Några olika ögonvittnens skildringar av jordbruket i länet 1886 och 2006

Jordbruket i Jämtland 2006 Agneta Andersson har en längre tid varit husdjursrådgivare på länsstyrelsen i Jämtland och sammanfattar förutsättningar och produktion i länets jordbruk i början av 2000-talet. Uppsatsen innehåller också en specialartikel om länets fårskötselhistoria från 1700-talet till våra dagar av tre andra författare.

Mejeriskola i Fäviken 1885

Hans Andersson biografi

Hans A om skogspolitik

Hans A insändare om tullfrågan

Hans A insändare om skyddstull mm

Så här beskriver Hans Anderssons son Anders J Hansson sitt jordbrukande något år efter att han formellt övertagit hemmanet från sin far. (Några sorter: 1 mäling är ungefär 0,1 hektar, 6 mälingar = 1 tunnland, 1 säck = 100 kg, 1 lass hö = 1 hässja = 200 kg, 1 lass myrjord eller gödsel ~400 kg)

Anders Hanssons växtföljder och gödsling i Jämtland 1889

Busvebacken: JordbrukiJämtland (senast redigerad 2019-03-18 14:35:51 av JanNilsson)