Bifogade filer

För att referera till bilagor på en sida, använd attachment:filename, som visas nedan i listan av filer. Använd INTE [get] länkens URL, eftersom den inte är permanent och kan ändras.
 • [hämta | visa] (2012-10-20 16:00:30, 331.6 KB) [[attachment:2012 jun 06_3745.jpg]]
 • [hämta | visa] (2019-02-14 23:24:23, 109.6 KB) [[attachment:Erik Persas 1.jpg]]
 • [hämta | visa] (2019-02-15 23:18:59, 66.7 KB) [[attachment:Jonas H 1901 4.jpg]]
 • [hämta | visa] (2019-02-14 23:49:29, 87.5 KB) [[attachment:Jonas H 1901 gård.jpg]]
 • [hämta | visa] (2019-02-15 23:36:03, 362.1 KB) [[attachment:Jonas Hansas getter 1.jpg]]
 • [hämta | visa] (2019-02-15 23:19:41, 13.4 KB) [[attachment:Jonas Hansas getter 2.jpg]]
 • [hämta | visa] (2012-08-14 10:39:09, 947.2 KB) [[attachment:Katalog HA samling.jpg]]
 • [hämta | visa] (2019-02-14 23:39:56, 77.0 KB) [[attachment:Kyrkan.jpg]]
 • [hämta | visa] (2019-02-14 23:25:13, 500.4 KB) [[attachment:Lungre 1948 a.jpg]]
 • [hämta | visa] (2019-02-14 23:25:54, 260.6 KB) [[attachment:OlErs och Bygdegården 1.jpg]]
 • [hämta | visa] (2019-02-15 23:21:44, 678.7 KB) [[attachment:P 18307.jpg]]
 • [hämta | visa] (2019-02-15 16:40:14, 110.4 KB) [[attachment:P.O.Lindbergs affär 1920-09-26.jpg]]
 • [hämta | visa] (2019-02-15 16:46:06, 123.8 KB) [[attachment:PO Lindbergs affär.jpg]]
 • [hämta | visa] (2019-02-20 09:19:43, 2508.1 KB) [[attachment:Till Maria Jonmeister alias Brita Jonsddotter dokumenterat (Automatiskt återställd).pdf]]
 All files | Selected Files: delete move to page copy to page

Du får inte bifoga en fil till den här sidan.