RödönsSocken

Här redovisas hela textinnehållet och de första 22 släkttabellerna ur A J Hanssons andra släkt- och sockenhistoria som trycktes år 1929, ca två år innan han avled. Till skillnad från den första boken, ett legoarbete om Stugusläkten, så behandlas här en del av AJH:s egen släkt på hans morfars sida, Jon Johansson 1796 - 1846 (tabell 21),som föddes och växte upp på Rödön innan han som det verkar med tydlig avsikt sökte arbete som dräng hos bonden Per Eriksson i Lungre, Kyrkås några år före 1720.

Han avancerade snabbt och gifte sej 1718 med dottern och enda barnet i gården, Brita Persdotter. År 1720 står han som gårdens bonde och utses då även till församlingens Kyrkovärd, en post och värdighet som innebar att han i ett slag blev socknens högsta kyrkliga representant och tjänsteman, eftersom Kyrkås är och alltid varit annexförsamling, vid den här tiden till Lit där präster och kontorsverksamhet befann sej.

width=700

width=700 width=700 width=700 width=700 width=700 width=700 width=700 width=700 width=700 width=700 width=700 width=600 http://www.busvebacken.se/RödönsSocken?action=AttachFile&do=get&target=Rödö+14.jpg http://www.busvebacken.se/RödönsSocken?action=AttachFile&do=get&target=Rödö+15.jpg http://www.busvebacken.se/RödönsSocken?action=AttachFile&do=get&target=Rödö+16.jpg http://www.busvebacken.se/RödönsSocken?action=AttachFile&do=get&target=Rödö+17.jpg width=500 width=700 http://www.busvebacken.se/RödönsSocken?action=AttachFile&do=get&target=Tomte+4.jpg http://www.busvebacken.se/RödönsSocken?action=AttachFile&do=get&target=Tomte+5.jpg http://www.busvebacken.se/RödönsSocken?action=AttachFile&do=get&target=Tomte+6.jpg

Busvebacken: RödönsSocken (senast redigerad 2020-09-15 22:37:13 av JanNilsson)