Skillnader mellan versionerna 1 och 2
Version 1 vid datum 2012-08-14 10:02:34
Storlek: 140
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 2 vid datum 2012-08-14 10:10:22
Storlek: 1435
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 4: Linje 4:
[[http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/JonasHansa#preview|Jonas Hansas museum]]
{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=Lungre+1.JPG}}

Flera år före sin död 1939 utsåg den ogifte Jonas H till sin efterträdare den unga släktingen Ingeborg Andersson/Jonsson från Skjör. Hon tillträdde hemmanet några år efter 1939 då hon gifte sig med Viktor Jonsson från Fjäl. Efter Viktors död övergick gården till sonen Gunnar och Gulli Jonsson och nuvarande hemmansägaren från 2009 är Ingeborg och Viktors sonson Tobias Jonmeister med hustru Maria. Den nya färgbilden från 2011 visar gården med den nu nyrenoverade vita mangårdsbyggnaden som Jonas Hansson uppförde omkring 1908, något år efter de gamla fotonas tillkomst. Halva den gamla mangårdsbyggnaden flyttades då ett steg åt höger och ingår fortfarande i den högra flygeln med garageportarna. Det berättas att Jonas H då gjorde husflytten som stående byggnad med hästar till sin nya plats.

Jonas Hanssons ett hundra år gamla GårdsMuseum håller nu på att uppfräschas av Tobias och Maria, och vi sentida ättlingar till Hans Andersson och Brita Jonsdotter/Andersson räknar med att här samla allt familjerelaterat arkivmaterial som inte platsar på Landsarkivet i Östersund.Mer historia och gamla bilder från gården finns [[http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/JonasHansa#preview|här]]

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=Lungre+1.JPG

Flera år före sin död 1939 utsåg den ogifte Jonas H till sin efterträdare den unga släktingen Ingeborg Andersson/Jonsson från Skjör. Hon tillträdde hemmanet några år efter 1939 då hon gifte sig med Viktor Jonsson från Fjäl. Efter Viktors död övergick gården till sonen Gunnar och Gulli Jonsson och nuvarande hemmansägaren från 2009 är Ingeborg och Viktors sonson Tobias Jonmeister med hustru Maria. Den nya färgbilden från 2011 visar gården med den nu nyrenoverade vita mangårdsbyggnaden som Jonas Hansson uppförde omkring 1908, något år efter de gamla fotonas tillkomst. Halva den gamla mangårdsbyggnaden flyttades då ett steg åt höger och ingår fortfarande i den högra flygeln med garageportarna. Det berättas att Jonas H då gjorde husflytten som stående byggnad med hästar till sin nya plats.

Jonas Hanssons ett hundra år gamla GårdsMuseum håller nu på att uppfräschas av Tobias och Maria, och vi sentida ättlingar till Hans Andersson och Brita Jonsdotter/Andersson räknar med att här samla allt familjerelaterat arkivmaterial som inte platsar på Landsarkivet i Östersund.

Mer historia och gamla bilder från gården finns här

Busvebacken: Jonsgård (senast redigerad 2020-02-14 15:25:17 av JanNilsson)