NilssonSläkten

Släktträffen 2013 är den senaste i raden av samlingar i Lillsjöhögen. Nu utgjordes den äldsta generationen av Nils och Katarinas barnbarn, 25 stycken kusiner av totalt 34 hade slutit upp. Jag redovisar dom på en egen sida med KusinBilder. Där finns även ett kort på kusinernas föräldrar, syskonen, från den föregående släktträffen 1973. Det var för förtio år sen, eller ungefär ett generationsintervall.

Det här fotot har tagits sommaren 2013 av Christoffer Norgren, upphissad i en traktorskopa och efter en rätt så komplicerad uppställning av sammanlagt 173 personer. Elsy och Ivan kom lite sent och saknas, liksom några av de minsta som hann smita undan. Bakgrunden är balustraden på Lillsjöhögens gamla gästis, där även alla tidigare släktsamlingar sedan 1940 hållits, förutom den senast föregående som hölls 1973 vid skolan några hundra meter härifrån.

Allis har tagit reda på alla namn och upprättat den följande namnlistan, där man med personens nummer kan finna en beskrivning på platsen i släktträdet.

Nilssonsläkten år 2013

Hela bilden kan inte visas med läsbar text. Därför har jag först delat den till två bilder. Efter namnlistan kommer en ytterligare uppdelning till åtta bilder.

Vid uppställningen placerades kusinerna, dvs Nils och Katarinas barnbarn, längst upp på trappan. Från vänster kommer först äldsta barnet Hennings barn, Kurt och Stig Nilsson. Därefter nästa som var Märtas barn, Gunnar Hansson. Längst till höger står Edvards barn, Lennart Nilsson och Doris Adolfsson, som varande det yngsta syskonets närvarande familj. Linnea är yngst och har ju två barn, Marianne och Ulla, men ingen av deras familjer kunde närvara. På trappan framför respektive kusin är det meningen att deras egna familjer ska stå i någorlunda god ordning, vilken dock blev lite störd på grund av trängsel.

Halvbild 1 Halvbild 2

Namnlista 1 Namnlista 3

Namnlista 2 Namnlista 4

Bild 1 Bild 3

Bild 2 Bild 4


Bild 5 Bild 7

Bild 6 Bild 8

Busvebacken: NilssonSläkten (senast redigerad 2013-09-09 20:58:06 av JanNilsson)