Dokumentation

Min historia som den redovisas i bl a NutidaJordbruk, bygger på följande dokumentationer.

Fotosamling från min kamera. Kunde ha varit mer omfattande, särskilt från vardagslivet. Jag fotade dock ganska flitigt när det handlade om studiebesök och resor. Lena var mycket flitigare och bättre fotograf vad gäller familjebilder där det ofta råkade komma med en hel del av den omgivande närmiljön.

För några år sen skaffade jag skanningsutrustning och digitaliserade hela arkivet av gamla papperskopior och diabilder, som jag nu använder på hemsidan. I den mån det fanns tidsuppgifter på olika framkallnningar försökte jag tagga dem vidare till respektive digitalkort.

Jag förde daglig arbetsjournal på timnivå för allt arbete som jag och Lena plus våra olika tillfälliga medhjälpare gjorde på gården fr o m 1967 och fram t o m 1983. Under perioden 1967 till 1975 då vi bodde i Uppsala och Umeå har jag även intervjuvägen försökt skatta en del av de timmar Staffan lade ner. Under den tiden var det mamma som skötte all daglig djurskötsel med får, getter o höns. Hennes timmar är oräknade.

Perioden 1971-76 arbetade jag också på Röbäcksdalen med studier på gårdsnivå hos olika försöksvärdar som bedrev fårskötsel i olika skalor, och samlade där in bl a arbetstidsdata av samma typ som jag själv förde i vår verksamhet. Det var dock ingen av av dom som förde samma detaljerade dagsjournaler som jag vad jag minns.

Från 1993 och fram tills vi slutade vid julen 2008 förde jag dagbok i kalenderform där jag kortfattat noterade dagens händelser och produktion. Det blev precis samma typ av noteringar som morfars bror JonasHansa började göra 100 år tidigare och fortsatte med resten av sitt liv (ca 40 år).

Från 1976 och hela tiden framåt har vi också haft bokslut, deklarationer och ekonomisk resultatanalys hos driftsbyrån. Det materialet är dock helt anpassat för skatteverkets redovisningskrav, och alltför schematiskt för att motsvara mina krav på verklighetsbeskrivning.

Statistiska Centralbyrån SCB har från 1968 till år 2000 avkrävt oss detaljerad redovisning av arealanvändning och djurinnehav vars kopior varit värdefull hjälp för minnet.

Instruktion i klippning

En gång i tiden översatte jag en australisk instruktion i fårklippning till en bilaga i boken Ull och pälsskinn. Den så kallade Tally-Hi-metoden tränade jag sedan in på egen hand och klippte både våra egna och även en del andras får. Jag instruerade också nystartande fårklippare vid flera kurser, och 1983 fotograferade Lena några olika positioner i vårt fårhus som finns närmare beskrivet i NutidaJordbruk. Tidningen Atl har producerat en ny video på tre minuter där en van klippare visar och berättar om delar av klippmomenten i samma metod:atlfilm/Så klipper du ett får

Här nedan har jag redigerat mitt detaljerade material med stillbilder och teckningar så att det kan visa alla moment i klippmetoden genom en smarttelefon.

03

1

Jag tog ut en box i taget och tryckte ihop vid hanteringsrännan. Dom fick gå igenom den öppna vågen och vänta vid fördelningsgrinden.

2 3

Där kunde jag släppa ut en i taget, som jag bromsade med med mitt knä och höger hand under käken på fåret medan min vänstra hand drog igen stoppgrinden bakom svansen.

4

Så fick fåret gå fram några steg till saxen, där jag vände det. På bilden sker vändningen med ett ljumskgrepp som drar upp fåret på mitt knä så att den tappar fotfästet.

5

Sedan låter jag fåret glida ner så att den sitter lite snett på låret och kan klämmas fast mellan mina ben och mina tår inskjutna som stöd på sidorna.

Nu fattar jag saxen och klippningen kan börja.

7

1 2 3

8

4 5 6

9

7 8 9 10 11 12

10

13 14 15 16

11

17 18

12

19 20

13

21

14

22

Om platsen är rätt ordnad så får tackan resa sig mellan mina knän och försvinna bakom mig medan jag sträcker på ryggen och hänger upp saxen.

Busvebacken: MinHistoria (senast redigerad 2015-11-29 23:06:19 av JanNilsson)