Skillnader mellan versionerna 1 och 7 (sträcker sig över 6 versioner)
Version 1 vid datum 2012-08-14 10:02:34
Storlek: 140
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Version 7 vid datum 2012-10-20 15:44:36
Storlek: 3125
Editor: JanNilsson
Kommentar:
Raderingar markeras som den här. Bidrag är markerade som den här.
Linje 1: Linje 1:
  '''GårdsMuseumet i Lungre, Kyrkås'''   '''Gårdsmuseet i Lungre, Kyrkås'''
Linje 4: Linje 4:
[[http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/JonasHansa#preview|Jonas Hansas museum]]
{{http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=Lungre+1.JPG}}

Flera år före sin död 1939 utsåg den ogifte Jonas H till sin efterträdare den unga släktingen Ingeborg Andersson/Jonsson från Skjör. Hon tillträdde hemmanet några år efter 1939 då hon gifte sig med Viktor Jonsson från Fjäl. Efter Viktors död övergick gården till sonen Gunnar och Gulli Jonsson och nuvarande hemmansägaren från 2009 är Ingeborg och Viktors sonson Tobias Jonmeister med hustru Maria. Den nya färgbilden från 2011 visar gården med den nu nyrenoverade vita mangårdsbyggnaden som Jonas Hansson uppförde omkring 1908, något år efter de gamla fotonas tillkomst. Halva den gamla mangårdsbyggnaden flyttades då ett steg åt höger och ingår fortfarande i den högra flygeln med garageportarna. Det berättas att Jonas H då gjorde husflytten som stående byggnad med hästar till sin nya plats.


Museibyggnaden med brutet tak uppfördes år 1826 av bonden och kyrkvärden Jon Johansson, samma år som dottern Brita Jonsdotter/Andersson föddes och konserverades till museum 1913 då den senaste innevånaren i just detta hus, Britas ogifte bror Per Jonsson avlidit. Det innebär att byggnaden nu kan visa upp ett hundraårigt autentiskt exempel på välsituerad boendestandard i den här bygden.

Mer historia och gamla bilder från gården finns [[http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/JonasHansa#preview|här]]

Jonas Hanssons ett hundra år gamla GårdsMuseum håller nu på att uppfräschas av Tobias och Maria, och vi sentida ättlingar till Hans Andersson och Brita Jonsdotter/Andersson räknar med att här samla allt familjerelaterat arkivmaterial som inte platsar på Landsarkivet i Östersund.

Vi har i sommar (2012) bl a flyttat hit, från en garderob på Busvebacken, Hans Anderssons arkiverade samling av riksdags- och landstingstryck från perioden 1870 - 1890. Den har under åren efter Hans´ död kompletterats av och med sonen A J Hanssons egna dokumentsamlingar. Det hela omfattar nu mer än 25 tätpackade hyllmeter, och till samlingen hör även ett noggrannt innehållsregister som upprättades i samband med Hans Anderssons död år 1900 av den yngste sonen Lars Petter Hansander. [[http://www.busvebacken.ath.cx/G%C3%A5rdsMuseum?action=AttachFile&do=get&target=Katalog+HA+samling.jpg|Katalog över Hans Anderssons samlingar]]

Museet innehåller sedan tidigare ett antal hyllmeter av Jonas Hanssons osorterade boksamlingar av skiftande innehåll, bl a gamla tyska läkarböcker och "djurläkarböcker". För närvarande ligger där också A J Hanssons kompletta samling av [[http://www.busvebacken.ath.cx/NordsvenskaH%C3%A4sten?action=AttachFile&do=get&target=AJHs+h%C3%A4stb%C3%B6cker.pdf|Nordsvenska stamböcker]] utgivna under hans livstid. Det är möjligt att det först utgivna bandet (1909) med de 305 första hingstnumren och 382 första stonumren är sällsynt idag. Här finns även motsvarande norska stamböcker som utgavs under samma period.
  • Gårdsmuseet i Lungre, Kyrkås

http://www.busvebacken.ath.cx/HansEricssonFoton/JonasHansa?action=AttachFile&do=get&target=Lungre+1.JPG

Flera år före sin död 1939 utsåg den ogifte Jonas H till sin efterträdare den unga släktingen Ingeborg Andersson/Jonsson från Skjör. Hon tillträdde hemmanet några år efter 1939 då hon gifte sig med Viktor Jonsson från Fjäl. Efter Viktors död övergick gården till sonen Gunnar och Gulli Jonsson och nuvarande hemmansägaren från 2009 är Ingeborg och Viktors sonson Tobias Jonmeister med hustru Maria. Den nya färgbilden från 2011 visar gården med den nu nyrenoverade vita mangårdsbyggnaden som Jonas Hansson uppförde omkring 1908, något år efter de gamla fotonas tillkomst. Halva den gamla mangårdsbyggnaden flyttades då ett steg åt höger och ingår fortfarande i den högra flygeln med garageportarna. Det berättas att Jonas H då gjorde husflytten som stående byggnad med hästar till sin nya plats.

Museibyggnaden med brutet tak uppfördes år 1826 av bonden och kyrkvärden Jon Johansson, samma år som dottern Brita Jonsdotter/Andersson föddes och konserverades till museum 1913 då den senaste innevånaren i just detta hus, Britas ogifte bror Per Jonsson avlidit. Det innebär att byggnaden nu kan visa upp ett hundraårigt autentiskt exempel på välsituerad boendestandard i den här bygden.

Mer historia och gamla bilder från gården finns här

Jonas Hanssons ett hundra år gamla GårdsMuseum håller nu på att uppfräschas av Tobias och Maria, och vi sentida ättlingar till Hans Andersson och Brita Jonsdotter/Andersson räknar med att här samla allt familjerelaterat arkivmaterial som inte platsar på Landsarkivet i Östersund.

Vi har i sommar (2012) bl a flyttat hit, från en garderob på Busvebacken, Hans Anderssons arkiverade samling av riksdags- och landstingstryck från perioden 1870 - 1890. Den har under åren efter Hans´ död kompletterats av och med sonen A J Hanssons egna dokumentsamlingar. Det hela omfattar nu mer än 25 tätpackade hyllmeter, och till samlingen hör även ett noggrannt innehållsregister som upprättades i samband med Hans Anderssons död år 1900 av den yngste sonen Lars Petter Hansander. Katalog över Hans Anderssons samlingar

Museet innehåller sedan tidigare ett antal hyllmeter av Jonas Hanssons osorterade boksamlingar av skiftande innehåll, bl a gamla tyska läkarböcker och "djurläkarböcker". För närvarande ligger där också A J Hanssons kompletta samling av Nordsvenska stamböcker utgivna under hans livstid. Det är möjligt att det först utgivna bandet (1909) med de 305 första hingstnumren och 382 första stonumren är sällsynt idag. Här finns även motsvarande norska stamböcker som utgavs under samma period.

Busvebacken: Jonsgård (senast redigerad 2020-02-14 15:25:17 av JanNilsson)