafven,

12. M. 1.gr.k. predikan kl: 12 sedan till J. Aronsson med en häst såld en ko till J.Aronsson

13. T. 4.gr.k. Becklin legat här tjört ihop timmer på kronoparken Hans varit hit köpt hvetemjöl blöta myrar bär gå

14. O. 1.gr.k. 1 tum snö till Östersund på månadsmöte kört 30 säck harfa till qvarn

15. T. 2.gr.k. varit i Östersund tjört hafre hem 1.tum snö på morgonen

16. F. 3.gr.k. varit till Bringåsen med en qviga, smidd, på aftonen till Böle

17. L. 7.gr.k. varit till Östersund efter gröpe, tjört mjöl till P.Eriksson

18. S. 11.gr.k. G.tj. Genberg nattvardsgång kyrkostämma om kyrkogården N.P.Engström vigd i kyrkan, jag varit till Kyrkan, på qvällen till Brynje på bröllopsbal, såld en ko till Johan Jönsson bytat bort en ko i en qviga till Anders Nilsson Böle Matis köpt en häst

19. M. 12.gr.k. kom hem från Brynje sedan körde timmer Helena fraktat en ko till Brynje åt Johan Jönsson

20. T. 5.gr.k. kört timmer på qvällen till A. N.s. i Böle med en ko

21. O. 0.gr. till Östersund på qvällen till Lundkälen logi hos Mag: Petter, P.Karlsson ankom med en qviga

22. T. 2.gr.k. till Ösjön att köra timmer på qvällen gick jag till Eskil på Lillsjöhögen köpt en ko af Jonas Johansson på Lillsjöhögen för 95. kr.

23. F. 1.gr.v. gick från Lillsjöhögen tjörde timmer på kronoparken, gick hem på qvällen gick åt Lundkälen

24. L. 1.gr.k. till Östersund på qvällen till Bringåsen

25. S. 5.gr.k. till Östersund på L.P. H.s. (brodern Lars Petters, som nu blev bonde i Singsjön) bröllop i Lindbloms 65 personer , till Odinslund kl: 12.

26. M. 14.gr.k. gick till Lindbloms kl: 11. brudparet med (?) reste hem kl: 4. på qvällen till böle leverera hästen till Matis Dygve

27. T. 12.gr.k. jorde sällskap hem med Olof Jonsson Böle, till N.A.s. såld en kalf och en qviga 86.kr. Iblin besigtade åskledaren

28. O. 6.gr.k. farit till Millesjön och tjört timmer snö hela dagen

29. T. 11.gr.k. varit vid Millesjön och tjört timmer sedan rest hemm

30. F. 10.gr.k. till Bringåsen sjutsat hem Helen Olofsson jelpt P. Jönsson tämja ungmären

December

1. L. 25.gr.k. Storsjön belagd med is, till Östersund efter gröpe, på qvällen till Böle

2. S. 11.gr.k. ½.t.snö gick hem från Böle sedan till Lundkälen på qvällen till Skjör köpt en bössa för 5.kr.

3. M. 12.gr.k. till Östersund med ved på qvällen till P.O.s.

4. T. 18.gr.k. földt O.J.s. fram på skogen räknat upp ved som Kling huggit. bytat hästar med Per Olofsson

5. O. 16.gr.k. till Östersund med ved tagit gröpe hem

6. T. 14.gr.k. tjört bjelkar från kronoparken till Mosjön på aftonen till Bringåsen

7. F. 6.gr.k. blåst varit till Millesjön och tjört bom rask. (flottningsutrustning)

8. L. 4.gr.k. ½ t. snö till Östersund med ved bytat hästar två gånger med Ville Edvall. 10 fam ved. 5. köra sjelf

9. S. 3.gr.v. rägn G.tj. af Genberg. sjutsat Magda till Nybygget varit i Böle på bal Paul rest hem

10. M. 1.gr.k. blåst tjört timmer från kronoparken varit till Bringåsen med en qviga

11. 7.gr.k. skodd P.O.Litanders mär varit till Pål Hansson tjört till Kläppe med Fölinghästen

12. O. 8.gr.k. på qvällen började det snöga och blåsa varit på sluttinget i Lit

13. T. 6.gr.k. varit till Östersund med ved tjört och lemnat föling brun till V. Edvall

14. F. 7.gr.k. till Fjälqvarn

15. L. 5.gr.k. 1.t.snö till Östersund med ved på qvällen till Fjälqvarn efter mjöl stannat i Böle

16. S. 2.gr.v. rest från Böle på qvällen på ungdomsmöte

17. M. 3.gr.v. litet rägn stark tö till Ösersund med ved

18. T. 4.gr.v. rägn från morgonen tjört bjelkar tjört gödsel varit till J.P.Norling

19. O. 5.gr.k. till Östersund med ved. på qvällen till Lundkälen Storsjön bär tjöra

20. T. 7.gr.k. från Lundkälen till Singsjöböle tjöpt och slagtat en ko rest hem på aftonen

21. F. 4.gr.v. rägn barfäckar på egorna is efter alla vägar is på storsjön bär ej köra

22. L. 4.gr.k. varit till Östersund med ved på qvällen till Per Olofsson och Erik Jönsson

23. S. 2.gr.k. snöskurar och blåst till P. Olsson på qvällen till Skjör och skolan

24. M. 5.gr.k. varit till Mosjön med timmer tjört hem sågspån varit till Per Olofsson julqvällen var Markus Jönsson Anders Persson Paul Andersson Alfred Halfvarsson Anna Brita Olofsson Emma Andersson här. jag skjutsade M.P. till Brynje kl: 5.

25. T. Juldag 15.gr.k. 4.t.snö varit på skolan på julotta på qvällen till Per Olofsson

26. O. 11.gr.k. snö Annandag predikan af Holmer. varit till Kyrkan på qvällen till Skjör. Hans och Lars är här och gästa

27. T. 13.gr.k. litet snö på morgonen på qvällen till Per Olofsson

28. F. 12.gr.k. 3.t. snö något blåst till Brynje att tigga ved till gamla kyrkan på qvällen föredrag på skolan av Torne sedan bal.

29. L. 18.gr.k. stark blåst 4.t.snö yrväder jupa drifvor till Östersund, på qvällen till Östersund med en ko som jag tjöpte af P.O.s såld en ko till Nils Marta.

30. S. 17.gr.k. litet blåst sjutsat hem Emma Andersson till Böle på qvällen till E. Jonsson på kalas

31. M. 24.gr.k. litet blåst till Östersund med ved och en ko. földt Ante hemm. jag har ej gått i säng före kl: 1. på natten sedan den 22. till i qväll. jag lägger mig kl. 9.

I almanackans kassabok för år 1900 finns kortfattade enkla noteringar om diverse sporadiska inkomster och utgifter och löneutbetalningar. Härur framgår att pigorna fick 10 kr i månaden i kontantersättning. Därutöver hade dom förstås fritt uppehälle,vilket inte noterades. För dagamän, alltså tillfällig manlig arbetskraft - förmodligen på egen kost - betalade han 2,50 kr per dag. Huggning och körning i skogen, hagastängning, dikesgrävning mm betaldes med ackord, som nog förhandlades från gång till gång. Dränglön - motsvarigheten till piglönen - kunde möjligen utläsas till 1,50 kr per dag i kontantersättning.

1901

(Nu har jag gjort ett urval av dagsnoteringar som innehåller nya händelser, och även kortat ner väderobservationerna något)

Inskrivning i traftjörningssällskapet 10 kr för 5 år, 1 Aktie i Järnväg 10. kr

Detta år bokförde Jonas i kassaboken utbetalningar till namngivna "arbetsfolk" för 2381 kr vid minst 82 tillfällen. Dagslönerna låg mellan 1 och 3 kr, där 1 kr förmodligen avsåg minderåriga för enklare arbetsuppgifter. Där ingick även "piglöner" vid två tillfällen om 100 resp 150 kr, vilket sannolikt var summerade månadslöner á 10 kr. Sammanlagt bör alltsammans ha motsvarat bortåt 1500 dagsverken.

Januari

13. S. 1.gr.v. Sjöberg, P.S. och jag varit i kyrkogården, ungdomsmöte föreläsning av djurläkar Söderberg

14. M. 10.gr.k. varit till Ösjö kronoparken och tjört timmer på qvällen gick till Ismundbacken sedan till Storåsen der jag hade häst tjörde hö derifrån sålde timmer till Lindström

16. O. 4.gr.k.rest förbi Fölinge till Lacksjö logi hos Sven Nilsson dot Brita

17. T. 15.gr.k. från Lacksjö vilade i Storåbränna Mårten Ersson Marta sedan till Erik Eriksson i Öjaren der vi tog logi

18. F. 5.gr.k. reste från Öjaren till Älghallen der jag köpte en tämmings mär för 400 kr. sedan logi i Gocksjö hos O.P.s.

19. L. 6.gr.k. 1 tum snö rest från Gocksjö O. Pålsson

27. S. Gudstj. af Genberg 15.gr.k. dimma varit till kyrkan skrifvit afhandling med P. Knut om Sjöbränna

31. T. 7.gr.k. 2.t.snö och blåst varit till Singsjön med gamla möbler, såld en tämmingsmär till Lars Petter lefvereras Mars

Februari

17. S. 4.gr. G.tj. af Holmer Tjört snöplog, till Kyrkan men litet folk, efter predikan G. E.s. och jag till gamla kyrkan att taga mått på qvällen till Böle efter P.P.M.d.

24. S. 20.gr.k. 1.t.snö kört snöplog, Ante Pettersson och J.E.s. varit hit jort ritning på fönster i gamla kyrkan varit till Bringåsen betalt kornhandeln 150 för hafre bet: i Maj

28. T. 13.gr.k. tröskat, Karin (svägersk) varit här och bakat varit till Skjör hos K.E.s. på husförhör följde E.J.s

Mars

3. S 17.gr.k. Grudstj af Genberg nattvardsgång kyrkostämma om målning af Kyrkan, af målar Andon sirka 500. kr. Kyrkorådets upsikt ungdom ifrån Böle på lårs möte

4. M. 13.gr.k. 1½ t. snö litet blåst Paul och Alfred till Östersund med en Oxe och ved. L.P. och jag tjört med unghästarna, varit till Bringåsen

5. T. 10.gr.k. ½ t snö på natten skjutsat saker åt L.P.H.s. tagit hö hem från storåsen

6. O. 6.gr.k. 2. t. snö blåst så att snön yrar varit till Östersund , försäkrat L.P.H.s märr varit till djurläkaren

7. T. 4.gr.k. varit till Ismundbacken och tjöpt en qviga lemnat tämmingsmärn till L.P.H.s. sång på qvällen

8. F. 4 gr.k. soldroppar fr. taken tjört med tämmingarna och Hingsten på qvällen till Böle

April

8. M. 2.gr.k. blåst Andag Påsk Gtjänst Kyrkostämma af Genberg påökning till 100 kr. orgellön på qvällen till Böle i sällskap med L.N.s.

9. T. 3.gr.k. varit till Storåsen på auktion tagit en qviga från Sjölund.

10. O. 4.gr.v. varit till Östersund på månadsmöte (EFS?) Petter Knut följde hit. kyrkomålarne ankommit

11. T. 6.gr.v. tjört Bräder och plank till ställningar i kyrkan varit till Böle köpt kalk sjutsat dit korn, fotografisten ankom, tjärra begagnas efter stora landsvägen

12. F. 4.gr.v. fotograferat hästar varit till Skjör, sedan tjört sågtimmer P. Solberg varit hit (samma dag i kassaboken: till Fotograf Sven Vestin 25 kr.)

Fotografier

Jonas med 118 Goder III http://www.busvebacken.se/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=tmp.thumbnail.Jonas+H+1901.jpg

Dessa bilder är tagna av fotograf Sven Vestin vid detta tillfälle. Fotona har numren P18307 och P18360 i Jamtlis bildarkiv. Kortet finns i museet med anteckningen Goder III som nu var 19 år. Den hingsten fick åtta år senare nummer 118 i den första nordsvenska stamboken som kom ut 1909. Vid det här tillfället var Jonas tydligen både hingst- och tjurhållare, men jag har inte funnit några betäckningsjournaler förr någondera. Däremot vet vi att Jonas bror, A J Hansson i grannbyn Bringåsen under flera år höll en annan norskfödd hingst, Holsbrun parallellt med denna jämtlandsfödda Goder. 205 Holsbrun har en noggrant förd språngrulla som sträcker sig mellan 1895 till 1902. Goder betäckte enl anteckningar åtminstone 1902 och 1903 och lämnade avkomma hos AJH.

Jonas gård år 1901 Baksidan från Kyrktornet

17. O. 8.gr.k. varit till Sjöbränna tjört timmer och bräder till gamla kyrkan, varit till Norling och Pål

18. 1.gr.k. 1 t. snö tjört bräder till gamla kyrkan P.O Jönsson varit här och kastrerat 4. hästar

23. T. 6.gr.v. sjutsat hem (?), länsman varit här sökt efter älgkött

25. 12.gr.v. varit till Skjör varit vid kyrkan fraktat bort ställningen

30. 16.gr.v. varit hos sågen sågade 102. stockar på qvällen tjörde till Böle med Oxen

Maj

10. F. 16.gr.v. något blåst varit till O. Salmonsson köpt hö på aftonen ordnad till boskapspremieringen

11. L. 10.gr.v. litet blåst premieringen af nötboskap vid kyrkan Direktör Broman, länsagronom P. Sylvan och jag var prisdomare

14. T. 20.gr.v. såd korn varit till Bringåsen sett på P. E.s. hemman, björklöfvet är som ett rottöra

22. O. 18.gr.v. sätt potatis sedan gick jag till Östersund kom hem kl 7. e. m. Köpt gården af P.E.s. (nuv. bygdegården av svågern Per Eriksson i Odenslund) för 6,000. 10 famnar ved skall han ha för gödningsämnen, tog undan skogen vid flosbrännan vid Estenhagen.

23. T. 14.gr.v. varit i Bringåsen och sådd E.M.s. och A.N.s. jelpt mig, vi var 6 hästar och 6 karlar sådde ifrån oss på en dag

25. L. 13.gr.v. kall blåst köpt en ko af L.P.H.s 60.kr. lemnat 25.kr. sätt litet potatis sätt upp grafvården efter min fader sedan till Östersund

28. T. 19.gr.v. blåst varit till Östersund skrifvit under afhandlingarna sedan divärse göromål, J.P.Norlings gamla mär till hästen

29.O. 17.gr.v. varit till slåttstugan murat sedan till Examen och kyrkogårds familjegraf utstakningen

Juni

7. F. 19.gr.v. A.J.H.s varit med Borka till häst. en sugga kom med 9 smågrisar varit till Bringåsen sprängd sten M.J.s. ankom

16. S. 16.gr.v. Gtj Holmer varit tilll kyrkan, på skolan, bön, till åslegden, på ungdomsmöte kom hem kl: 2. drömd Antes hus så att jag grät

21. F. 18.gr.v. blåst varit till Bringåsen sedan rödfärgat m.m. på aftonen hästförsäkring, till Böle

22. L. 19.gr.v. till Östersund på ungdomsmöte (IOGT ?) Sketvold med fru följde mig hem, var till Bringåsen på qvällen, Bengt Hög varit hit efter smågrisar, fått sluträkning af Mons bolag

23. S. 19.gr.v. rest till Östersund kl 10. på aftonen till Frösön, stannade hos P.Jakobsson gick i säng kl. 2. e.m.

24. M. 21.gr.v. varit ute på staden till Kyrkan, Godtemplarhuset, till järnvägsstation kl. 12. såg när Norrmännen afreste, 400 personer (ungdomsmötet pågick 22 - 24 juni)

Juli

2. T. 16.gr.v. till Bringåsen sådd göningsämnen och lagat en pump, J.P.Norling haft Blacken, natten mot idag har det blifvit stulet här och i Skjör, ost, smör och bröd

3. O. 16.gr.v. varit till Östersund gick åt Grefsåsen, köpte in 5 års vallack af Ville Edvall för 690 kr.

8. M. 19.gr.v. reste hemifrån kl. 3. fr Östersund kl. 6, ankom till Gefle kl. 5. besitt tivoli, sett en 4mast segelfartyg, gick i säng kl. 11. Logis hos byggmästar Pettersson fiskargatan 18.

9. T. 23.gr.v. Varit in på Landtbruksutställningen hela dagen till kl: 11 på qvällen, 528 hästar, 961 nötkreatur

10. O. 31 gr. i skuggan, i Gefle 36 grader i skuggan 50 i solen, varit in på Industriutställningen hela dagen, reste hem på qvällen, stannade i Ljusdal i 3 timmar

11. T. 26.gr.v. kom till Östersund kl: 10. till Lungre kl 2 på dagen varit till Hans Hansson

22. M. 28.gr.v. litet blåst stäld i ordning till slåtten

23. T. 29½ gr.v. slagit hö 60 häsjor omkring gården sedan harfvat i Bringåsen till midnatt, började slå kl. 4 på morgonen

24. O. 26.gr.v. blåst varit i Bringåsen 6. karl. 5. qvin. slagit alt inom hägnen

25. T. 29½ gr.v. varit i Bringåsen slagit sedan sådd råg i Bringåsen kom hem kl. 3 natten

26. F. 27.gr.v. tagit upp hö på qvällen till Bringåsen 3. karlar 4. qvinnor

27. L. 26.gr.v. slagit hö, kornåkrarna börjar bli gula öfver alt så att skörden måste börja

28. S. 28½ gr.v. varit till Mosjön och badat på qvällen följd Norling och sökt efter hästar

29. M. 28.gr.v. tjört in häsjor i Bringåsen sedan hemma

30. T. 27.gr.v. en stark rängskur på qvällen, åska tjört in häsjor slagit sådd höfrö vältat. varit till Sjörboskogen sökt efter unghästarna

31. O. 15.gr.v. kall och stark blåst så att häsjorna blir förstörda, slagit kört in hö, börjat att skära korn, kornet börjar vissna

Juli månad har varit ovanligt torr och varm den torraste i manna minne sedan 1852. medeltemperaturen visar 22½ grader i skuggan höslåttern gick ovanligt fort och var allmänt slut den 3. Aug: den 30. började vi att taga upp korn hvilket är öfver moget så att det började vissna, Något nämdvärd rängn har ej fallit mer än ett par gånger, den starka hetta som åtföljd af något blåst har jort att det är ovanligt torrt, bäckar och brunnar är nästan öfveralt torra, och skogäldar härjar på flera ställen inom landet, i vestra jemtland är mellan 5. och 6.000 man syselsatta med skogsläkning, största delen krigsfolk, älden rasar i flera mil. Höet är öfver medelmåttan och af ovanligt god beskaffenhet när det upptaget i rättan tid.

Augusti

3. L. 11.gr.v. kall blåst varit till Brynjebodarna efter en häst, varit till Bringåsen och harfvat och såd råg höfrö

6. T. 14.gr.v. skod unghästar sedan till Östersund med dun och ved, sådd 19 mälingar råg ett i allt 1901 (ca 3 tunnland eller 1,6 ha)

8. F. 20.gr.v. starkt rägn förra helften af dagen, ristat i Bringås flon(myren) tagit upp råg i Lungre varit till vedhuggarna betalt finnJakob.

10. L. 23.gr.v. varit i Bringåsen tagit upp korn och harfvat i flon, på qvällen till O. Salmonsson på bal.

18. S. 14.gr.v. varit till Hans, på aftonen sjutsat Paul till Böle varit på bal, sjutsat Anna Hindriksson till bodarna

19. M. 10.gr.v. rest från Böle till Branabodarna efter ost, något smågöra på aftonen Markus till Brana

20. 15.gr.v. något rägn varit i Bringåsen och tjört sten, på qvällen varit till mor och Per Jakobsson, sådd råg på några fläckar efter stenköring

22. 12.gr.v. varit till Östersund med ved. sedan till N. Andersson på sågsammanträde tjöpt 3 tolft bräder A.P.s. 16. kr.

26. M. 13.gr.v. tjört in korn och ärter i Bringåsen

27. T. 14.gr.v. östlig blåst varit hos sågen och lagat dammen, J.H.s. E.M.s. A.P.s.

September

9. M. 13.gr.v. varit till Lit med tiondesmör sedan jelpt till att taga upp potatis samt tjört med unghästar för tjärra, morbror sjutsat P. Norling till Brynje, på qvällen till E.J.s.

11. O. 12.gr.v. reste till Östersund på marknaden med 3. hästar

12. T. 14.gr.v. varit i Östersund på marknaden, dålig marknad

13. F. 14.gr.v. varit till Östersund på marknaden, dåliga tider och dåliga afärer, varit till Odinslund

25. O. 15.gr.v. tjört ved till Östersund vägen alldeles torr som i midsommarstiden, tagit emot ryttarmären sedan hon öfverlemnats till Kronan, afdrag för hästen för 1 år 50. kr: vi erhöll 200. kronor, Kronan 400. kr. hästen kostade 650, vid inköpet

26. T. 14.gr.v. dimma på morgonen malit potatis sedan till Bringåsen köpt potatis af Erik Pers stina (som hade födoråd och bodde kvar på den gård, nuv. bygdegården, som Jonas nyligen köpt av Per och Anna Ericsson)

29. S. 14.gr.v. varit till Singsjön köpt 2. qwigor 2. får 3 kaggar lingonmos, kom hem kl 3 på natten, det präktigaste väder man kan tänka sig, torra fina vägar

30. M. 11.gr.v. varit i Bringåsen och harfvat m.m. löf börjar falla af träden men på åkern börjar ny brodd att växa upp och är på vissa ställen 7 á 8 tum lång, af korn som är spridd vid skärningen

Oktober

1. T. 10.gr.v. sjutsat Lars Petter till Brynje sedan varit i Bringåsen och ristat, på qvällen såld 2 får 2 qvigor till N.A. marta för 100.kr utom hudar som jag fraktade till Bringåsen

2. O. 13.gr.v. varit i Kläppe grusat landsvägen, på qvällen reste till Husås fick logi hos Johan Ström

3. T. 14.gr.v. reste fr: Husås kom till Fölinge kl: 1. köpte 10 kg. smör 18 kron 20 kg ost 16 kr. en qviga 70 kr. hade logi hos Magnus Jöransson

4. 12.gr.v. gick till Axelås på morgonen köpte en qviga för 50 kr. en tjäderhöna 2. kr. 55. kg ost 44,00. en ko 65 kr.

5. L. 12.gr.v. blåst reste från Husås kl. 10. f.m. varit till kalsta tjöpt en oxe och en qviga af E. A.s. varit till gamla bodarna red åt kläppe på qvällen, köpt en ko af O. Ström

9. O. 7.gr.v. till Östersund med ved och 4 nötkratur samt smör-ost, såld 2 till Broman 110 kr (Broman var direktör på Hushållningssällskapet och lantbruksskolan)

10. T. 7.gr.v. varit i kyrkogården och planerat jort uppräkning med vedhuggare lemnat räkning till kyrkorådet på planeringen i kyrkogården, arbete i kyrkogården 97 kr 50 öre, J.H.s. skall ha 31,50

11. F. 10.gr.v. földt Aneus till gamla Kyrkan sedan kom länsman och höll vägsyn, varit till Bringåsen med plank

29. T. 3.gr.v. varit till gamla kyrkan varit till Grefsåsen på qvällen till Bringåsen , till P.O.s. att vittna om förbrytelser af en godtemplare

November

1. F. 5.gr.v. kon hem från Östersund på morgonen sedan till Bringåsen varit i gamla kyrkan och grafvit efter pengar m.m.

2. L. 6.gr.v. varit i smedjan sedan varit i gamla kyrkan och grafvit

3. S. 8.gr.v. varit till Lundkälen Kläppe och till Skjör på bal

Hj. . J.H. - 86.109, vedhuggarna - 33.522, J.H.s. H.H.s. 33.521 (Här börjar anteckningar om olika lottnummer som Jonas tydligen köpt tillsammans med olika personer. Det återkommer i olika konstellationer i många års dagböcker framöver)

7. T. 2.gr.k. varit till Bringåsen sedan till J. Kämpe, varit till Hemmingsson och desinfiserat på qvällen

20. O. 9.gr.k. stark västblåst så att snön yrar vilt, varit i Bringåsen tjört myr, och jord.

23. L. 4.gr.k. varit i Bringåsen och tjört myra och mull. denna vecka tjört 105 lass mull och 140 lass myra

28.T. 6.gr.k. varit i Bringåsen måkat myra och mull samt tjört mossa. varit till bror Hans.

29. F. 10.gr.k. varit i Bringåsen och tjört myra och jord samt tröskat korn

30. L. 12.gr.k. varit i Bringåsen måkat myra och jord, varit på Auktion af vintervägunderhållet, jag erhöll skiftet fr. kyrkan till Kläppegrindan för 65 kr. varit i smedjan

December

den 8de dec drömde att jag gick på en brygga det var mycket folk der stod en ovanlig båt som var tvär i bakändan många gick ombord men ej alla det var ej fullt på båten jag gick äfven ombord men kom i sista stunden, när jag kom på båten rusade den iväg med en otrolig fart rakt från land så att jag svängde till och om ej en vän fått tag i min hand så hade jag fallit i sjön, då blef jag rädd och tyckte det var som vid värdens slut det skall gå förrän man väntar det utan hejd jag var rädd när jag vaknade men jag tyckte mig ha en kamrat qvar på land.

23. M. 10.gr.k. varit till Östersund med ved fått en gamal häst af P.E.s. Odinslund

24. T. varit till Östersund med ved kom hem kl. 12.

25. O. 10.gr.k. Julottan kl: ½7 af Eriksson varit till kyrkan sedan till bror Hans, Paul Jakobsson varit hit

27. F. 15.gr.k. kom hem från Brynjebalen kl. 7. sedan till Bringåsen efter ved, varit på kommunalstämma, på auktion å skolans ved m.m. till Böle på qvällen

28. L. 12.gr.k. varit till Östersund med ved, på qvällen till Mo på julbasar

1902

Januari

17. F. 8.gr.k. tröskat varit till Skjör, på qvällen till Bringåsen såld en häst till A.Norstedt (son till Per Jakobsson) för 60 famnar ved (ca 170 m3) att tjöra till Bringåsen

20. M. 0.gr. snöskurar och stark storm på qvällen så att det var nästan omöjligt att gå ut, tjört upp timmervägen fram på skogen, på aftonen varit till Sörefors qvarn efter gröpe men med möda kom hem

21. T. 3.gr.k. 2½ t. snö, i natt har det varit en mycket stark storm eller orkan, så att snön har drifvit ihop, på vissa ställen är han flera alnar, vi har tröskat korn, alldeles omöjligt att hålla några vägar denna dag

31. F. 4.gr.k. varit fram på skogen och tjört ved, på qvällen till skolan på sång, såld en oxe till Nils Marta (sångövningarna redovosas fr o m nu ganska regelbundet fram till Jonas död nästan 40 år senare)

Februari

16. S. 0.gr. 2. t. snö, varit till Kyrkbyn, varit på kommunalstämma om krondikningen

17. M. 2.gr.v. varit i smedjan, varit till Bringåsen, på qvällen till Ante och Hans, Lars Petter ligger här i natt (alla bröderna från Backen hade tydligen något möte nu)

Mars

3. M. 5.gr.k. lemnat födoråd till Erik Perssons enka Stina i Bringåsen samt råg till morbror, varit till Mo med förådsgumman (förmodligen skjutsat Erik Pers-Stina till hennes dotter som var gift med Kalle Karlsson i Mo, vilket säkert var ett av förbehållen i födorådskontraktet) på qvällen granskat sågräkenskaperna tillsammans med M. Sivertsson

5. O. 8.gr.k. tröskat hafre, hakat bar m.m.

10. M. 0.gr. varit till Bringåsen efter ved, Skolan börjat hos Lindberg (affären i Lungre,se notering 13 maj 1900) varit till skolan på bön, Solbergsdrängarna fått 2½ f. ved

(Den första skolan avser den då för tiden ambulerande småskolan, vilken flyttade mellan olika gårdar från by till by i socknen. Bönen hölls i skolhuset i Bringåsen, där folkskolan höll till. Först från 1915 och fram till 1950-talet fick småskolan fast lokal i sockenstugan, där även läraren hade bostad. Därefter samlokaliserades småskolan med folkskolan i samband med att även skolbespisningen infördes.) 20. T. 18.gr.k. 5.t. snö blåst så att det drifver, varit i fähuset storsuggan fått 12 smågrisar, varit till P. Jönsson botat en sjuk häst,

23. S. 15.gr.k. 1. t. snö sjutsat skolärarinnan till Skjör. varit till J.P.Norling (tydligen flyttade småskolan efter två veckor från Lungre till ny lokal i Skjör)

27. t. 5.gr.k. varit till P. Jönsson, slagtat en gris. Varit till Ante med lillsuggga, tagit hem den på aftonen fraktat dit större suggan. (Tidigare kom folk med suggor till Jonas som hade en galt, nu var tydligen Backen i Bringåsen galtstation)

31. M. 10.gr.k. varit till skolan, varit till P. O. Lindberg på sång, varit till skolan på föredrag kl. 6 af Mörner (från folkhögskolan Birka), på qvällen dansat, varit till v. käll (vinkällan ? efter vägen till Skjör)

April

3. T. 4.gr.k. varit till Östersund med ved tagit 11. gödningssäckar (á 100 kg, 2 lass?) 5. tomas (fosforhaltig masungsslagg), 5. kali (mineralet kaliumklorid), 1. kilisalpeter (chilesalpeter-kvävegödsel som är mineraliserat fågelträck från Chile)

12. L. 8.gr.k. varit till kronoparken efter bjälkar, tjört 14. hustimmer till P. Eriksson Odinslund, varit till Singsjön med Karolina tjöpt en Oxe af Svider Slottön för 85 kr. en ko af Andrina Pers(?) för 75. en gris kom hem kl. 18. e.m.

15. T. 4.gr.k. varit till Östersund med ved, på qvällen till Singsjön med brädor spik och gödningsämnen kom hem kl. 4. på morgon

16. O. 4.gr.k. varit till Östersund med timmer och en oxe

17. T. 4.gr.k. varit till Östersund med en ko och timmer varit till Skjör

18. F. 3.gr.k. tjört timmer tjört grus varit till Östersund varit till Hans snöpt smågrisar

21. M. 3.gr.k. varit till skörskogen tagit upp fröpotatis, Inspektor Jönsson för Mons, Vikström och Ålander, sålde Matisklokan för 175 kr till Vikström

23. O. 5.gr.k. på morgonen, varit till Sjörbron med timmer, varit till Karl Ersson tjöpt en till gris, tröskat på aftonen

24. T. 2.gr.k. på morgonen, varit till Östersund, varit till Skjör. första gången det begagnas tjärra till Kläppe i år

27. S. 2.gr.k. Snön är 1 aln jup i skogen men vägarna äro sne och förstörda varit till Skjör med Nikolava, Svider varit hit med Oxen Lars Petter varit hit, legat här, i Bringåsån börjar stiga upp litet vatten på vissa ställen

28. M. 2.gr.k. natten, 6.gr.v. middagen, tjört något timmer till kornladan i Bringåsen, P. Jönsson tjöpt halm, bytat bort en trilla till Ågren varit till Böle med en vagn och en bunt hö tagit igän en tjebika hos J. Kämpe, dåligt både släd och kärrföre

29. T. 5.gr.v.middag, varit till Brinåsen, flyttat en hölada, varit till P.J.s. botat en häst, varit i smedjan, Johan Julius kom hit på afton (systerson från Odinslund, 11 år, Julius´syster Kristina var nu piga hos Jonas )

30. O. 4.gr.v. middag, varit till Ope på äxamen (lantbruksskolan?) varit på Hornsberg sett på äldarna, jelpte en som tjörde ned vid bron, stannade i Odinslund

Maj

1. T. 4.gr.k. reste från Östersund, varit till E. Mårtensson Bringåsen botat en ko, på qvällen till Skjör lemnat Brita igän gamla ringar som blef lagad

2. F. 3.gr.k. reste till Ström kl 4. kom till Ström kl: 7. e.m.

3. L. 2.gr.k. reste från ström kl: 10. kom till Lorås kl: 7. e.m. låg där hos faktor - i Agernsolofs gård köpte fjolfåle i Fagerdal

4. S. 3.gr.k. reste från Lorås kl 10. kom hemm kl 8 på qvällen

5. M. 3.gr.k. 4.gr.v. tröskat, varit till Bringåsen, Sågen började att gå

6. T. 3.gr.k. på morgonen 8.gr.v. på middagen varit vid kyrkan på hästförsäkring

9. F. 5.gr.k. 4.gr.v. varit vid sågen sågat, kom hem kl: 11. på qvällen

10. L. 4.gr.k.5.gr.v. gick till sågen kl. 8 fm. kom hemm kl: 12. sedan till Östersund med potatis. mett upp timret

19. M. 3.gr.v. varit till Bakman, på aftonen till Skolan på qvällen till Paviljongen på bal

20. T. 2.gr.k. 5.gr.v. tröskat såld halm till N.M. Johan, tjöpt en kalf, på aftonen reste till Böle

21. O. 5.gr.k.4.gr.v. reste från böle till Lillsjöhögen tjöpte en säck hafre af Eskil Jonsson tjöpte en qviga af J. Eliasson, en ko och en kalf af Jonas Johansson bytade hästen med Karl Larsson Åsen sedan reste hemm

22. T. 4.gr.k. 7.gr.v. varit hemma rakat rågbrodd sedan till Bringåsen rakat råglandet

23. F. 1.gr.k. 14.gr.v. varit i smedjan varit till Bringåsen sjutit sten rakat råglandet varit till sågen

24. L. 8.gr.v. varit till Östersund med potatis på qvällen till Brynje sedan till Lundkälen tog Loski hos P.O. Lithander, timmerflottningen i Millesjöån är i dag slutadt för i år

25. S. 5.gr.v. starkt rägn, göken gal i tom qvist, gick från Lundkälen kl. 8. till Singåbaken rodde sedan derifrån till Lagmanslandet, Ismundbaken och till Lillsjöhögen, fick logis hos Jonas Eliasson

26. M. 7.gr.v. från J. Eliasson kl: 4 f.m. till Sundsjöbrännan tjöpte 2 kor för 185 kr, tillbaka till Lillsjöhögen tjöpte en Oxe 1. ko, 2. qvigor, bytade bort 1 ko, sålde en qviga bytade hästar, bytade bort andra qvigan i en ko. gick sedan till P. Jonsson Böle

27. T. 8.gr.v. gick ifrån Böle med 4. kor kom hem kl: 5. e.m. såld en kalf till Erik Jonsson för 35. kr, Ante varit hit, földt E. Andersson Fagerdal till Bringåsen

30. F. 12.gr.v. sådd något korn, varit till skolan på examen varit till Bringåsen såd hafre till klockan 12.

31. L. 6.gr.v. varit till Östersund med potatis tagit gödning hemm

Juni

3. T. 11.gr.v. varit i Bringåsen och sådd korn såd höfrö till kl: 4. på morgonen, på vissa ställen går hästar och kor ute på bete ty det är foderbrist, intet ha de att äta, mycket kall väderlek

4. O. 15.gr.v. sätt potatis sådd något ärter och korn, varit till Bringåsen sådd höfrö på qvällen, A.H.s varit hit med Graffa (bror Ante varit dit med märren till hingst)

6. F. 10.gr.v. varit i Bringåsen sådd grönfoder i flon, sedan sådd höfrö, varit till Skjör med ett lass ved, sådd höfrö till kl: ½5 på morgonen, sådd ifrån oss

7. L. 11.gr.v. varit till Östersund med en ko till P.E.s (svågern i Odenslund), varit in hos L.A.s. Kläppe (farbror Lars Andersson)

28. L. 12.gr.v. varit till Östersund på qvällen bytat till mig en trilla i 2 giggar af E. M.s. (den här dagen dog Antes första hustru Ingeborg i tbc (?.) Hon kom från gården Backmans)

Juli

3. T. 10.gr.v. divärse göromål, Ante varit hit tjöpt 14 Ltt hö (120 kg)

5. L. 11.gr.v. varit till Bringåsen på svägerskan Ingeborgs utbärning, sedan till kyrkan på hennes jordfästning kl: 1., på aftonen graföl i Bringåsen

6. S. 9.gr.v. sjutsat Lars Petter och Ana Brita till Lundkälen, hagastängarne följde hit

7. M. 12.gr.v. varit i Bringåsen och harfvat i flon, samt tjört sten i stendiken, A.P.s börjat stänga hage, Jakob och Johansson börjat med krondiken

8. T. 10.gr.v. varit till Skjör efter sand, sedan varit i Bringåsen harfvat, på qvällen reste till Hammerdal,

9. O. 12.gr.v. reste till Hammerdal Fagerdal bet: hästen, sedan såg hästpremiering vid kyrkan, på qvällen reste hemm,

10. T. 10.gr.v. reste till Östersund, med qvälltåg till Ytterån, tog nattqvarter hos E.E.s. der bror Hans var

11. 12.gr.v. reste från ytterån och hem, på qvällen till kyrkogården, sedan till Bringåsen att mäta upp hage som M. Dygve stängd

12. L. 13.gr.v. gick till Östersund för att se Kungen, på afton gick hem

17. T. 19.gr.v. varit till Bringåsen och harfvat en rista, tjöpt en gris af Hans för 35 kr. Marta Ersson varit här

18. F. 16.gr.v. varit i gamla kyrkan och rappat, på qvällen till Bringåsen, akorderat bort dikning och odling till finn Fredrik

19. L. 14.gr.v. varit till Östersund med ved, tagit hem 2 kor, som skall gå på bete (från Odenslund ?)

20. S. 12.gr.v. varit till Hans tjöpt en ko för 100 kr, varit till gamla kyrkan, varit till den nya på föredrag, varit till Bringåsen

21. M. 14.gr.v. varit till Lit efter kalk, varit till Sörefors

22. T. 13.gr.v. varit i Bringåsen rifvit ned halmsjylet, mätt upp diken som finn Fredrik grafvit

23. O. 17.gr.v. varit i Bringåsen och timrat en kornlada

24. T. 14.gr.v. varit i Bringåsen och timrat, varit till gamla kyrkan med plank och kalk, plå qvällen till M.N.s. Brynje och desinfiserat

25. F. 13.gr.v. varit i Bringåsen och timrat

26. L. 14.gr.v. varit i Bringåsen timrat, på qvällen sjutsat J. Olsson till Böle

27. S. 14.gr.v. varit hemma, på qvällen till Bringåsen akorderat bort dikning

28. M. 15.gr.v. varit till Brynje, ristat, på qvällen till Böle efter kål, tagit en slåttmaskin hem från Mo

29. T. 13.gr.v. varit till Östersund med ved

30. O. 15.gr.v. varit till Brynje, slagtat Hemming Larssons märr, tagit hälften af tjöttet, på qvällen till Bringåsen

31. T. 14.gr.v. varit i Bringåsen och slagit, samt harfvat råglandet, på qvällen till Skolan efter saker

I Juli har det varit 306 grader varmt, rägnat i 20 dagar blåst i - dagar, intet nämnvärt rägn till den 19de så att höslåtten började bli gul af torka. somliga tog den med stormsteg fastän det var mycke litet, efter den 19de rägnade det nästan jemt så att det stod stilla med slåtten, mycket foder i skogen flöt bort, mycket blef så fult att det ej kunde begagnas och fick ligga qvar. många började ej förr än i början af Augusti, jag började den 31. Juli.

Augusti

1. F. 12.gr.v. varit till Östersund med saker åt skolärar Lundström, lemnat en häst på Artilleri, såld en qviga till P. Solberg

4. M. 15.gr.v. varit i smedjan sedan varit till Bringåsen tagit upp råghalm till grönfoder, på qvällen till Nils Andersson snöpt smågrisar och till Sven Pålsson

5. T. 11.gr.v. starkt rägn hela dagen, varit i Bringåsen och slagit ifrån oss hö där, på aftonen tröskat råg, jag fick ont i ryggen

7. T. 14.gr.v. varit dålig, de andra slagit hö

12. T. 15.gr.v. rägnskurar hela dagen, slagit litet tagit upp litet hö varit till P.O.s. och telefonerat. (P.O.Lindbergs affär i Lungre?) Timotej börjar blomstra 10.de

16. L. 7.gr.v. kall stark västlig blåst räng hela dagen, H.H.s. erhållit 50.kr. AJ.H.s. 80.kr., såld 1. lass råghalm till Hans, varit i Bringåsen och ristat en stund sedan lagat upp några häsjor. det är 14 dagar som vi ej har slagit något nämndvärt, sitt foder har folket för det mesta nere ty det rägnar oupphörligt, vi har ej ännu slagit hälften af höet

24. S. 14.gr.v. G.tj. af Genberg varit till Kyrkan sedan till Brynje, Kyrkostämma om kommun skall mottaga anbudet att få större kyrkogård villket antogs

25. M. 9.gr.v. varit till Östersund lemnat anbud på 340 k meter ved a 4. kr., på qvällen till Brynje

I Augusti har det varit 252 grader varmt i skuggan rägnat i 22 dagar blåst i 13 dagar åska 1.gång, i slutet af månaden äro bäckar och åar öfverfulla med vatten, höbärgningen har gått dåligt i följd af det myckna regnet men halm har börjat växa ovanligt, den är lång och tjocka åkrar nästan öfverallt, hö blir under medelmåttan.

I September har det varit 216 gr varmt 14½ grader kalt rägnat mer och mindre i 10. dagar snö 6. tum i 3 omgångar (3 dagar) 7. dagar blåst 1.dag storm, mycket kyliga vindar den 13. snögade det 3.t. och blåste samt blef kalt, snön föll 15 tum i Häggenås hästar och får voro på flera ställen på bete i skogen snön låg i flera dagar det var få som börjat taga upp sin säd många gräfde upp den i snön, det var ända till 8 grader kalt, snön gick bort den 20.de, alltså från den 13de till den 20de gick det ej taga upp varken korn eller potatis, potatisen är mycket små, kornet får man ej tröska ty det är ingen tjärna samt frusit, halmen är mycken och grön som hö, det är svårt att få in säden ty den är grön och det regnar ofta,

Oktober

6. M. 7.gr.v. litet blåst, ring omkring solen, varit i kyrkogården och grafvit upp gropen för likhus

9. T. 5.gr.v. tjört ved till Östersund fått igän hästarna på artilleriet, sedan tjöpte jag andra halfvan i grån (häst?) för 125 kr, på qvällen till Bringåsen

10. F. 3.gr.v. tjört sten till likhuset, marken är frusen, tjört in litet råg, på qvällen till Bringåsen

11. L. 4.gr.v. tjört sten halfva dagen sedan till Bringåsen lagt upp mossa m.m.

19. S. 10.gr.k. varit till Per Jönsson kjöpt 2. kor för 141.75 och en kanna söt mjölk till Nyåret, varit på kommunalstämma, på qvällen till Bringåsen

20. M. 6.gr.k. tjört gödsell, sedan till Östersund med ved, första gången med grån, tagit hafra till Kläppe

21. T. 2.gr.v. varit till P. Jönsson tjöpt 54. Ltt hö 40.50, sedan varit i Bringåsen tjört myra.

27. M. 3.gr.k. tjört ihop timmer, varit till Skjör, på qvällen afsynat stenfot af likhus

30. T. 6.gr.v. slagtat en qviga, varit i smedjan, skodd en häst åt Lars Petter, varit till Hans efter en gris

31. F. 3.gr.k. varit till Fjäl sedan till Östersund, steg på tåg och reste till Bräcke

November

1. L. 2.gr.v. varit på Strands nya ångsåg vid Sundsvall på bolagsstämma, reste från Bräcke till Sundsvall, kom till Sundsvall tillbaka på qvällen

2. S. 4.gr.k. reste från Sundsvall, kom hem kl: 9. på qvällen

4. T. 4.gr.k. varit till Skjör, varit till Brynje, sett på Bakmans skog

7. F. 2.gr.k. varit till Bringåsen räknat Karl Karlssons skog sedan tjört timmer

11. T. 2.gr.k. varit och räknat E. M.s. skog sedan tjört ved, på qvällen till Kläppe med en ko

12. O. 4.gr.k. varit till Österund med ved, såld en ko till H.ey Pen Kälen reste till Kälen på qvällen

13. T. 3.gr.v. reste från Krokom tagit 12 säckar korn på station

16. S. 3.gr.k. varit till Bringåsen såld 20 famnar ved till P. Vard, varit till Mosjön rännad skridsko sedan till sjör, på qvällen till Kläppe på bal

24. M. 5.gr.k. varit till Skjör på morgonen sedan tjört ihop timmer, på qvällen till Brynje tillstält Olof Anderssons stebhus testamenten

25. T. 8.gr.k. varit till Östersund med ved varit till Solbergs legden fått tjött

30. S. 9.gr.k. G.tj. af Genberg, varit till kyrkan sedan till kyrkan på föredrag, 8 sångare, 4 talare, reste till Lundkälen på bal

December

1. M. 10.gr.k. farit från Lundkälen till Singsjöböle tjöpt en tjur af Andrias Persson Svartbodarna, sedan varit till Lars Petter, kom hemm kl: 10. e.m.

2. T. 14.gr.k. tjört gödsell, på qvällen till Bror Ante i Bringåsen

9. T. 5.gr.k. varit till Östersund med ved och 3. kor, på qvällen till Bringåsen för att få ett par stöflar (förskottsbetalda ? se nedan)

10. O. 8.gr.k. varit till Östersund med ved bytat bort blacken i en 3djårs mär med M. Nilsson i Brynje

11. 1.gr.k. varit till Bringåsen efter ved sedan tjört ihop timmer, på qvällen till Anders Persson Bringåsen, N. M.s. varit hit och bytat om hästar

12. F. 8.gr.k. farit till Östersund med ved och en tredjeårs mär som jag sålde kl. 4. f.m., på qvällen till Skjör och tjöpte 2 tunnor potatis för 16. kr.

18. T. 8.gr.k. varit i Husås på sluttinget

24. O. 2.gr.k. varit till Östersund med ved, varit till Bringåsen, de flesta som färdas stora landsvägen begagnar släde

25. T. 4.gr.k. snöyra så det knakar i väggarna, varit hemma och spelat orgel, Johan Johnsson, Olof Ek, Paulus Persson, Karolina Olofsson, Ester Lindqvist, varit här i jul

26. F. 7.gr.k. stark storm, snön yrar vilt han har drifvit ihop vid hagarna, Gtj af Genberg, varit till kyrkan på kyrkostämma, reste till Handog på julmarknaden,

27. L. 6.gr.k. storm, räste hem från Handog, sedan på kommunalstämma

28. S. 8.gr.k. varit hemma hela dagen och skrifvit

30. T. 18.gr.k. varit till Östersund med ved, sedan till Pål Hansson botat en sjuk ko

31. 14.gr.k. tjört ihop timmer sedan tjört hö, E.J.s. flickorna (från granngården) varit här på qvällen

I kassaboken noteras bl a :

Juli 14, finn Fredrik, dikn 20. kr(20 öre/famn), odling 20. kr(20 kr/mälingen). 1 famn = 2 meter, 1 mäling = 836 m2

Nov 25, 1 fårskinn 6. kr, 1 par stöflar 8.kr

Dec 24, divärse saker 25. kr, i lulklappar (?) 25.kr

Därefter noteras att systerdottern Kristina Eriksson Odinslund ankom den 22 jan till den 25 Nov, borta 1 månad 2 veckor

Hon var nu 17 år gammal och erhöll för arbetet sammanlagt 45 kr enligt noteringarna. Karolina Olofsson, som troligen var vuxen fick för ett halft år 80 kr, likaså Anna Brita, 80 kr för ett halft år.

1903

Härifrån har jag tagit bort vädernoteringarna, som annars alltid funnits med

Anteckning: för huggning o barkning af hässjerö, 8 kr för 100/ 8 öre rodan Dikning, Karlsson 450 meter, 30 öre metern.

7/1 varit till Nils Persson Bringåsen tjöpt skog av Sara och Anna. På qvällen till Pål

1/3 varit till Kyrkan sedan till Storåsen bytat om pigor

31/3 varit till Lundkälen och tjört timmer sedan farit till Sundsjöåsen tjöpt en tjur

7/4 varit på Östersjön och tummat, sedan till Flärken. tummat 7000 timmer på

12/4 varit till Nils Persson gifvit Anna Persson 100 kr att användas till grafvöl

17/4 varit till Nils Persson på grafvöl efter Sara Nilsson Hon jordades i Kyrkan

2/5 varit till Östersund med ved på qvällen till Skjörbrons såg Nyvik på bal

3/5 varit till Kyrkan sedan på ungsomsmöte på skolan blef vald till sekreterare

6/5 varit till Skjörbron efter sparrar och tjört till Östersunds musikpaviljong

11/5 varit till Bringåssågen och sågat 25 stock sedan uppjprt kostnadsförslag på

21/5 To Krist.him.f.d. varit till kyrkan på qvällen till Carl Ersson i Skjör och

22/5 var till Sörefors sqvarn kom hemm kl 1 på dagen sedan ristat, såld 6 Ltt halm

25/5 varit till sockenstugan på Auktion å likhuset kl 9 fm sedan till Östersund med

26/5 varit till Östersund efter 12 buntar halm. tjöpt 1 vagnslast eller 65 buntar/

28/5 reste till Husås kl 6 på slutting kl. 10 slutade kl ½1 på natten

29/5 kom hem kl 5 fm sådd korn och ristat

1/6 varit till Skjör och Skjörbron, varti till skolan på fördrag af Holmqvist,

7/6 varit till Brynje uppjort om flottning på qvällen till AJHs

16/6 varit till Artilleriet med 300 meter sparrar, tagit plåt till kyrkan och likhuset när

1/7 varit till Östersund på hästpremieringen fick 23årige Goder

14/7 portreterat hingsten

15/7 varit i Bringåsen och timrat en hölada plåtslagarna reste hem

18/7 varit i Tronjem reste till Malvik var der till andra dagen

23/7 varit till bringåsen lagt tak på en lada

26/7 varit till Östersund portreterat gamla hingsten

28/7 slagit hö vid Kurkan och vid gården kjöpte hö af morbror på hans lifstid 100 kr

2/8 varit till gamla kyrkan och Bringåsen en fotograf Erik Boldal varit här

12/8 varit till Östersund med ved tagit hem Britas (systerns?) ko

24/8 varit i gamla kyrkan o sätt upp innantak sedan till Bringåsen tjört in något hö

17/12 varit till Bringåsen tjört ihop rask. rifvit ned qvarnhuset i ån

18/12 reste till Husås på sluttinget som räkte till kl ½ 2 på natten sedan reste hemm

19/12 kom från Husås kl 6 fm, varit till Ösersund med ved

21/12 tjört kvarnhuset till Bringåsflon på qvällen till Böle med en tjur

Köper julklappar för 15 kr, en skånsk gris 20 kr. Jonas lejt arbetsfolk detta år för 3.362 kr (avverkning, slåtter dikning hagastängning) motsv ca 1200 dagsverken. Därutöver ett par kvinnor och en man anställda hemma på gården. Han tummade in minst 7000 stock till flottningen och sågade upp 340 stock i den vattendrivna Bringåssågen för 85 kr, därutöver förmodligen mera på Nyvikssågen i Skjör, som gick hela året med ånga.

Enligt en kreditnota för första kvartalet 1903 (3 mån) hade Jonas köpt varor till hushållet i grannen P. Olssons (Lindberg) nya affär för 110 kr. Där kunde han även låna socknens förmodligen enda telefon vid den här tiden Tillsammans för perioden upptog notan följande varor: sill 17 kg á 40 öre, sej 2 kg á 40 öre, socker 25 kg á 40 öre, sirap 5 kg á 70 öre, vetemjöl 25 kg á 30 öre, korngryn 2 kg á 70 öre, ärter 5,5 kg á 30 öre, macaroner 0,6 kg á 1 kr, potatismjöl 1 kg á 45 öre, salt 5 kg á 10 öre, fläsk 10 kg á 1,30 kr, smör 8 kg á 1,70 kr, russin 0,6 kg á , ost 0,5 kg á 60 öre, 1 korv, kaffe 7 kg á 1,25 kr, lite småsaker som jäst, peppar, kanel, tvål, såpa 3 kg á 45 öre, skureter, mattvarp, ostlöpe, 1 burk ansjovis och slutligen 1 säck á förmodligen 100 kg av vardera rågkli och havre för 8 resp 10 öre per kg vilket torde vara avsett till hästfoder.

Fotografier

Nyvikssågen 1905 Gilleråsågen slutat 1920

Nyviks ångsåg fungerade i bland även som dansbana. Omkring 1950-talet fanns här en riktig sommardansbana. Gilleråsågen finns bara avbildad 1920 när den upphört och var på väg att rivas.

1904

23/1 varit till Östersund tjöpt skog af P.E.s. i Odinslund. dåligt före till Ösersund

3/2 sagt ut SöderströmsLisa

25/1 varit till Anders Hansson Singsjön och kjöpt skogen sedan tagit 2 grisar i

27/4 varit till Bringåsen på afton till Erik Dalin och till Böle tjöpte gården af Olof

11/5 Boskapspremiering i Kyrkås fr kl 10 till 2.20 föredrag af P. Sylvan om

29/6 varit till Bringåsen med en häst sedan till Böle på skiftesgång. Länsman i Lit varit till Lungre och sett på krondiken

1/7 varit vid nybygget och jelpt till med skiftesförrättning gick hem på qvällen

7/7 varit till Östersund på missionsmöte

8/7 varit i Böle på skiftessammanträde.

9/7 varit i Bringåsen timrat en hölada sedan till Singsjön på bal

25/7 gick ifrån Strömsund kl 12. förbi Bredkälen, Hedningsflokälen till Laxsjö dit

26/7 legat hos Sven Olofsson io Laxsjö varit ut på sjän sedan varit med på syn till

27/7 reste från Föling och hemm

28/7 varit till Skjörbron efter plank sedan stäld i ordning slåttermaskin

29/7 varit i Bringåsen och slagit på qvällen till Skjör sett på en sjuk ko

13/8 varit till Östersund med ved på afton slagit hö på qvällen till Nils i Bringåsen

21/8 varit till Brynje följd när ångpannan tjördes af Hultberg

22/8 varit i Kyrkogården flyttat planket

24/8 slagit ifrån oss på qvällen till Bringåsen

30/8 tagit upp råg i Bringåsen

31/8 tagit upp grönfoder

12/9 varit till Östersund Hermansson skurit en häst Araben

14/9 varit till Östersund sett fölupptjöp

15/9 sjutsat Halander till Lit reste åt Böle

26/9 varit till Östersund med sparrar såld 40 hustimmer a 22 öre aln varit till

30/10 varit till Kyrkan sedan sammanträde om Kerstin Jönsdotter Harjägarna varit

1905

19/2 varit till kyrkan på Lars Anderssons jordfästning, sedan till Kläppe på graföl

3/3 varit till Östersund med sparrar tagit 5 buntar torfströ

7/3 varit på Mosjön och tummat för Strands bolag sedan åt Fjäl Handog boda för att

12/3 på aftonen till skolan på föredrag och sedan landtmannaföreningens

16/3 varit till Östersund på marknaden såld en märr och skidor till O.O.s

24/3 varit till Lit till qvarn tjöp halm af Paul Andersson Boda, tjöpt en oxe och ett

7/4 varit till Östersund med 50 pålar tagit gödningsämnen hem

25/4 varit till Singsjön med bräder varit till Bodal på auktion tagit timmer hem

8/5 varit till Flärken bommat ihop timmer

12/5 tjört sten sedan varit till Brynje på qvällen såld Araben samt fraktat honom till

24/5 varit till Östersund tjöpt mäsk 4 hektoliter 5 kr

26/5 varit till Östersund tjöpt stenkol 3 hektoliter 6 kr

27/5 börjat så litet korn sedan varit på examen på skolan på qvällen till Bringåsen

28/5 varit till Brynje och afslutat flottningen i millestsjön

15/6 varit till Böle på sammanträde lottat om gårdarna, jag fick gamla gården bytade

17/6 reste från Östersund kl 3 fm ankom Stockholm kl 6.50 em varit på A.J.

18/6 varit till Kyrka till Lifrustkammaren, Nationalmuseet, Historiska museet,

19/6 varit till Kungs stall på afton reste hem från Stockholm tåget stannade i

21/6 varit vid Skjörbron och sågat, varit till Östersund, på qvällen till Lillsjöhögen

27/6 varit till Vången på hästauktion

7/7 varit till Östersund Såld 5 oxar till Solberg börjat mura fähusmuren

8/8 varit till Bringåsen harfvat rågland, sedan harfvat hemma murat bakugn

11/8 varit till Östersund med 3 tjurar 2 kor

17/7 lagt in botten i fähuset

18/7 tröskat korn (fjolårets ?) hela dagen på qvällen sådd gödningsämnen

19/7 börjat att slå (hade lejt 4 "slåare")

22/7 varit till Lundkälen slagit, haft slottgästabud på Kilen, reste hem kl 12 em

24/7 varit till Brynje tjöpt en fåle för 100 kr, varit till söderströmslisa vi Millesjön

4/8 slagit och tagit upp 50 hässjor hö i yttre legden

12/8 varit till Östersund med Maria och Brita som varit här och rakat

13/8 varit till kyrkan på kommunalstämma att välja nämndeman, G. L.s vald på 6 år

24/8 reste till Östersund med getter kor och häst -- 27/8 varit i Östersund på Landtbruksutställningen fått 1. pris för gätter, 3. pris för

29/8 varit vid Nyviks ångsåg hyflat bräder (5 dagar )

9/9 varit till Singsjön gått efter älg

18/9 varit i fähuset och sinkat

19/9 lagt på plåttak på fähuset

20/9 varit till Bölesholmarna ställt ut tjörskiften för afvärkningen

7/10 ristat söder om kyrkan tagit hemm korna och kalfvar från Bringåsen

26/10 tagit bort mull där stugan och kornladan skall stå jort upp räkning med Erik

28/10 tjört sten till stugfot

6/11 varit till Fölinge efter en kalf och en get

21/11 huggit kålved

3/12 S. G. Lundholm varit hit jag fick en dubbelbössa af honom varit hemma

8/12 klipt korna sedan varit till Bringåsen

27/12 kommunalstämma om sockenstugans ombyggnad

1906

Börjat tumma in pappersved till Essvik. synat in för avverkn i sedan tummat omkring 120 furuspiror. Satt upp kornlada och halmbod i Lungre. byggt stuga i Böle. Byggt nya mangården i Lungre.

4/1 Tjört ångpannan från Östersund till Lungre

5/1 tjört ångpannan till N. O. Perssons i Brynje varit till Brynje efter plank

16/1 slagtat gamle Goder

25/1 - 2/2 legat sjuk i tandvärk

10/3 Erik Magnusson varit hit skrifvit gårdavhandling

11/4 varit till Storselet och tummat Nya Strands bolag på qvällen till Östersund

12/4 varit till Storselet och tummat af Mons bolag

14/4 varit till Storselet och tummat papersved, af Sundsvalls selulaisafabrik

5/5 köpt bölesfäbodlandet af Erick Magnusson Böle för 2.800 kr

14/5 spjelat kornladan

15/5 flyttat västra stugan

17/5 Börjat riva ner bygningen

2/6 varit till Östersund på qvällen till Böle med Aug.mt. köpt en tomt för bygning

3/6 kom hem från Böle på qvällen till Brynje bet. flottningen i Nästsjön

19/6 fraktat gödsel ur getkättarna på aftonen till Böle uppgjort om

29/6 varit till Böle mätt och stakat ut byggnadsplatsen å skolbacken

3/7 en radsåningsmaskin 410 kr resan till Norrköping 15,60 kr do åter 14,60

18/7 varit hemma o spjelat huset jort plåtrännor på taket

14/9 lagt sement i trossbotten i stugan

17/9 varit till Bringåsen tröskat råg sedan lagt knytning åt körhuset, halmboden och

25/9 satt i dörrar o fönster i nybyggningen

30/9 varit till Bringåsen sedan jelpt murarn sätta in en kokspis

17/10 varit till Östersund efter en tröskmaskin

19/10 murat en källare i nybyggningen tjört plog

25/10 satt upp en vagnsbod på qvällen till Brynjebodarna

27/10 varit hemma och lagt in golf

9/11 divärse göromål tagit bort järnvägen till gården

10/11 varit till Östersund på kvällen till Bölesbodarna såld en kålmila för 40 kr

13/11 skodd hästar m m varit till Brynje med en fåle som Lars Nilsson skall föda

14/12 varit till Brynje efter ribb. jelpt kakelugnsmakaren

1907

5/7 kört upp vägen öfver gällsjön till gråbodarna mellan Östersund och Kläppe

6/1 varit till Östersund på Årsfäst på missionshuset

7/1 varit till Lundkälen med hafre (hästfoder till ngn avverkning?) börjat köra

12/1 varit till Östersund med ved bytat till mig en 7 års fölmärr i en vallak. tagit

31/1 varit till Mellestsjän akorderat bort afvärkningen till E A Olsson Brynje

21/2 varit hemma, sitt skidtäflingar af Artilleristerna

10/3 varit till Bringåsen på afton till skolan på landtmannaföreningsammanträde

3/4 varit på Mosjön tummat props, på storselet och tummat pappers (Essvik)

8/4 varit till Östersund efter hafre och en fjäderharf sedan till böle med plank

4/5 varit till Böle satt upp ett uthus 4. man

20/5 varit till Nästsjön i flottningen

25/5 varit till Östersund med ved köpt tapeter mm

26/5 varit till Brynje betalt flottningskarlarna

13/6 varit hemma och sådd grönfoder på qvällen till Brynje efter plank till gamla

5/7 jelpt till att timra kornladan Jöns Ersson ankom

8/7 börjat att spjela kornladan

11/7 varit till Singsjön börjat att såga där

12/7 varit i Böle tjärat uthustaket

22/7 varit till Östersund sedan till Böles och branabodarna efter ost

25/7 rödfärgat ladan varit i kornladan och snickat

17/8 varit till Östersund köpt skogen af E. E.s (i Lungre?) när jag kom hem

27/9 kört sten till stenfoten

12/10 bal hos Knutssons

16/10 rifvit ned gamla byggningen

1908

17/1 varit till Singsjön efter hö samt sett på afvärkarna

19/1 varit till Bringåsenn på afton till sockenstugan på Landtmanaförenings

15/2 varit till Östersund med ved bytade bort gården i Böle till E. P. Magnusson

25/2 varit till Bölesbodarna efter ved bytat till mig skog af J Jönsson Böle i en

27/2 varit till Brynje på afton till sockenstugan på Arenandos föredrag, och bildande

8/3 varit till Kyrkan, sedan på Landtmannaförenings sammanträde

18/4 varit till Östersund såld en märr åt bror Hans. tagit frövaror hem

7 - 10/7 varit vid stenkrossen kört sten

16/7 snickat och boaserat i lillbyggningen

18/7 stakat diken efter Vinkällbäcken

27/7 varit till Östersund efter 3 rakster 28/7 börjat att slå på afton

8/7 slagit ifrån oss kört in alt hö i Bringåsen 107 häsjor

22/9 varit till Östersund fått docktorn att ta bort en stenskärf ur ena ögatt

24/9 legat och haft ont i ena ögat

25/9 satt upp en timmerkoja väster oom kyrkan fått hemm korna från Frösökilen

2/11 rappat skorsten i lillbygningen varit till A J Hansson Bringåsen efter en gris

10/11 varit till Bringåsen köpt en ko följdt till Kläppe med 6 kor köp skog af

14/12 varit i skogen kört ihop timmer på kvällen tillBringåsen tigd ihop pengar till ' en vargskinnspäls åt pastor Sundelin i Lit

28/8 varit till Sundsjö Tafnäs med det sista af J Pålssons (Lungre?) bygning reste hemm kl 8 em

1909

9/1 varit till Östersund med ved och kål

12/1 varit och kört upp timmervägen till flärken kört ned mären i ån men körde upp henne med en annan häst

1/2 varit i Görviken på Storsjön och tummat timmer såld till Hissmofors

17/1 varit på Storsjön och tummat varit till J Pålsson och hållit brandsyn för J L

7/3 varit tilll kyrkan sedan på Landtmannaförenings sammansträde

30/4 varit till Mosjön tummat 2.150 timmer såld till Nyviks bolag

1/5 varit till Östersund med ställningsspiror till Kasärnbygget (I22/I5 många resor under året)

14/5 skaren bär gå varit till gillersjön kört jassell (gärdsel=stängselvirke)

22/5 " varit till Östersund med ved reste till Hallen köpte 3 kor

23/5 reste från Hallen kl 1 fm var hemma kl 6 em hård vind och fin is på storsjön

25/5 varit till Östersund tagit emot kor från Hallen

28/5 sådd hafre på Bringåsflon, 4 tum är det ned till kälen

29/5 varit till Östersund med bräder köpt Gulla (grå mär) för 500 kr

15/6 ristat jelpt Joh Johan lägga stenfot till vedbod vid kyrkan

176 varit i flottningen vid göviken körde illa mig i Östersund när vi reste hemm

21/6 släpt ut får och kor lagat hage sådd grönfoder

22/6 varit till Brynje efter plank och sågspån släpt ut 6 unghästar

26/6 släpt hästarna

1/7 varit till Lundkälen med kor

8-9/7 varit på frösökilen och timrat

14-15/6 timrat på en hölada

17-19/6 reste till Höglekardalen ankom dit kl 11 em, varit till Tioknippen, Bydalen, höglekardalen västerfjället

15/9 varit till Artilleriet med 5 hästar i 13 dagar a 4,50 kr per dagä

3/12 varit i Tronjem köpt 2 hästar

16-17/12 kört kål till Brunflo

1910

Vi har inte hittat någon dagbok av Jonas för detta år, men i en Annotationsalmanacka från Backen, Bringåsen med lite spridda noteringar av ungdomarna står följande:

7/6 1910 I går hängde sig Erik Mårtensson i sitt gamla stall. /Lars Julius Andersson

1911

Skickade i januari 3 vagnar kol från Lit och 2 vagnar från Brunflo till Horndal. Vagnarna höll 45 - 50 m3 vardera

6/1 varit till Bringåsen på afton till sockenstugan på barnfäst

18/1 kört sten och vatten stenkrossen börjat vid kyrkan

3/2 varit till Flärken och tummat timmer Nyviks bolag

13/2 varit till Singsjön tagit igän järnbanan

25/3 varit till kyrkan sedan till N Andersson Bringåsen på bröllop Per Karlsson

15/5 följd skolbarn sådd skogsfrö på kvällen till kärnhålken bränd ris och mossa

16/5 varit till kärnhålken sådd skogsfrö

24/5 varit till Bringåsen sedan på examen på afton till Bringåsen

3/6 varit till Östersund med ved och kreatur körde illa mig när jag reste hemm

4 - 5/6 varit i sängen

6/6 diverse göromål på afton till telfon P Lindberg

12/6 varit till Östersund efter 20 skånska grisar såld 2 i Kläppe

28/6 reste till Östersund sedan till Örebro med 6. getkreatur, 29/6 varit på tåget

30/6 ankom till Örebro på afton kl 7

2/7 erhöll 2. pris för bocken Pelle 30 kr. - 3 pris för geten No 1. 25 kr - 3 pris för geten No 2. 15 kr. samt 2 silfmedaljer och en bronsmedalj

6/7 reste till Stockholm med kanalbåten

7-9/7 varit på utställningen, sedan varit och sett Järnvägsolyckan på natten jelpt till att lasta hästar

10-12/7 -reste från Örebro kl 10 på kvällen, ankom till Östersund kl 11 på dagen

20/7 varit till Klösta fick spån till gamla kyrkan

23/7 varit till Östersund och såg kapten Sederströms flygskepp

27/7 Slagit hö åt Hans Hansson som var i Amerika

7/10 varit till Östersund såld getost

9/10 varit till Östersund på skogsaktion löst ett hemman på storåsen

14/10 varit till Östersund skrifvit gårdsafhandling med O. O.s och Erik Hindriksson

10/12 varit till Bror Hans var Hans hemma?

1912

mera hästaffärer än tidigare

29/1 varit till Östersund med ved kört snöplog till Kläppe på kvällen till Brynje på sågsammanträde

12/2 skrifvit brev till Amerika på afton till Brynje på 25 öres möte

1/3 varit till Östersund såld en hingst till slagt

2/3 varit till Östersunds qvarn malit gröpe

4/3 varit till Östersunds qvarn efter gröpe

12/3 varit till Östersund med 30 pålar 11 och 15 alnar 6 á 7 tum

4/4 varit i Bringåsen på afton till sockenstugan på landtmannaförenings sammanträde

5/4 långfredag varit till Singsjön köpt en ko och 16 tunnor potatis

10/4 varit till Östersund på månadsmöte köpt skog af Olof Persson Fugelsta

12/4 varit i Erik Mårtensson på skiftessammnaträde på aktion till Östersumd med

16/4 varit till Fugelsta skogen efter timmer och hässjevirke

24/4 rifvit och sjutsat gamla kornladan till Bringåsen

5/5 varit till sockenstugan på mobliseringssammanträde uttagning af 18 hästar

6/5 varit vid sockenstugan på hästförsäkring på kvällen till bringåsen

12/5 legat och haft ond rygg

16/5 legat i sängen hela dagen

22/5 första dagen som vi börjat med arbete i hemmansklyvningen å Erik Mårtenssons hemman i Bringåsen

25/5 varit på Äksamen å skolan

29/5 varit till Lungre fullnadsjord sedan till Lillsjöhögen

30/5 gick från Lillsjöhögen med en tjur

6-9/6 reste till Stockholm med kor, 7 varit på väg till Stockholm med kor,

13/6 stängd hage varit till digeråsen köpt digeråsen af Andrias Nilsson

29/6 varit till fäbodarna efter bomat

9-12/7 varit vid gamla kyrkan

11/8 varit till Östersund sett Kronprinsen (Gustav IV Adolf)

24-27/8 reste till Stockholm


ankom Östersund

16/9 varit till Lungre fäbodland sagt ut Lisa o H. Jonsson

20/9 varit till Markus (?) fäbodar efter gätter

26/9 varit till Bringåsen på rågångssammanträde sedan lagt ihop barr

27/9 varit till skogen profvat en hästräfsa för skogssådd

6/10 varit till kyrkan sedan till Bringåsen på graföl efter Brita Andersson

17-22/10 varit vid gunnilsböle (Klampenborg ?) och timrat upp en timmerkoja

27/10 P. Solberg (slaktare i Östersund) med sina 7 pigor varit här

18/11 varit till digeråsen trampat snö för timmerkörning

3/12 varit till Östersund träffat doktorn för morbror

1913

Adresslista med svenskamerikaner innehöll bl a Hans Hansson Michigan U.S.A, Erik Vall, Kodagan, Allberta, Kanada

8/1 kört upp timmerkoja till Bringåsen från Gunnilsböle

16/1 varit å Bringåsskogen vid Klampenborg

19/1 varit till Brynje på sågsammanträde

31/1 varit vid Brynje ångsåg och tummat 1240 timmer

2/1 på afton till sockenstugan på föreläsning med bilder

10/2 kört snöplog till Flärken och Brynje på afton till Lars Ersson Per Jonsson

1-3/3 ordnat till grafölet likutbärning af morbror Per Jonsson varit på Per

4/3 varit hemma på arfskifte sedan varit i Gunnilsböle kört timmer

20/3 kört hö från Bringåsen bytat bort en fölmärr i skog med Backman

22/3 varit till Östersund såld en tredjeårshäst till hästlotteriet för 600 kronor

24/5 kört sten m m . varit på äksamen

26/5 varit till Gunnar Ytterberg Östersund på sammanträde om utgräfning af

31/3 varit till Östersund dragning å hästlotteriet

7/6 varit till Millestsjön på skifterssammanträde

10/6 varit till Mellestsjön sagt ut Lisa

8, 11, 16/7 varit i Bringåsen och timrat

31/7 slagit ifrån oss

4/8 varit i Bringåsen på sammanträde för hemmansklyfning

6/8 varit på storflon delat den

7-8/8 varit vid gunilsböle räknat skog

13/8 varit till Mellestsjön flottat timmer 16/8 varit till Östersund med plank timret nere i Ismundsjön

23/8 varit till Brynje på kvällen till digeråsen efter en häst, såg äfven en elg

25/8 tröskat korn af förra årets skörd

8/9 varit vid gamla kyrkan för att tjära taket

9/9 varit till Bringåsen stängd höladorna

10/9 varit på elgjakt

28/9 varit till Brynje, slutat om flottningen i Nästsjön

6/10 varit vid gamla kyrkan lagd tak på sakerstian

7/10 varit i Gunilsböle timrat på ett härberge samt lagt grunden till en byggning

9/10 varit till Mellestsjön sprängd sten

16-17/10 kört kålved med 5 hästar, kört kålved med 8 hästar

22/10 varit i Bringåsen och rödfärgat

23/10 27/10 30/10 31/10 varit i Bringåsen grävd, murat och gjort färdigt ett brunn

12/11 köpt 1000 träd af J Backman Bringåsen sedan till Östersund

13/11 varit till Gunilsböle till Östersund på kvällen hämtat 2 hästar från Wången

16/11 varit till Bringåsen på afton till H.H.s (Brodern Hans hemma igen?) på 25

17/11 varit till Gunilsböle med proviant

6/12 varit till A. P.s Bringåsen på graföl efter Emil

30/12 varit till Bringåsen efter ved skiftessammanträde i Bringåsen hos Olof

Fotografier

Erik Mårssas 1905 Slåtter vid Björklig 1905 Familjen Ol Ersa omkr 1925

Enligt Jonas Hanssons dagbok fördes förhandlingar om försäljning av gården i februari 1899, men Erik "ångrade sig". Enligt kyrkboken avled Erik 1910 av "sjelfmord genom hängning". ( Jmf även anteckningen från 1910!) Dom två första bilderna från 1905 visar Erik hemma på bron, och Erik (nr 2) med sönerna Olof (nr 1) och Magnus (mörka kläder) på slåtter vid Björklid, som senare avstyckades åt Magnus (nu med efternamnet Erbring). Tredje bilden visar Ol Ersa med familj på 1920-talet framför huset.

Efter Eriks död 1910 kunde Jonas till slut köpa Gunilsböledelen av den ganska stora fastigheten, medan Olof kanske under viss vånda tillträdde huvuddelen. I ett amerikabrev från Jonas 1931 rapporterade han dock att Ol-Ersfastigeheten sålts till "träjobbare", vilket betydde att Sven o Gustav Persson då övertagit den fastigheten. Under 1913-14 var Jonas ivrigt sysselsatt med upprustning och byggnationer i sitt Gunilsböle, och 1914 hade han tydligen ansvar även för bygget av den nuvarande timmerlagården på Olofs gård, och skötte slåttanna åt Olof samma år. Gunilsböle fanns kvar i Jonas Hanssons sterbhus och förvaltades av hans släktingar ända fram mot 1960talet innan den delen av gamla Bringåsen no 1 också såldes till Sven och Gustav Persson och sterbhuset upplöstes.

1914

8/1 varit till Mellestsjön börjat mullföra dammet (flottningsdamm)

25/1 varit till H. Hansson på 25 öres möte

6 - 8/1 reste till Stockholm om aftonen, varit i Stockholm med bondetåget, reste

16/3 varit till Östersund efter gödningsämnen

24/3 varit i Brynje och tummat och sågat

28/3 varit vid Brynje ångsåg varit till Norling på 50 öres möte

8/4 varit till Östersund på hingstauktion

6-9/5 varit i Gunilsböle och ristat med 2 par hästar kört sten med 2 stycken hästar

13/5 Slutsammanträde å Lungre fyllnadsjord å jord och skog af Ingenör Sanden

13 o 16/5 varit i Gunilsböle kört jord och sten sedan varit i Bringåsen börjat lägga

31/5 Hans Hansson med familj rest till Amerika

5/6 varit vid Mellestsjödammet

6/6 varit i bringåsen och timrat

13/6 varit i Bringåsen på timring af en Ladugård

15/6 varit i Gunilsböle och timrat på en byggning sedan till Bringåsen

16/6 reste till Östersund sedan till Stockholm

17/6 ankom till Stockholm tidigt på morgon sedan till malmö utställningen

18/6 varit i malmö på Industri och Landtbruks utställnningen

19/6 reste till Köpenhamn kl 7 fm kl 5 em tillbaka till Malmö kl 8.30 till Göteborg

20/6 varit i Kristiania på utställningen, på kvällen med tåg till Tronjem öfver Röros.

21/6 ankom till Östersund kl 7 em sedan gick hemm

23/6 varit till Bölesbodarna och Skjörbodarna efter getost

29-30/6 varit i Gunilsböle bredfodrat bygningen

1/7 varit i Gunilsböle lagt tak på stugan

2-4/7 varit i Gunilsböle rödfärgat byggningen och målat

6/7 varit i Gunilsböle murat i brunn

7/7 varit i Bringåsen bredfodrat ladugården

8-9/7 varit i Bringåsen lagt tak på lagården

10/7 varit och repererat i kvarnbergsdammet och ränan

11/7 varit i Mellestsjödammet och repererat

13-14/7 varit i Bringåsen spjelat byggningen

16/7 varit i Bringåsen börjat slå å flon

17/7 slagit i Gunilsböle, 18/7 slagit hemma

21/7 tagit upp alt hö i Olof Erickssons gård i Bringåsen

7/8 tagit upp grönfoder i Legden

8-11/8 tagit upp korn

12/8 tagit upp råg i Lungre

13-14/8 varit i Bringåsen bredfodrat och snickat 17/8 rödfärgat

18/8 varit till Östersund efter en höpräss

19-21/8 varit i Bringåsen prässat hö

28-29/8 varit i Bringåsen prässat hö och halm, tröskat korn

13/9 varit till Östersund på fäst för fosterlandet

16/9 varit till Östersund med en skogsräfsa

25/9 satt upp en koja vid kålmilan tänd kålmilan väster om vägen

26/9 varit vid kålmilan sedan på utbärning af Olof Andersson Bringåsen som blef

5/10 varit till Pilgrimstad på skogssådd

9/10 varit i Gunilsböle laft in golf i kammaren

10/10 varit till Östersund med ved bytat till mig ridhästar af Lindblom

26/10 varit till Mellestsjön börjat sätta upp en stall och stuga

26/11 varit i Bringåsen och murat in en spis

November månad har varit ganska kall,men dåliga utsikter för arbete och inkomster. Matvaror, hö, och alt vad man skall köpa från utlandet har gått upp i höga priser. Timmerafvärkninarna är nästan instälda, pappersved är det enda. kål priserna är i uppgående, på hästar och kreatur är billiga priser.

Adress Hans Hansson box 114 Stambaugh Mich. U.S.a., H. H.s pängar National

1915

29/1 Kört snöplog sedan till Östersund att se på rörliga bibliska bilder

30/1 varit till Östersund med ved köpt ett par glasögon

31/1 skrifvit bref till broder Hans i Amerika Stambaugh

6/2 sjutsat en telefonare till Östersund, sedan till Bringåsen såld halm, på kvällen

18/2 södra Sveriges artilleri varit vid kyrkan med skarpsjutning

19/2 varit till Flärken att medjelpa om skade ersättning af söndersjutna träd

5/3 varit till till Östersund med ved tagit gödningsämnen hemm.

11-12/3 Artilleri varit här för skarpsjutning till Storflon

24/3 varit till sockenstugan på läraremöte sedan till skolan på Middag

28/3 varit till Brynje på sågsammanträde

12/3 kört rask (torrfuror) från Millestsjön till Brynje på kvällen

19-21/5 varit till mellestsjön i flottning flottningen afslutad

29/5 varit på skolexamen på kvällen till Östersund med en skogssådd räfsa

Denna månad har varit mycket kall, derför är det en stor del som ej har börjat så den 30 maj snön ligger kvar efter landsvägsdiken på många stälen den 31 MAJ. gräsvallar är nästan grå, nästan alla som hjar kreatur köper hö det kostar 12 öre kollo, potatis 10 öre, korn 25, råg 35, Hvete 40 öre kg. Timotej 1,00 krona, alsike 2,50, örter 40 öre kg, fläsk 1,70, kött 1,20 kg, en bra ko 200, en häst 6 á 900 kronor, e6tt får 20 kr, en get 20 kr, ett mansdagsvärke med kost 2,50 kr per dag, ett kvins 1,25, ett mansdagsvärke egen kost 3,50 a 4,50 kr. 1 kg smör 2,20 kr, 1 kg sill 50 öre

15/6 varit till Östersund Hästexport kl 11 fm 144 st hästar

24/6 varit till kyrkan sedan till Skjör på bröllopp Magnus Johansson - Emma

Denna månad här är ej f närvarande dåliga tider ty det afsändes all möjliga matvaror till Tyskland för höga priser, samt hästar och kreatur. Arbetare har goda tider de har omkring 5 kronor per dag på egen kost, genom bevakningar på flera ställen af beväringar är det brist på grof arbetar, en kvinlig arbetare är det ännu svårare att erhålla, i syynerhet för gröfre arbete

11/7 varit till Kyrkan på Anna Nilssons Begrafning sedan till Bringåsen (Backmans)

18/7 varit till Norling på nykterhetsfäst

12/7 varit i Gunilsböle kört mylla

5/9 Gudstjänst i gamla Kyrkan af S N Sundelin Lit första gången det predikas

8/9 burit in mossa (Torfströ)

29/9 varit till Östersund Brita (syster?) följde med hem

18/11 varit till Östersund skrifvit afhandling med Magnus Nilsson om hemmansköp

är stor efterfrågan på ved, han kostar 20 kronor famn barr, björved 25-26kronor

det är i allmänhet godt om pängar ty det är stor export till Tyskland m f ställen. Fotogen har i allmänhet tagit slut

1916

1/1 varit till skolan på kalas

2/1 varit till Bringåsen på kalas

3/1 varit till Östersund

4/1 kört upp timmerväg till Mosjön på kvällen till Kläppe på kalas

5/1 varit till Östersund sedan på barnfäst i Sockenstugan kl 3.

24/1 varit till Hotell Standard Östersund på Göran Erikssons 60års dag

3/3 snöplog till Kläppe varit till Östersund efter gödningsämnen

15/3 varit till Mellestsjön och tummat

21/3 slagtat en märr

23/3 varit till Ismundbacken efter hö köpt 2 gätter 1 ko och en tjur

24/3 varit till Östersund med hö (hö fr Ismundbacken minst 10 ggr denna vinter)

4/4 varit till Lit efter 6 får sedan till Brynje

11/4 2 får till Fru Anna Karlsson Gustafsborg Rosersberg. 2 getter till D. Hedström

18/4 varit till brynje sedan till Sjör med 2 får 1 bock för 58 kr.

19/4 varit till Östersund med 6 får och två killingar

1/5 varit till Millestsjön och tummat 2.000 timmer 250 rask (torrfura)

22/5 varit till Millestsjön börjat med flottningen 9 man

23/5 varit i flottningen gick hem på kvällen tagit hemm en tämming från

25/5 varit till Mellestsjön betalt flottningsfolket

24/5 varit på Landsvägen kört grus Vägsyn

28/5 varit till Sundsjöåsen köpt een ungmärr och en ko tillsammans 1.100 kr.

12/6 varit till Kyrkan sedan till Lars Eriksson på graföl efter hans hustru (systern

16/6 varit till Frösökilen med 2 kvigor 1. tjur, till Markus (Jösnsson i Lundkälen)

17/6 varit i gunilsböle kört sten (mång vändor hit med byggvirke och jordarbete

18/6 varit till Bringåsen på sammanträde om bildande af en divärse handel

19/6 till sjörbodarna med 7 gätter 4 killingar

22/6 släpt 5 hästar på afton till Singåbacken

23/6 gick hem från Singåbacken fraktat hem en ko från Storåsen på kvällen till

29/6 varit i Bringåsen spikat upp inantak i handelsboden (vid korsvägen?)

30/6 varit till Bringåsen spikat uppå boaseringsbräder

2/7 varit till Bringåssån och fiskat gädda

3/7 följde vägstyrelsen efter landsvägslinien från Bringåsen till Lillsjöhögen

8/7 varit i Bringåsen och inredd en kammare på kvällen till Brynje för bildande af

12/7 varit i Bringåsen och murat på en köksmur

30/7 varit till gamla kyrkan på fäst på kvällen till Östersund

12/8 varit till Östersund reste till Undersåker

13/8 varit till Åreskutan

14/9 varit till Östersund på marknaden såld en häst för 1500 kr, 2 kor o 2 tjurar 950kr

19/10 tröskat med ångtrösk

22/10 varit i Sockenstugan för uttagning af Hästar för händelse af mobliserning

29/10 varit till Bringåsen på graföl efter Emil, A J Hanssons pojke

20/12 kört ved mm, varit till Millestsjön med timmerhuggare

Tidningsabonnemang för 1917: Nya dagligt allehanda, Jemtlandsposten, Vårt Land och folk, Bondeförbundets tidning, Barnens vän, Svenskt land.

1917

30/1 Kört ved vid rismyran sedan till digeråsen och Brynje efter ved 27 kr famn

31/1 varit till Östersund träffat dicktorn för rematisk värk i vänstra benet

1/2 varit i sängen ty jag har torrvärk i benet

3/2 varit till Brynje tagit en rofbit ur halsen på en ko hos P. Eriksson

11/2 varit till J Backman på graföl efter Anna Nilsson (ska vara A Persson)

12/2 Stockholms artilleri ankom till Bringåsen för att stanna öfver natten, de äro ute

7/3 varit till Brynje efter potatis, på afton till Östersund, på A. J. Hanssons 60. års

19/3 kört ved till Östersund tagit gödningsämnen hem

27/3 varit till Mellestsjön och sluttummat Nya Strands tummare

31/3 varit till Östersund med 1 vagn och 6 järnvägsskenor som Nils Nilsson Dille

6/4 varit till Bringåsen kört vatten till de hästar jag har där

24/4 reste till Millestsjön för att spränga sten i ån vatten synes knapt i ån.

5/5 varit på Mosjön och tummat kålved, sedan varit till Östersund kört med släde

27/5 gick till Östersund kl 2 fm steg på tåg kl 6 fm och kom till Stockholm kl 8 em

28/5 gick till Söder, på båt till Skansen sedan till Nordiska Museet, Kungsträdgården

29/5 varit i Stockholm på Hans Andersson i Bringåsen (Backen/Smedsta) bröllop å

30/5 ankom från Stockholm köpt en 1 års hästfåle af M Nygren Kläppe för 900

Juli månad har varit mycket kall, höslagning började den 25 juli och afslutades i början af Augusti, skörden under medelmåttan. det skall deklareras för hö hur många kg man har samp ett maximipris 15 öre/kg. spanmål skall deklareras efter tröskningen men före den 1 Feb.

11/8 varit till Östersund med ved, sedan till Gunilsböle med en kokspis.

12/9 varit i älgskog sjutit en 4 årig älgko

13/9 varit till Östersund såd älghuden för 24 kronor

18/9 varit till Sundinsbodarna efter getost

26/9 varit till Östersund efter en symaskin

2/11 gick till Ismundån och fiskade

3/11 gick hem från mellestsjön köpt 2 harar 6 kr, en tjäder 5 kr

28/12 till Bye mejeri sammanträde om belysning kl 11 fm

30/12 varit till Smedsta på barndop

Efter dagboken fanns recept från 1867 på nödbröd av vitmossa, renlav, granlav samt bränvinsrecept.

1918

6/12 Till afvel, en fargaltfrån Nils Nilsson Nyland Krokom 14 dagar gammal 50 kr

4/1 varit till Brynje efter ribb ångpannan till sågen ankom till Bringåsen

5/1 kört snöplog till Bringåsen och efter nya landsvägen

9/1 36 till 40 grader kallt tagit hem 2 unghästar från Bringåsen ty det blef kalt i

11/1 såld 2.000 timmer till Nya Strand köpt 15 insatser i Svenska Landtmännens

14/1 varit till Östersund med Knubb (afsågade plank och bräder)

30/1 varit och huggot upp belysningslinien

1/2 kört hö mm Priser på Hare 3,50, Orre 4 kr, järpe 2,50 kr, ripa 2 kr ost 5 kr kg

28/3 kört hö sedan till Pål Pålsson på utbärning af moster Kristina

23/3 varit till mellestsjön och tummat 2.000 st timmer till Nya strand Sundsvall

30/3 kört belysningsstolpar

2/5 varit till Böle köpt 10 gätter 830 kronor, såld kålved till Jonas Jonsson Böle för

5/5 varit till A J Hansson på kalas (gästabud)

8/5 varit till Östersund med 20 gätter vilka skall till Luleå

14/5 varit till Bringåsen efter 12 gätter sedan till Östersund med 30 gätter som skulle

15/5 kört hö och ristat. varit till Bringåsen på middag hos skolköks lärarinnan,

16/5 varit till Östersund med flyttsaker som tillhörde skolköket, börja flottningen

28/5 varit till Östersund med 36 gätter som skulle till Malmbärget

14/6 35 gätter till Malmberget

27/6 kört belysningsstolpar och tråd

28/6 varit till mellestsjön ordnad med timmerflottning

Juni månad efter vatten dragen har det bedrivits flottningar af timmer både vad som afvärkats i år ocjh vad som afvärkatsi fjol och blef liggande kvar, vattnet har gått upp såhögt att det på många ställen jort stor skada

2/7 varit till Östersund med ved samt sätt när tyskarna köper hästar för export

13/7 varit till Östersund efter belysningstråd

priset på hö är 60 öre kg, potatis af förra året 30 öre kg, kött 7 kr kg, fläsk 8 kr kg, smör 7 kr, ost 6 kr alt per kg, mjölk 40 öre litern, en mjölkko 1200 kr, en argetshäst 3000 kronor, ett får 150, en get 150 kronor styck, ett kg kaffe 4 kr, e kg socker 80 öre, ett kg mjöl af korn 45 öre, af råg 45 öre, råg som säljes till kaffe 1 kr kg.

17/8 varit till Östersund, Alva till Kall, jag till Backmans jaktvilla på kvällen

27/8 varit till Mellestsjön sagt ut Lisa Söderström att flytta från fäbodarna

29/8 varit till Östersund tagit ut stämning på Lisa Söderström Mellestsjön

11/9 varit i skogen sökt älg

12/9 sjutit en 5 års älgko

13/9 kört ved spm varit till Östersund med älgkött

15/9 varit till skogen på morgon och sjutit en 5 års älgko sedan till Östersund

31/10 varit dålig i Spanska sjukan (Snufva)

15/11 varit till Östersund med mjölk

20/11 varit till Östersund efter en transformator till elektriska belysningen

24/11 Elektriska belysningen började första gången klockan 4,20 em

5/12 rensat malle sedan kört gödsell

7/12 skogvaktare M Eriksson varit och stämplat 1200 träd

10/12 varit till Storåsen köpt smör 12 kr kg

11/12 varit till Östersund med mjölk mm

29/12 varit till Smedsta på kalas (gästabud)

Alvhild (Alva) Otilia Ekbom Lungre f 3/91901 ankom till Lungre den 5 jan 1910 Tidningar år 1918: Jämtlandsposten 6,00; Vårt land och folk 3,00; Nya dagl. Allehanda 12,00; Svenskt Land 10,00; husmodern 6,00.

Osummerad redovisning för Alva under året 322 kr.

1919

28/1 varit till Bringåsen efter ved, sedan till PO Lindberg på 60 års dags kalas

31/1 varit till Östersund spionerat efter tjufvar som varit till handlar PO Lindberg

2/2 varit till Brynje köpå smör, på afton till J Backman på kafferep

7/2 varit till Östersund med ved och mjölk

10/2 varit till Östersund efter varor till fästen

11/2 varit till bringåsen på afton kl 5 bjudit hemm alla äldre män och kvinnor 85 st

13/2 kört timmer på afton till skollärar viklund

15/2 kört hö, varit med lifsmedelsinspektören i Bringåsen, kl 6 em bjudning på supe

12/3 varit på Mosjön tummat 1200 timmer såld till Nyviks bolag

14/3 varit i Bringåsen repererat i stallet

6/4 varit till Bringåsen hälsat på mor som är dålig

28/4 köpt kalkfosfat af E Fridenfelt Lindvik

30/4 varit till Östersund efter gödningsämnen

6/5 hästförsäkring vid sockenstugan 46 st hästar

11/5 gick hem från Singsjön, tre af Hansanders pojkar följde mig

21/5 varit till Östersund köpt 5 kaniner

28/5 harvat en rista sedan varit på skolexamen

31/5 varit till Östersund med mjölk, fraktat bröd hemm till gubb balen 1/6 varit till Bringåsen legat och sofvit efter gubb balen

3/6 varit till Bringåsen efter ved på afton til Bringåsen på tjurförenings

6/6 varit till Östersjö fäbodar med 14 gätter på kvällen till Brynje

11/6 varit till Östersund köpt gödningsämnen

12/6 sådd gödningsämnen sådd blandsäd i svedet

17/6 varit till Östersund med Fabian såd till hästlotteriet

25/6 varit till Östersund slagit häö i förvaltar Teglunds gård kört det till Karl

27/6 varit i Bringåsen lagt in inantak i Bygningen

Juni månad..... Häst och kreaturspriser har gått ned något, samt äfven alla andra varor, Kommisionsväsendet har på det närmast upphört utom på socker samt äfven på en del andra varor. Priser: En häst 2 á 3000 kronor, en ko 6 á 800, ett får 60, en get 60 kr, en 4 månades gris 120 kr. ett dagsvärke mans 6 kr, på egen kost 12 kr, för huggning af en famn ved 8 kr, ett kvinsdagsvärke med kost 2,50 öre, ett kolo häö 30 ör en liter mjölk 50 öre, ett kilo smör 8 kr, ett kg ost 4 á 6 kronor, ett kilo kött 5 kr, ett kg fläsk 4 kr, ett kg socker 1,30, ett kg kaffe 3,50 öre ett kg prmjöl 70 öre, ett kg torrfisk 2 kr, ett kg sill 1,25 öre, ett kg sik färsk 3 á 4 kronor, ett kg lax 8 kr, en liter konjak 10 kr, en butelj vin 9 kr, en liter bränvin 5 kr, en pilsner 20 öre, en tunna potatis 25 kronor, 1 sigarr -

7/7 lagt in botten i Fähuset

11/7 följd vägstyrelsen vid auktion å brytningen af vägen Bringåsån och

12/7 kört ler och sand i Bringåsen

14/7 slagit små hö mm första dagen

16/7 tagit upp litet hö och kört ställningsspiror till Folkskolan (lärarbostaden

20/7 uppskrifvit slägtregister på rödöslägten, den jag är af från 1600 talet den är nu

9/8 varit till Östersund efter järnplåt som skall användas i trossgolf i Bringåsen för

10/8 varit till Bölesbodarna synat (godkänt) skogsdiken

3/10 haft elektrisk drivkraft att tröska med på morgonen till Bringåsen efter

6/10 tröskat råg på förmiddagen på kvällen såld en killing till J Jonsson Böle

7/10 tröskat råg korn och ärter, Tröskat slut, 9 man vid tröskning

3/11 varit i skogen och huggit medar samt anan anörsenved (skakelvirke och '

7/11 varit till Böle köpt en häst af Erik Magn(usson?) Mo, köpt sjörbännann af

8/11 varit till Brynje efter potatis, på afton till Mo, skrifvit en köpafhandling

15/11 varit i Bringåsen och kört timmer till sågen vid hästdrolkällan

17/11 varit i Bringåsen vid sågen sedan till Östersund

18/11 varit i Bringåsen kört timmer och sågad

24/12 varit till Östersund Karin och Martin Hansson ankom från Amerika

Redovisat för Alva under året, kläder kontanter mm för 525 kr

1920

1/1 kört snöplog till Bringåsen sedan skrivit till Amerika

2/1 kört snöplog till Gunilsböle och efter nya landsvägen kl 3 till sockenstugan

16/1 varit vid hästdrolkällan och sågat sparrar och sedan till Östersund

17/1 varit till Smedsta på morgonen kastrerat 6 grisar sedan till bringåsen och kört

27/1 varit till Östersund med ved, tagit bjölkar och sjutsat dem till Gilleråbron

8/2 varit på min moders födelsedags kalas i bringåsen honb har fylt 94 år

15/2 varit till Östersund, följde med ett flygskepp från Lundvik öfver Ås, Frösön,

17/2 varit till Ösjöbodarna med hö och sparrar i kanalbron

20/2 reste till L P Hansander Singsjön på hans 50 års dag

25/2 åkte skidor till Singåbacken och till Lillsjöhögen

26/2 från Lillsjöhögen till Mo och sedan hemm

9/2 varit till Östersund efter järnbjälkar

10/2 kört järnbjälkar till Brynjebäcken

20/3 varit till Östersund att träffa Allva som är på Lasarättetr och är opererad för

27/3 varit till Östersund Alva kom hem från Lasarättet

16/4 reste till Singsjön köpt 6 tjurar, 2 kor 4 kvigor

17/4 rest från Singsjön fraktat 2 tjurar hemm

18/4 varit till Lundkälen efter 6 tjurar 4 kvigor 1 ko

19/4 varit till Östersund med 5 tjurar

17/5 reste till Lit med kor, varit tillsammans med flottningschef Svensson och

18/5 reste från Lit kl 1 med 3 kor till Ulriksfors kl 7 em, stannade på järnv.hotellet 19/5 reste från Ström till Östersund och hemm

22/5 varit till Östersund efter gldningsämnen sålde en qviga för 285 kr

12/6 varit i Gunilsböle och kört sten på afton till Ida Glad på aftonvard och The

22/6 varit till Östersund med 300 kg hö á 15 öre

23/6 satt upp staket omkring kryddgården (Trädgården)

24/6 varit till Bringåsen hälsatt på min 94 åriga moder som ännu är i god kondision

3/7 varit till Östersund sett på utställningen kvinno- väderkvarn, mjölk maskin

6-11/7 varit på Lantbruksutställningen erhöll 2 första pris 90 kr, 1 hederspris 2

20-22/8 gick till Singåbacken, jälpt till och ristat, lagt ut nät i Ismundsjön, tagit

13/9 tagit upp det sista af kornet (slutad skörden) sedan varit vid gamla kyrkan

27-29/9 varit i Bringåsen och murat en skorsten i byggningen (följande vecka

18/10 varit med och stakat Bygdeväg från Brynje till Bringåsen

19/10 varit i åsen stakat Landsväg från kyrkan till Bringåsen (Nya landsvägen

25-30/10 varit i Bringåsen satt upp papp på väggar i kök och kammare, snickat och

3/11 varit till Mo sedan till Mosjödammet och brusån för att upprätta

Redovisat för Alva kontanter och div kläder mm för 617 kr

1921

17/1 varit i Bringåsen kört timmer, traktor varit till Bringåsen efter kastved

31/1 varit till Gunilsböle eftr hö till mina hästar jag har i Bringåsen

8/2 varot till Bringåsen på min moders 95 års födelsedags kalaas på afton sjutsat

16/2 varit till Östersund med ved och en getkropp som vägde 27 kilo, denna get

17/3 varit till Storåsen bytade bort en tämmingshäst i en oxe med E P Hansson

19/5 kört tallriksharv hela dagen

27/5 varit till Östersund med mjölk, kört Lillsjöhhögsposten till och från Östersund

Flottning i mellestsjön 23.000 stock á 12 öre, 16 flottare á 15 kr/dag

29/5 varit till Kyrkan. på afton till Bringåsen och hälsat på mor på mors dag

10/6 varit till Östersund med mjölk kom hem kl halv l3. fraktat Lillsjöhögspost till

22/6 varit till Gunilsböle samt till Brunfloo område och sökt efter en björn som

13/7 varit till Fjäl efter en motor för vedkapning

19/7 varit till Östersundsortens meieri med mjölk skeppsrottor är även synlig här

13/8 varit till Bringåsen och börjat inreda en röstkammare

7/9 varit till östersjöföbodar efter getost

19/9 kört in det sista av hö. nu är det 11. slottandveckan, så sakta har det ej gått

Prislista: Hvete 30 kr, vetemjöl 75 kr, råg 25 kr, korn 18 kr, potatis10 kr tunnan (100 kg) , spisbröd 1,50 kg, sötmjölk 30 öre liter, smör 5 kr, ost 2,50, för, kalf fint nötkött hela kroppar 125 á 150 kg minst 2 kr á 3 kr kilogram, hä 10 öre. En draghäst 5 á 700 kr, en slagthäst 40 á 50 kr, en kalf färdig ko 250 kr, en slagtko 100 kr, ett får 20 á 30 kr, en get 10 kr, en 3 månaders skånegris 40 kr, ett mansdagvärke egen kost 10 kr, med kost 5 á 6 kr, kvinna 5 á 6 kr, med kost 2,50 á 3 kr

29/9 4 gr varmt stark storm (orrkan) många telefonstolpar mycket skog samt dito

10/10 varit i Bringåsen och ristat på kvällen kl 9 då jag gick hem bröt jag av högra

11/10 Doktor Torne varit här och bundit om benet varit i sängen. köpt en ko för

12/10 varit i sängen men upp ett par gpnger köpt en 5 månaders kalv för 30 kronor

-30/10 varit i sängen mest hela tiden

31/10 varit i ladugården reparerat ett vattenkar sedan varit i sängen

8/11 varit i sängen nästan hela dagen, ty det sväller i fotleden när jag är på benen

13/11 Allva varit hemm fått 100 kr

14/11 varit på harjakt kört grönfoder hemm från svedet vid landsvägen

28/11 jag går nu utan krycka med käpp

1/12 varit i bringåsen för att se om min 95åriga moder

147/12 sågat ved med en kaptrissa

18/12 varit till Lindberg och telefonerat till Östersund

Utgifter för Alva 1921 858 kr

Från december 1931 till januari 1922 har i Kyrkås dödd minst 100 st får, samt flera nötkreatur

1922

15/1 sjutsat Alva till Östersund (för att vara på jämtli)

17/2 varit till digeråsen, gick därifrån till Östersund åkte gästgivarsjuts hemm 5 kr

24/2 sjutsat mjölk och post till Östersudn och tillbaka med my post men utan mjölk

30/3 varit till bringåsen för att mala råg

16/4 varit till sockenstugan på bön på afton till min mor i bringåsen, sean på

17/4 varit till Bringåssågen på afton till sockenstugan på teater

18/4 varit till Bringåsen sedan till Lit på Elektrisk sammanträde för införing av

28/4 varit till kvarn i Bringåsen

24/5 varit till Östersund på gravöl efter Stina Persson Bringåsen(födorådet Erik

5/6 min moder Brita Jonsdotter i Bringåsen dog i dag kl 11. Hon var född den 8

10/6 varit till Kurkan, begravning av min moder, sedan gravöl i Bringåsen.

20/6 varit till Östersund vält (-at vägen) på kvällen till AJ Hansson Bringåsen, jälpt

27/6 varit i Bringåsen jort boupptäckning samt arvsskifte efter min moder Brita

14/7 Kört grus till Storflobäcken. Tank och vält första gång till Brynje

11/8 kört väghyvel bortom branabodarna

12/8 varit till Bringåsen kört grus vägsyn efter nya Bringåsvägen

19/8 tagit upp hö på kvällen visat bort tre lass skojare från kyrkstallarna

23/8 skodd hästar, kört väghyvel till Branabodarna

24/8 kört hem Landsvägsvälten till Östersund

27/8 varit till sockenstugan på vl, av spritförbud, detta röstade jag emot ty det

24/9 på afton till min gård vid korsvägen i Bringåsen

3-710 varit på landsvägen kört mylla, kört väghyvel mm

6/11 varit i Bringåsen huggit telefonstolpar

13/11 varit i Bringåsen kört belysnings och telefonstolpar

Redovisat för Alva 1922 836 kr

1923

Den 2 januari började Lungreböndrna med egen mjölksjuts till Östersund (skild från Bringåssjutsen) med häst och varade ungefär till 1929 när mjölkbil tog över

31/1 kört ved till sockenstugan skyoptikonbilder från Afrika i sickenstugan på

17/4 varit till Lundemo Lillsjöhögen på auktion åkt bilsjuts 2kr 50öre pärson

30/4 kört grus till Kläppe på afton till Bringåsen på sång vid Majbrasan

13/6 reste från Östersund med 6 gätter 1 bock 2 killingar, stannade i Ånge från kl 3

15/6 ankom till Göteborg kl 9 fm

18/6 prisbedömning av alla grupper vid utställningen, jag erhållit 1 första, 1 andra,

21/6 varit vid industriutställningen där bör man vara en hel vecka om man skall

24/6 varit på lantbruksmötet, reste hemm klockan 10 på kvällen

26/6 ankom till Östersund kl 10 em, gick sedan hem med 5 gätter i sällskap.

12/7 varit i Bringåsen och målat 2 tak, varit till AJH.s Bringåsen på sångövning

Utgifter för Alva 1924 290 kr

1924

6/1 varit till Flärken, på kvällen till sockenstugan och hört på radion

27/1 varit till kyrkan, på afton till AJH.s på sångövning

14/3 varit till Östersund sett på travkörning första gången vadhållning

18/3 varit till Rödön efter takspån till gamla kyrkan

14/6 kört stör och jasel till gamla kyrkan till stängsel

15/6 Erika eriksson Lungre Nils Erik Eriksson Storbränna varit brudfolk i kyrkan.

3/7 varit till Östersund på misjonsmöte och till smen Hult för att få fördig en

26/7 insyning av grustag mm vid gamla kyrkan

29/10 flyttat skollärar C. Wiklunds möbler till mig på kvällen till sockenstugan

28/12 på kvällen till sockenstugan på bio

30/12 åkt bil till Ragunda och åter, 1 krona per mil

1925

Noteringar: 1911 en ko från Näsbyyholm mjölkade på ett år 9.291 kilo, i medeltal på 5 år 7.560 kilo detta var en svartbrokig ko. en ko av Ayrshireras tillhör Gottfrid Olson Binga, Ronneby. tredje kalv å 1924 mjölkade 8149 kilo 3,88 fett. Levande

19/1 I Kyrkås kyrkokör är vi 4 basar, 3 tenorer, 2 altar, 5 diskanter, Ivar Persson

1/2 blivit tillsagd av länsman J Backman att borttaga alla grindar efter vägen

7/3 gick till sågen vid Stenbäcken att sälja timmer sedan till Östersund att bli med

8/3 reste till Östersund sedan tillblaka med postbussen till Bringåsen på kvällen

9/3 reste till Lillsjöhögen efter en tjur som fick åka bil

25/3 vid Mellansjön är 1000 renar

10/4 varit till Ismundbacken, Lagmanslandet sett på en renjord

24/6 Midsommardag varit till Bringåsen sedan varit hemma och haft roligt med

10/7 varit vid gamla kyrkan hyvlad takspån 11/7 varit vid gamla kyrkan

18/7 slagit hö, på kvällen till Bringåsen på sång på fattiggården (ålderdoms

3/8 kört in litet hö samt varit vid gamla kyrkan, börjat med att lägga spån på

24/12 kört snöplog på afton till Bringåsen emot Alva och Helmer Olsson som

29/12 varit till Lit med Props

Lungre mjölk sjuts år 1925

Jonas Hansson...5.825 kg

L.O. Eriksson..13.241 kg

Jonas Pålsson..10.143 kg

V G Rot...........343 kg

Per Öst.........8.679 kg

Hans Jonsson....1.202 kg

1926

9/1 varit till Östersund med mjölk på afton till Paul Norling på mjölksammanträde

25/1 köpt en tjur på Näverede av Erik Näslund för 200 kr sedan blev med postbuss

30/1 kört snöplog efter timmervägen sedan kapat ved på kaptrissa med kraft från

15/2 varit till Brynje på auktion, löst en ångpanna mm samt jord tillhörande

16/4 1000 renar gått förbi på hemresa till Oviksfjällen snösparv i flock på återresa

17/4 kört timmer på afton till Näverede Tranor ankommit

23/5 varit till Kyrkan, jag, Paul Norling, lars Andersson Astrid Eriksson, Karin

20/6 varit till Brynje på slutsammanträde av Brynje ångsåg, 56 kr utdelning p

9/10 varit till Östersund Alva och Helmer Olsson vigdes i Östersund kl 5 em

10/10 Alva och Helmer Olssons bröllop här i Lungre

24/10 varit på kjakt och sjutit 5 harar

17/11 kört hem ved. Olsson varit hit med bil efter ved

17/12 Pensionsbrev No 671963 kronor 25,60 öre första året.

Mjölklikvid 1926

jan.....430 kilo á 20 öre.....86-

feb.....344........18.........62-

mars....106........18.........19,08

april...452........18.........81,45

nov.....304........18.........54,72

s:a....1636.................303,25 (hemförsäljning för Jonas H?)

Mjölk till Östersund 1926

LO Eriksson....11.423 kilo

J Pålsson.......7.911 "

P Norling.......7.466 "

P Öst...........7.177 "

J Hansson.......5.384 "

H Jonsson.......1.453 "

V G Rot............35 "

Mejerileverans fr Lungre 1926 40.859 kilo

1927

1/1 varit med sjungit på fäst för studiecirkeln

12/1 varit på månadsmöte med ved, såld en 2 års svart vallack till ? för 425 kr

27/1 kört timmer till Mosjön

28/1 varit till Bölesbodarna efter hö, jag stannade där över natten

29/1 varit vid Fjälkvarn och tummat timmer såld till Wifstavarvs bolag på kvällen åkt hem på

11/2 varit till Östersund på Jämtmarknaden varit och sett Hingstutställningen

12/2 varit till Östersund på hundutställning fick 2 pris för Piso 8 månader gammal sedan till

13/2 varit till Kyrkan gammal Britas jordfästning, på afton till Östersund på travkörning

17/4 varit till Kyrkan, sedan till Jonas Pålsson på mjölksammanträde, stte bort mjölksjutsen till

29/4 varit till Näst och mellansjön för att godkänna arbetet efter ån, mm samt för att sätta bort

17/6 varit till gunilsböle börjat med sådden , sådd ifrån oss i Lungre, släpt hästar på dåligt bete

18/6 varit till Östersund på tjurpremiering samt tjurauktion, priserna var mellan 500 och 1100 kr

25/6 såld i Bringåsen till Brita Kattarina Olsson, vittne Olof Eriksson, Karl Rot

3/8 på afton varit till Östersjöfäbodar efter ost

7/8 varit till Branamyran efter getost till Lillsjähögen köpt en stövarvalp för 30 kr

26/8 reste med bussbil till Storhögen

27/8 reste hem från Mårdsjön

8/10 reste till Ismundbacken med ramselebussen till Lillsjöhögen

10/10 varit till Lillsjöhögen efter 2 tjurar, 3 kvigor 2 får 1 bock, sedan till Lundvik (Lungvik)

28/10 varit till Östersund med mjölk sedan till Stugun följd Sven Persson på

Jonas fastigheter 1927

Bringåsen No 1.....3/96....1.12 + 1.14...8.500-

........do.........1/864...1.14

........do...No 3..1/48....3.14..........2.500-

........do lägenhet........3.15..........2.000-

Brynje..No 1.......1/320...1.14............700-

Lungre..No 1.......1/3 1.2+1.7+2.7 47.000-

.............lägenhet......1.7

.............lägenhet......2.7

................Summa kronor...........60.700-

1928

10/2 varit till Östersund såld i brynje till M. N.s postbussen från Stugun gick 08 i morse, framme

11/3 varit till Kyrkbyn jälpt att sjunga på P O Lindbergs jordfästning

4/3 varit hemma och deklarerat till skogsSkogsacsis

12/4 varit i Östersund köpt stället i Bringåsen vid korsvägen för 3000 kr

21/4 varit till Östersund med mjölk kl 5 till Bye på flottningsauktion 10,5 öre från Mosjön, 6,1

22/4 sångövning hos mig kl 12. Lemnat min brorson Hans Martin en klockkedja

27/5 varit till Lundkälen på fäst åkt bil efter nya vägen

29/6 varit i Bringåsen kört sten på morgon kl 14,15 till Ragunda på bil (post)

30/6 - 2/7 varit i Sundsvall på utställningen tåg hem

1/9 betalt montörerna för att få lyse i Bringåsen 80 kr

14/7 varit ute på Mellansjön och metet upp 126 aborrar på morgon

16/9 Riksdagsmannaval i sockenstugan röstat på P S Hedlund , Häste, O Olofssson Strömsund

7/10 Skrivit brev till Martin Hansson Amerika

24/10 varit till Östersunds kyrka på vigsel av Josef Hansson Bringåsen sedan på

4/11 på kvällen till min broder Hans för att deltaga i hemkomstöl av hans sonhustru

12/11 Josef Hansson reser till Amerika i morgon kl 7

1/12 skolkökskursen börjar

17/12 erhållit 30 kr i pension

En australisk ko mjölkade 14555 kilo mjölk, 5% fett - 820 kilo smör år 1925 vid 5e kalv, hon har gått på bete samt erhållit 12 kilo kraftfoder per dag

1929

Anteckningar

Slåttfolk för år 1929

Helmer Magnusson Fjäl................11 dagar.....44-

Per Johansson Lundkälen...............6...".......25-

Anton Persson...Kläppe...............11...".......44-

Anders Persson Norstedt Bringåsen 5...".......40-

Jon Öst Kläppe.......................11...".......33-

Alfred Norling hökörning.............2 "........4-

Undertecknad.........................14 ".......56-

Summa................................62..........258 kronor (inga rakstrar detta år?)

Normala prisnivåer igen Kluvit ved med vedklyv m elmotor Lungre körde mjölk till Östersund 22 dagar varje månad (sept - dec) fördelning av skjuts efter mjölkmängd. Börjar frakta timmer och slaktdjur med lastbil

16/1 kört timmer till Mosjön, vlarit och spisat middag hos skoltjökslärarinnan i

25/1 kört ved mm på kvällen till sockenstugan på skolköksavslutning, fröken

11/2 kört snöplog. kl 5 em (17) 70 gäster inbjudna på supe på min 70 års dag

12/2 kl ½8 fm reste största delen av gästerna hem kl 7 em en del gäster både män

13/2 varit hemma jälpt fruntimren ordna efter kalaset de sista av jästerna reste

26/3 varit till Mosjön, tummat 1200 timmer, såld till Holmens bruksbolag, sedan till Lundkälen

27/3 kört timmer till Mosjön sedan till Östersund med en tjur, en ko och mjölk

17/4 kört timmer med bil till Mosjön 536 stockar med en tons bil

23/4 kört timmer J Pettersson kört 600 stockar i dag till mosjön med bil

28/6 div göromål på afton såld en lägenhet i Bringåsen till Bönefors (?) för

5/7 tjärat taket på gamla kyrkan

20/7 varit till Östersund på meierisammanträde det beslöts att ombyga meieriet för 80 tusen kr

4/8 varit hemma och skrivit, På afton varit och sett på arbetet med rappning av kyrkan utvändigt,

I denna månad har varit kylig luft. Den 29 juli böarjade vi slå hö, den 21 augusti var alt hö i ladorna, i allmänhet under medelmåttan, säd och grönfoderåkrar är tjock men kort, potatis och bär dåliga, potatis 25 öre liter, blåbär 50 öre liter. dåliga priser på kreatur mjölkpriset 14 öre liter

1/9 varit till skogen, på afton till P. Öst Kyrkbyn på mjölksammanträde

8/9 nu är kyrkan restaurerad utvändigt

14/10 satt in innanfönster mm i ladugården

29/10 kört ved på afton till Östersund med ved, med bil Åkerberg körde

5/11 på afton till M Hämmingsson efter grönfoder¨

9/11 varit på E M Hämmingsson gravöl i sockenstugan

5/12 varit till Östersund med mjölk på afton till Bringåsen betalt 558 kr i kronoutskylder

30/12 varit till Östersund med mjölk, bilen fastnade i snödrivor flera gånger efter

Mjölk 1928 till mejeri

LO Eriksson..........12.550 kg

Jonas Pålsson.........8.951 "

Paul Norling..........8.646 "

Per Öst...............7.886 "

Jonas Hansson.........6.058 "

Hans Jonsson..........2.651 "

S.a..................46.746 kg á 17 öre 7.607,66 öre

J. H.s mjölk till lärarinnan (Ida Glad) och arbetare 1.600 kg per år

1930

20/2 köpt en get för 15 kr. åkt spark till min bror L P Hansander Singsjön för att

2/3 varit till kyrkan på afton till sjör att se silverrävar. många renar efter vägen

9/3 varit till Brunflo på L P Hansanders 60 års kalas

16/3 varit till Östersunds kyrka sedan sett på travköring samt spela på totalisator, tjena 17 kronor

2/4 varit på Mosjön och tummat på 2 dagar 4.100 stock, 3 tummare, 4 stämplare, dålig affär

20/4 varit till Bringåsen, akorderat bort flottning i Nästsjön 12 öre, Mellansjön 6 öre

30/4 divärse göromål Riksdagsman Karl Karlsson varit i sockenstugan visat bilder från Palestina

8/6 (I Stockholm på lantbruksutställning sedan 14/6) Prisbedömning av gätter

21/6 varit på utställningen. köpt en mjölkmaskin för 500 kr av Kullberg o co

25/6 reste från lantbruksmötet kl 5 på morgon med Norrlandståg 40 vagnar jur

26/6 ankom Östersund kl 7 på morgon sänd gätterna i fäboden

17/7 varit till Bringåsen legd en pojk att valla kor

24/8 på kvällen såld aspvirke på rot, Tändsticksvirke 4,50 öre kubikmetern på rot

30/8 Vi har denna vecka plockat 165 liter Lingonl prima sort

16/11 varit och sjutit en hare och en lekatt p afton till AJ Hansson på sångövning

5/12 Biskob varit här och invigd kyrkan 4 präster till jälp, middag i sockenstugan

8/12 divärse göromål en östersundare varit i sockenstugan demonstrerad en tvättmaskin

21/12 varit till Bringåsen Godtemplar möte i sockenstugan, sedan bal i Bringåsen

1931

Gamla kyrkan 15 alnar lång och 9 alnar bred, 9 bänkar på manssidan och 7 på kvinnosidan. tvänne läktare, kvinnoläktaren efter norra väggen 2 bänkar, fyra bänkar för män från väster med uppgång från trappa invid Predikstolen

Slåttkarlar 28 dv á 4 kr av 6 man, skörd 4 dv a 4 kr av 2 man, inkörn av hö o grönfoder 8 dv a 3 kr av 3 man

Denna sommar har jag slagit och bergat in hö här i Lungre, i Bringåsen, i Gunilsbölet, vid Mellansjön. varit upp och slagit med maskin kl 4 och 5 på morgnarna. jag har över 300 hässjor hö i år

Huggare och körare 13 man

Denna höst har jag köpt och såld många slaktdjur men mycket låga priser

31/1 varit till Östersund köpt en radioapparat

8/2 varit hemma hört på radio, körde upp bilen som precist åkte i dike

10/2 divärse göromål, betala mjölkmaskin,

5/3 jälpt montör H Persson att montera in mjölkmaskin Perfekta

19/3 varit i Bringåsen jälpt draga upp koppartråd för kraft till stenkrossen

17/4 varit vid sågen i Lungre

21/6 reste från Ismundbacken kl 9 varit till Smedsta efter en bodtös sjutsat

Oktober "det sämsta av alt att kronan ej är värd en krona för Guldfoten gått till

1932

3/1 kört snöplog sedan följd mjölkbilen till Östersund

12/3 varit till Östersund, I dag har tändstickskungen Kryger från Amerika sjutit sig

9/4 körde bjälkar från Bringåssågdammet, jag köpte dammet mm från W. Kr. när

10/4 har varit på landsvägen, jälpt kontrolera vid biltävling. såld en kviga till A.

12/4 varit till Vången på hingstauktion

17/4 varrit till Krångedeforsen sett på, de bärjat brobygget

20/6 börjat bredfodra tillbyggningen utvändigt

24/6 i dag har jag för det mästa hört på radion (Klemensnäskravallerna?)

7/7 varit till Östersund hälsat på min bror AJH som är på Lasarettet

17/7 varit till Kyrkan varit och hälsat på AJ Hansson Bringåsen

23/7 slagit hö A J Hansson dog i kväll

24/7 varit till skrivit upp vilka som skall få sorgbrev efter A J Hansson

31/7 begravning och kaffe på afton Middag i sorgehuset efter A J Hansson

14/8 varit och plokat bär, sedan till Kyrkan, samt på Ida Glads 50 års gäst, samt

5/12 varit Östersund på invigning av mejeriet mycket folk där

utställningar jag sätt

I Stockholm år....1886

...do.............1897

Levanger..........18-

Östersund.........1905

Norrköping........1906

Tronjem...........1909

Örebro............1911

Malmö.............1914

Östersund.........1920

Göteborg..........1923

Kristiania........1923

Sundsvall.........1928

Stockholm.........1930

Jag har erhållit I pris för Bockar och Gätter i Östersund år 1905, Örebro 1911, Östersund 1920, Göteborg 1923, Stockholm 1930.

1933

28/1 varit på Ismundbacken köpt Granbomstrakten av Ando Wikström Sundsvall

29/1 varit till Kläppe sedan till Sockenstugan på föredrag om slaktförening

30/1 varit till granbomstrakten gått upp rågångarna omkring den 5 älgar inom

11/11 Hö varit i smedjan, kl 3 till J Backman Bringåsen på bröllop, Anna

23/11 varit och stakad landsvägslinien mellan kyrkan och vintjällan

I dagboken hade Jonas skrivit upp följande berättelse eller föredrag om framgångsrik mjölkproduktion.

Kontroll i ladugården. Av jordbrukskonsulent Herrbert Landevall

Insikt om detta har funnits sedan gammalt. Läs t ex Ny Samling av rön, försök och anmärkningar uti Hushållningen, som utgavs från trycket år 1796.

Konsten att få mycket och fet mjölk är helt simpelt och består deri att man har varma dock ej qvalmiga rum samt giver mycket och gott foder åt kor. Kontroll är lika simpelt, om kon tiger då man öppnar fähusdörren, så är kon varken hungrig eller törstig, om intet hö finnes i gödsellhögen så är med fodrett redligen tillgånget.

Den rena hushållningen inom jordbruket, då behövliga reskap husgeråd osv tillvärkas i hemmer av på gården framställda råvaror och höet av det kraftigaste mjölkfoder, dett är en god ränning hushållning. Jordbrukarnas kunskaper i ekonomiska ting her oavbrutet stegrats, för att han skall lyckas i sin näring tvingas han nu att räkna mera nu än förr, i goda tider.

I ovan åberopade samling läses: det kan aldrig nog ofta upprepas att så länge Ladugårds skötseln icke bli ett allvarligt föremål för allmänt bedömmande kan ingen rätt välmåga i Sverige någonsin vinnas.

Helt naturligt är av största vikt att fodret som går genom ladugården blir så bra betalt som möjligt. Alla kor har ej samma förmåga att lämna ersättning för fodrett, goda betalar men dåliga icke, derför bör man ha goda kor i sin Ladugård.

Hvilken ko är bäst och vilken är sämsta mjölkande kan endast den svara på som regelbundna tider året igenom jort anteckningar, i flera år å rad, tillräckligt med mat och dryck men inget slöseri, för att kreaturshållningen skall löna sig, om en ko som besitter den egenskapen att hon kan förvandla sitt foder till 4000 kilo, får mat som räcker till 2500, kon är bra men utfodringen dålig, en anan ko har ej förmåga att lemna 4000 kg att föda dålig kor är att kasta pärlor för svin, där kreaturen utfodras bara på slump blir ladugården för jordbrluket bara ett nödvändigt ont.

Om man regelbundet mäter eller väger mjölken efter varje ko med ledning derav kan man gallra ut de semsta det är ej nog därmed hur de mjölkar, man bör beräkna hur mycket smör det blir av varje ko per år, för att få t ex 120 kg smörfätt av mjölk med 3 % medelfetthalt 4000 kg åtgår blott 3000 kg av 4 %. Då ser man vad kontrollen kan utvisa, bäst blir kontrollen om man anlitar en examinerad kontrollasistent, lägg ej på kalv efter dålig ko. Lantbrukssällskapets jordbrukslära

1934

Anteckningar

Timmerrännan i kvarnbärget vid Mellansjön blev bygd år 1896, av Anders Persson, Erik Larsson, Nils Eskilsson och lill Ol Johansson, 75 öre stock för timringen

När man köper ett hemman bör man ha klar Lagfart, Eganderättsbevis, Gravisionsbevis och Arialbevis. sedan skapligt pris, samt utan födoråd.

jag har 12 hämmansdelar, en födorådskar, den bor i Bringåsen, det är tillräckligt.

Om någon vill träffa mig bör de vara hos mig före kl 6 på dagen, ty jag far ut i 6 tiden

12/1 varit och lagad timmervägen till Singån, följde Åkerberg hem och hjälpte med

15/2 varit till Granboms Lundkälen Gunilsböle träffat mina avvärkare.

29/4 I dag har jag varit vid skrivbordet hela dagen, har ej hunnit göra ifrån mig

30/6 kom hem från Mellansjön sedan till kyrkan och Bringåsen på Nils Haldor

20/9 tröskat vete och vitärter

1934, december

13. Torsd 1. gr. v. rägn varit till Lundkälen såld 70 kub: ved till O. V. Edlund Östersund på kvällen till skolan på sångövning

14. Fred 0 gr varit i Bringåsen och kört timmer

15. Lörd 1 gr v. varit till Östersund på meieristämma meieri sal V kl. 12

16. Sönd 3 gr k lätt snö Gtj av A. Lindström varit till kyrkan sedan på kyrko och kommunalstämma

17. Månd 2 gr o rägn och snö 4 tum varit till Bringåsen med timmer 1 stock 13. alnar (11. meter) 15 tums topp, sågad 3 st 3 – 9 tum, för dessa 50 öre aln samt 7 bräder

18. Tisd 3. gr v rägn på morgon kört timmer

19. Onsd 2 gr v. något rägn snöflingor på afton varit i Bringåsen och tumat till Östersund

20. Torsd 3. gr v. rägn från morgon varit i Bringåsen tjört timmer Is efter alla vägar många bilar i dike

21. Fred 1. gr v. varit i Bringåsen och tummat timmer

22. Lörd 3 gr. k. dimma några snöflingor kapad ved sedan till Östersund med 2 julgranar m.m.

23. Sönd Sjulsmesdag 2 dagar före jul 5 grader kalt, dimma varit och huggit mig en julgran, Hotellvärdarna för Stadskällarn och Standard varit till mig för att jaga hare och få julgran, barr av furu och enris.

24. Månd 7 gr. kalt dimma kört hö – ved mm Mitt folk på Julkväll Kristina Malm Kalsta Lit, Olof Olsson skjör, Gustav Forsbärg Brynje.

25. Tisd 14. gr. kalt Gtj av B. Tunstrand varit till kyrkan jälpt till att sjunga ty jag är med i sångkören, vi sjöng sånger ( genom seklernas rad samt ett barn är fött)

26. Onsd 8. gr kalt snöflingor varit till Bringåsen till min broder Hans Hansson för att se ett brev från pojkarna som är i Amerika

27. Torsd 7 gr. k. kört timmer från Gunilsböle

28. Fred 8 gr. k litet blåst varit till Gunilsböle och tjört timmer till Bringåsen

29. Lörd 6 gr. k varit till Östersund sedan till Husås och Lit

30. Sönd 3. gr k litet snö och blåst varit till A. J. Hansson på sångövning till Barnfästen på Trettondagen

31. Månd 10 gr. k. l.t snö varit till Gunilsböle och tjört timmer. En del av mitt folk är här i kväll, Kristina Malm, Olof Olofsson Skjör Arne Olsson Bringåsen och G. Forsbärg Brynje samt jag Jonas Hansson Lungre, stöpt bly på kvällen.

Högsta gradtalet i Decemb. har varit 14. grader kalt en dag, eljest omkring 0. gr. Det har varit mycket svårt för alla som är beroende av sjöar och myrmarker, Starr och hästfoder , (ängsslått) är det att draga, till fast mark där man kan använda häst, timmerkörning är i allmänhet instäld för dem som är beroende av sjöar och myrmarker. Timmerpriserna är skaplig. Snö och rägn har det varit många dagar och nätter, denna månad, snön är 1. fot. jup men hård och fast, men bara vatten under, ingen is på vatten i bäckarna.

Lungre No 1. 355 hektar skogsmark, 10 hektar Åker, 299 hektar övrig mark, 644 hektar

1935

19/1 Kom hem från Lasarettet, för Iskias i rygg och ben, varit på lasarettet i 3½ dagar.

30/4 Kört belysningsstolpar på morgon, skaren bär köra med häst. på afton till Lundkälen,

2/5 varit vid kyrkan, försäkrat hästar 36 stycken

23/9 slagit nyväll (grönfoder) söder om gården, är tredje året jag slagit 2 gånger varje sommar

17/11 första gången det går köra bil efter nya vägen till Lundkälen, till Storåsen

prisnivå eller penningvärde ungefär lika som slutet 1800 och början 1900

1936

3/3 varit till Östersunds kyrka. sedan på travtävlingar den först gången det tjördes på nya banan

12/4 varit till Mörsill gick till Östersund kl 6 på morgon, åkte tåg sedan bil åkte vil hem kl 11 på

29/8 varit till Österslund på Hans Hansanders Bröllop

2/9 varit till Mellansjön och timrat en skogskoja för timmerhuggare

29/9 kört hö, sedan jölpt Helmer Olson Palleråsen köra timmer till Bringåsen och sågat

27/11 varit och tackserat AJH:s och på f. Backmans stämplingar i Bringåsen

Redovisat endast köp av en oxe - senare hemslaktad och såld som kött, hud, o ränta till slakteriföreningen för 120 kr. dessutom 5 stycken för - möjligen sålda till liv

PM om flydda tider

År 1887 1/5 blev jag bonde i Lungre. Det blev missväxt på hö, halm mm. På hösten köpta jag en bra häst för 50 kronor av Erik på Backen i Föllinge, en märr för 35 kr, 2 sommarföl av Olof Olofsson Fjäl för 30 kr. Vår hästjägare V G Rot sålde en av dessa föl i julväckan till J B Gulle i Östersund för 11 kronor. kalvfärdiga kor köpte jag i Nyby för 25 á 30 kronoor styck, hade dessa på marknaden i Östersund i September. Det gick dåligt att sälja det fans inga köpare.

År 1917 sålde jag 2 unga hästar till Erik Sundin Stavre för 3000 kronor styck, en ko till Sundemann Hornsberg för 1200 , en get 200 kr, ett kg hö kostade 2 kronor osv

Jag har sett en kronosedel sedan den 25/7 1852 på fiskrätten i Ismundströmmen. det var Brynje No 1, Bringåsen No 2, Lungre No 2 och 1 som den var stäld till. Alla bönder i Lungre har del i strömmen

1937

Jag Jonas Hansson antecknar en liten del av vad jag borde göra men tiden är kort.

2/2 kört timmer varit till AJH:s med en fåle

4/2 varit i skogen på afton till Bryjne för att se nya sågen

8/3 kört timmer till Mosjön, slutavverkat för denna vinter 3.500 stockar

5/6 vältat en rista och kört hö tagit hem fålen från AJH.s

24/6 varit till Nyby sedan till Lits kyrka. I dag mellan kl 10 och 11 på dagen gick det 1 hästsjuts,

29/6 varit till Bringåsen varit med på skogskonferensen. Finnar, tyskar, Danskar, Norrmän varit

3/11 varit vid tjärnhålken börjat med en bilväg till Landsvägen

Inga redovisade slaktdjursaffärer detta år

1938 (saknas)

1939

Alla noteringar i detta års dagbok är gjorda med bläck och mycket osäker och svårläst stil, troligen hade Jonas nu problem med synen och svårt att följa raderna och se sina noteringar

27/1 kapat ved mm

28/1 varit till Östersund och spisat på mjölkbaren Karl o Erik Olsson voro med samt Ante Mårssa

29/1 vigören god, Helmer Alva John Anna hälsade på hos mig kl 8 på kvällen, allt gott o väl

6/2 varit till Hov i Östersund på 25 års fäst av Bondetåget 1914

11/2 såld hemman till Ingeborg i Skjör för 20 tusen. I dag min 80årsdag, varit bonde 52 år

15/2 varit vid tjärnholken satt upp en förvarningshus för kläder och matvaror

17/2 kört hö sedan åkt spark till Storåsen och åter

25/3 kommunalstämma Erik Hansson vald till fjärdingsman varit till Kyrkan

30/5 varit till Östersund sedan till Granbomstrakten satt bort dikning

4/7 repererat en slåttmaskin kupat potatis

7/7 slagit vid gården -3/8 tagit upp hö

4/8 till Östersunds Lasarätt fått magen undersökt de sade jag hade en knöl i magsäcken 12/8 divärse göromål 14/8 ingenting uträttad 15/8 varit till Östersund träffat docktorn 16/8 varit för det mästa i sängen 18/8 varit till östersund sedan tjört in hö Jonas sista arbetsdag

noterade väder fram till 24/8, sedan finns följde notering den 30/8 av Ingeborg Jonsson:

30/8 Denna morgon kunde Jonas Hansson inte tala - sen jag fått löfte att gå o mjölka korna som

Busvebacken: JonasHansa (senast redigerad 2016-09-25 16:07:43 av JanNilsson)