År 1988 hade vi haft får i full skala i sex-sju år och prövat metoder och avelssystem från forskningsprojektet 1971 - 75 på Röbäcksdalen som vi var med om att utveckla.

Här skrev jag en artikel till tidningen Fårskötsel där jag redogjorde för olika svagheter som jag upptäckt i de lönsamhetsjämförelser mellan nöt-, får- och hjortuppfödning som gjordes i olika sammanhang.

Jag beskriver problem i samband med lönsamhetskalkyleringar på produktionen, som visat sig dyka upp i ny tappning idag i form av de konsumtionsanpassade partiella livscykelanalyser (LCA) som nu ställer till en sådan oreda i miljödebatterna.

LönsammaFår

LönsammaFår

Busvebacken: LönsammaFår (senast redigerad 2015-04-09 16:35:55 av JanNilsson)