Värde från 1800 till 2000 ger siffran för ett valt år mellan år 2000 och 1800 hur mycket en krona (eller riksdaler) då är värd i dagens kronor med konsumentprisindex.

Värde från 1291 till 2006 är ett längre prisindex som sträcker sig bakåt ända till år 1290. Här får man dividera nutidssiffran med siffran för ett valt år för att få det historiska värdet av en enhet till nutida kronor.

Busvebacken: OmräkningsFaktor (senast redigerad 2016-09-26 15:19:38 av JanNilsson)