KulturBerättelser

I följande dokument berättar AJ Hansson historien om hemmanet Bringåsen No 2, som gården Busvebacken i Bringåsen kallades på lantmäteriet. Det finns också en läsnyckel med förklaringar av begrepp.

AJH samlade också en stor mängd äldre dokument, några orginalprotokoll och en mängd avskrifter som finns kvar i hans efterlämnade gårdsarkiv. Bland annat hade han gått igenom och sammanfattat ett större antal mycket gamla (fr o m år 817) skrivelser till Sverige, Jämtland och den närmaste hembygden från andliga och världsliga myndigheter ur det s k Diplomatariet på Riksarkivet i Stockholm.

Resultatet av dessa forskarmödor redovisade han i bl a följande föredrag.

Här följer så ett tingsprotokoll från år 1774 som mycket detaljerat beskriver och reglerar aktuella agrikulturella förhållanden (jordbruket)i Bringåsen och grannbyn Brynje. Avvittring innebär att kronan överlämnar kronojord, som bönderna betalat avrad (arrendeavgift)för, till byn eller till enskilda gårdar.

Dessa kulturberättelser är egentligen bara några axplock i form av föredrag och korta uppsatser från Anders J Hanssons omfattande kulturverksamhet. Samma uppgifter återkommer tillsammans med ett mycket mera detaljrikt grundmaterial, som jag redovisar i startsidans länkar under rubriken Hembygdshistoria.

Busvebacken: KulturBerättelse (senast redigerad 2016-10-27 23:35:46 av JanNilsson)